Konkursy

REGULAMIN PLEBISCYTU „Dziecko na okładkę 2017”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwane dalej Organizatorem.

2.Czas trwania konkursu ustala się na okres od 2 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku do godz. 10:00.

3. Osobami nadzorującymi plebiscyt ze strony Organizatora są:
- Michał Szrajber, tel. 607 147 909