fbpx 758 | Strzelec Opolski

758

Numer wydania 758

(7)
wtorek, 18 luty, 2014

Grasowali w Warmątowicach

Artykuły : 
Numer wydania: 
Przez całą sobotę, 15 lutego, mieszkańcy Warmątowic mogli natrafić na grupę wesołych i głośnych przebierańców. W tym roku niedźwiedzia (Celina Grzywocz) wodzili: diabeł - Olaf Grzywocz, Cyganki - Ingrid Bieniek i Agnieszka Koniecko, para młoda - Justyna Wolnik i Katarzyna Strzałek, leśniczy - Maria Sotor, kominiarz - Dorota Pietruszka, szejk arabski - Luiza Macioszek, policjant - Agnieszka Janic, lekarz - Gabriela Wolnik, Hiszpanka - Natalia Grzywocz, babcia - Dominik Fiołka. Niedźwiednikom towarzyszyła orkiestra w składzie: Fabian Macioszek, Denis Macioszek, Patryk Pietruszka, Tobiasz Fiołka, Adrian Trefoń, Simone Bieniek, Marcel Bieniek i Martin Kocur.

Alkohol bywa problemem

Artykuły : 
Numer wydania: 

W połowie grudnia radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Muszą go przyjmować co roku, bo tak nakazuje im Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przy okazji, przyjrzeli się statystykom - przeanalizowali, ile w gminie występuje punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz jak alkohol wpływa na życie codzienne mieszkańców.

Radni dowiadują się ostatni

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zmiany w KGK
Na sesji rady miejskiej 3 lutego burmistrz w swym sprawozdaniu poinformował radnych o kłopotach, jakie ma gminna spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie. Norbert Koston przekazał, że 30 stycznia odbyła się rada budowy inwestycji związanej z wymianą wodociągów, realizowaną przez KGK. Okazało się, że w projekcie nie zabezpieczono środków na wymianę przyłączy do wody oraz na odtworzenie nawierzchni części dróg po zakończeniu prac. Brakująca kwota to 1,2 mln złotych.