REGULAMIN KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ

REGULAMIN KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ

REGULAMIN
KRZYŻÓWKI ŚWIĄTECZNEJ

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.
1.2. Konkurs trwa od 27.04.2018 do 6.04.2018 do godz. 12:00.


2. ZASADY KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo rozwiązać hasło krzyżówki.

2.2. Na osobnej kartce należy napisać śmieszny dowcip

2.3. Komplet, tzn. kupon z hasłem oraz kartkę z dowcipem należy włożyć do koperty z dopiskiem "Krzyżówka" i dostarczyć do naszej redakcji do dnia 6 kwietnia 2018 do godz. 12:00.

2.4. Spośród nadesłanych dowcipów nasze Jury wybierze dwa najciekawsze i najśmieszniejsze, których autorzy otrzymają nagrodę w postaci 100 zł każda.

2.5. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów) z wyjątkiem pracowników lub członków Zarządu Wydawnictwa wraz z ich rodzinami.

2.6. Lista zwycięzców może zostać opublikowana na łamach Strzelca Opolskiego w dniu 10 kwietnia 2018.

 

3. NAGRODY 
3.1. Nagrodą w konkursie są 2 kwoty pieniężne w wysokości 100 zł każda

3.2. Nagroda musi być odebrana osobiście przez laureata.

3.3. Nagroda nie podlegają wymianie.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.strzelecopolski.pl

4.2. Wydawnictwo informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.4. Wydawnictwu przysługuje prawo do zmian niniejszego Regula