REGULAMIN KONKURSU "Wymarzone wesele "

REGULAMIN KONKURSU "Wymarzone wesele "

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.
1.2. Konkurs trwa od 13.02.2018 do 23.02.2018 do godz. 12:00


2. ZASADY KONKURSU
2.1. Każda z osób, która prześle pomysł – przepis (tekst, opowiadanie, zdjęcia, prezentacja itp.) na swoje wymarzone wesele, w okresie trwania konkursu weźmie udział w naszej zabawie. Redakcja zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskich prac. Redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac, które uzna za niestosowne obyczajowo lub niezgodne z tematem, w zakresie którego zostały umieszczone lub obraźliwe.

2.2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy dwie, które naszym zdaniem będą najoryginalniejsze.

2.3. Autora jednej ze zwycięskich prac, wybierzemy nagrodzimy bonem o wartości 300 na zakup obrączek w salonie jubilerskim Ryszarda Mikłuszki. Autora drugiej ze zwycięskich prac, wybierzemy nagrodzimy bonem o wartości 150 na zakup biżuterii w salonie jubilerskim Ryszarda Mikłuszki.

2.4. Prace- przepisy – pomysły można przesyłać mailem na adres: marketing@strzelecopolski.pl w temacie wpisując Wymarzone Wesele, w treści podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego

2.5. Bon musi być odebrany osobiście przez laureata.

2.6. Nagroda nie podlega wymianie.

2.7. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie z wyjątkiem pracowników lub członków Zarządu Wydawnictwa wraz z ich rodzinami.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.strzelecopolski.pl

3.2. Wydawnictwo informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.4. Wydawnictwu przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn