fbpx 749 | Strzelec Opolski

749

Numer wydania 749

(49)
wtorek, 3 Grudzień, 2013

Żarówka a umysł Polaka

Artykuły : 
Numer wydania: 
Wybrałem się z wycieczką do pobliskiego kiosku. Za szybą centralnie wystawione były zakazane żarówki 100-watowe, które Unia Europejska postanowiła zastąpić czymś bardziej energooszczędnym. Oferowane w to miejsce świetlówki są droższe, bardziej zawodne, ich światło nie jest tak przyjemne dla oka, a kiedy się rozbiją w czasie pracy, rozpylają po całym pomieszczeniu opary rtęci. Można to przypłacić zdrowiem (jeżeli ktoś nie widział jeszcze dokumentalnego filmu „Spisek żarówkowy”, to bardzo polecam).

Sołtys z pensją?

Artykuły : 
Numer wydania: 
W gminie Strzelce jest 27 sołectw i 26 sołtysów (bezkrólewie od paru lat panuje w Ligocie Dolnej). Do tej pory sołtysi pracowali w głównej mierze społecznie. Raz na kwartał dostawali z kasy gminy średnio po 220 zł na pokrycie kosztów dojazdu czy telefonów. Dodatkowo, każdy z sołtysów otrzymywał prowizję od zebranego przez siebie podatku - od 7% do 13% zebranej kwoty (zależało to m.in. od klasy gleby, ponieważ wpływa ona na wysokość podatku).

Radnych wojna o film

Artykuły : 
Numer wydania: 

40. sesja rady miejskiej
W czasie ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej pod głosowanie poddano 14 uchwał. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania w rejonie strzeleckiej ciepłowni, dotyczył on głównie działek, na których powstaje zakład Coroplastu. Zatwierdzono taryfy za wodę dla mieszkańców Ligoty Górnej - to jedyne sołectwo obsługiwane przez firmę wodociągową z Leśnicy. Uchwalono plany współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy profilaktyczne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, a także strategię rozwiązywania problemów bezdomności.

Oni pojadą do Brukseli!

Artykuły : 
Numer wydania: 
25 listopada na zamku w Toszku odbyły się konkursy: dla sołtysów powiatu gliwickiego pt. „Sołtys – doradca rolników” oraz dla rolników „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Główną nagrodą w każdym konkursie był wyjazd do Brukseli, ufundowany przez posłankę do Parlamentu Europejskiego - Małgorzatę Handzlik.

Historyczne wapienie w Jemielnicy

Artykuły : 
Numer wydania: 
Ludzka pamięć nie jest w stanie sięgnąć do epok, które trwały 201-250 milionów lat temu. Okres ten to trias. Wówczas tereny dzisiejszej Jemielnicy pokrywał płytki zbiornik morski, który porastały glony zielenicowe z grupy diplopor. Na tym obszarze tworzyły one „łąki” algowe. Dla potomnych zostawiły po sobie ślad... To współcześnie oglądane wapienie, które zbudowane są ze szczątków organicznych - głównie glonów morskich. Wśród gałązkowatych glonów żyły niegdyś także ślimaki oraz pojedyncze małże. One również zostawiły po sobie „odcisk”.

Co budzi w nas ludzi, czyli rzecz o jarmarku

Artykuły : 
Numer wydania: 
O 14.00 w namiocie na placu kościelnym w Kolonowskiem nie było już miejsca, choć w zabytkowej chacie i przy straganach kręciły się tylko niewielkie grupki ludzi. Ale to, co wydarzyło się potem, przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Takich tłumów w centrum miejscowości w niedzielne popołudnie nie widziano od dawna!

Radni chcą porozumienia

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji rady miejskiej, która odbyła się w miniony wtorek, radni wyrazili zgodę na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy gminą Ujazd, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie. Chodzi m.in. o wprowadzenie tzw. Opolskiej Karty Rodziny, która umożliwia rodzinom wielodzietnym i seniorom korzystanie ze zniżek na rozmaite usługi czy zakupy. Radni przyjęli też drobne zmiany w budżecie oraz zatwierdzili program współpracy z organizacjami pozarządowymi.