fbpx 745 | Strzelec Opolski

745

Numer wydania 745

(45)
wtorek, 5 Listopad, 2013

GMO to zło?

Artykuły : 
Numer wydania: 
Co roku Opolski Oddział Doradztwa Rolniczego składa raport na temat sytuacji rolników w naszym powiecie. Po zapoznaniu się z nim, radni powiatu na sesji mają możliwość porozmawiać z dyrektorem tej instytucji, Henrykiem Zamojskim, o nurtujących ich sprawach. W tym roku radni pytali gościa o szkody łowieckie, szkoły rolnicze, dyrektywy unijne, a także o to, czy powinniśmy bać się modyfikowanej genetycznie żywności.

Wieża ciśnień sprzedana!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od tygodnia właścicielami zabytkowej strzeleckiej wieży ciśnień są Lucyna i Andrzej Dymkowie. Za 88 tysięcy kupili stary budynek od gminy Strzelce Opolskie.

Samorządowcy od lat próbowali znaleźć nabywcę, który będzie miał pomysł na zagospodarowanie wieży. Obiekt stoi pusty prawie dwie dekady. W 2005 roku, podczas uroczystości z okazji 100-lecia strzeleckich wodociągów, padały pomysły na uruchomienie w nim m.in. muzeum miejskiego. Nic z tego nie wyszło. W 2008 roku gmina za 200 tysięcy wyremontowała dach. Wieża nadal stała nieużytkowana...

Radni uchwalili podatki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji, która odbyła się w minioną środę, radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalili, że w przyszłym roku podatek od nieruchomości będzie się kształtował na następującym poziomie: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni; od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pomysł na nudę

Artykuły : 
Numer wydania: 
Swoje przedsięwzięcie, realizowane w ramach „Projektu Korba”, zatytułowały „Pomysł na... nudę każdego dnia”. Skierowane jest ono do społeczności gimnazjum i ma na celu integrację klas, nauczenie się współpracy w grupie, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. O planach dwu niebanalnych gimnazjalistek z Kolonowskiego pisaliśmy już przed wakacjami. Teraz nadszedł czas na sprawozdanie z realizowanych przez nie działań.

Radny do publicznej wiadomości

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego ósmego października odbyła się sesja rady miejskiej w Leśnicy.

Zmiany w budżecie
- Przy budowie kanalizacji w Zalesiu Śląskim wystąpiły dodatkowe koszty, dlatego proszę radnych o podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty 200 tysięcy złotych z budowy drogi w Czarnocinie na budowę kanalizacji w Zalesiu, abyśmy mogli zakończyć tę inwestycję w terminie – apelował od radnych burmistrz Łukasz Jastrzembski.