Konkursy

REGULAMIN KRZYŻÓWKI WIELKANOCNEJ

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.
1.2. Konkurs trwa od 11.04.2017 do 21.04.2017 do godz. 12:00.


2. ZASADY KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo rozwiązać hasło krzyżówki.

2.2. Na osobnej kartce należy napisać hasło promujące miejscowość, w której zamieszkuje biorący udział w konkursie.