fbpx Wojewoda unieważnia uchwałę | Strzelec Opolski

Wojewoda unieważnia uchwałę

Wojewoda unieważnia uchwałę

Artykuły : 
Numer wydania: 

W listopadzie 2017 roku rada miejska przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Wojewoda opolski 3 stycznia tego roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność tej uchwały (w części tekstowej i graficznej).

 

Wojewoda stwierdził, że zostały naruszone w niej przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zapisy naruszające ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Strzelcach Opolskich w zakresie funkcji przeznaczenia trzech terenów. Wojewoda nie wskazał jednak, na czym te naruszenie polega, nie dołączył też uzasadnienia prawnego.

 

Urzędnicy miejscy postanowili zaskarżyć rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

 

- Nie zgadzamy się z zastrzeżeniami, że zostały naruszone jakieś przepisy - mówi Magdalena Wolańska, architekt miejski. - Nasze studium, czyli dokument strategiczny, jest dokumentem ogólnym i określa kierunki rozwoju gminy, a nie przeznaczenie terenów. Plan miejscowy określa ich przeznaczenie. Studium dopuszcza wprowadzenie lokalnie innych klas przeznaczenia terenów, korygowanie granic obszarów funkcjonalno-przestrzennych - tłumaczy architekt i dodaje - Uważamy, że wojewoda przekroczył swoje kompetencje, rozpatrując naszą sprawę z inną - dotyczącą prawa budowlanego. Dlatego sprawa trafiła do sądu i czekamy na rozstrzygnięcie - dodaje architekt.

 

BB

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Czy ktoś analizuje dane?
Seniorzy bawili się u Jana
Wieczór dla par
Pieniądze dla policji
Na górce cały czas biało
Bery w Błotnicy

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 13 luty, 2018 - 09:05

Czekajcie a skończy się jak zawsze czyli sromotną porażką.Chcieliście chronić dope tego niegodziwca g.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 13 luty, 2018 - 16:17

Czy   sasza vel wieslaw  ma  się powtarzać  -  dlaczego   strzelecka wierchuszka  chciala  zmieniń plan zagospodarowania przestrzennego . Pisalem o tym wiele razy .    Nowe  zapisy  uchwalanego w trybie expresowym  miały na celu   TYLKO I WYŁĄCZNIE  zalegalizować  bezprawie   pod nazwą stary młyn   w której to melinie  strzelecka policji interweniowało   ok 600  razy   sądy orzekały ok 30 razy   a to wszystko  kosztowało  strzeleckiego podotnika ok   1000000 zł    slownie  milion złotych   Za pieniądze strzeleckich podatników   ratuszowi kolesie  staja na glowach    jak tu  WYKIWAĆ   Wojewodę Opolskiego  i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego    a takze  poaważyc  uzasadnienia do  kilkudziesięciu prawomocnych wyroków sądowych . Tak się bawi  strzelecka wierchuszka za pieniądze strzeleckich podatników . Otóż drodzy  punowie ...  oprucz  w/w   urzędników państwa polskiego  ..   do gry przystępuje   PROKURATURA OKRĘGOWA  . Chcecie się kopać z całym światem ?  Proszę  bardzo  ale proszę to robić za własne pieniążki a nie za pieniądze strzelczan .  Wasza wojenka z całaPolską jak dotad  nie przynosi jakiegokolwiek stutku . Przegrywacie na wszystkich frontach  [  sądy , Wojewoda  , GINB ] . Gdyby  ktokolwiek z wojujących w przegranej sprawie  wyciągnąl ze  swoich  przepastnych  kieszeni choć złotówkę to   ineczej podchodziłby do tego przegranego tematu. Ale to  pieniądze  publiczne i można nimi   szastać .  Ci  wasi / nasi  wygrańcy   ludu   to  bezwzględne  kreatury   które do osiągnięcia wlasnych  doraźnych celów  zaprzegają go   bezprawnego  procederu  kolejną bogu ducha winną  urzedniczkę . Starosta  narobił  nieziemskich   kłopotów  przemiłej  Pani   Teresce  a  Burmistrz    analogicznie    wkręca w   próbę sankcjonowania  bezprawia  przemiłą Panią  ................................................................................. . Pani  Tereska  kłopoty ma aktualnie a Pani ....................................................................................  kłopoty .. mieć będzie.  Chciałbym  tym   strzeleckim   obrońcą  prawa   a zwłaszcza  strzeleckiemu  nieomylnemu  prawnikowi  przypomnieć o istnieniu     art 231  K.K   który  brzmi 

1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  A więc drodzu  .''.panowie''   rzucacie się jak karp w  wannie przed  wyrokiem i  brzytwy się łapiecie .   Ja wiem  doskonale do  jakich paskudnych  rzeczy  potraficvie sie  posunąć . Wie Pani Tereska  Pani  ................................................................................................... się  przekona.   Ale  walczcie. Zbliżają się  wybory samorządowe i  w/w/   urzędnicy państwowi  załotwią  wam   niekonwencjonalną ..kampanię wyborczą .                          P.S. Ciekawe czy na wyborczych palakatach będą   facyjatki  z podpisaem  POSZUKIWANY  ŻYWY LUB ...........................   Do   zaobaczenia       IDZIEMY PO............................

                    Ingerencja      Karol Cebula

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 13 luty, 2018 - 16:41

Aby nie być  gołosłownym  napisze co  nowego  w starym młynie 

1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie związane z dokumentacji budowlanej związaną z obiektami przy ul. Mickiewicza 17 i 19 która według decyzji Wojewody Opolskiego utrzymanej w mocy przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie stworzona i opieczętowana przez strzeleckich fachowców i strzeleckich urzędników z rażącym naruszeniem prawa .

 

2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie związane z samowolą budowlaną popełnioną przez właściciela starego młyna .

 

3. Strzelecki Komornik Sądowy wyegzekwował prawomocne wyroki sądowe od właściciela starego młyna

 

4. Kolejne egzekucje w toku .

 

5. W starym młynie jest cichutko ponieważ jakikolwiek przejaw działalności skutkuje wezwaniem policji która zgodnie z OSTATECZNĄ DECYZJA Głównegi Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzającą rażące naruszenie prawa , zobowiązana jest do tropienia wszelkiej nieprawidłowosci a w tym tropieniu pomaga jesj wstrętny sąsiad , dzwoniąc i informując o nieprawidłowosciach . TO MÓJ ŻYWIOŁ .

 

6. W ostatnim czas okresie strzelecka policja przegrała w sądzie 2 sprawy .

 

7. W ostatnim czasokresie strzelecka policja przesluchala wstrętnego sąsiada i skierowała do sądu kolejne 3 sprawy

 

8. Wynik ''meczu'' sasza - strzelecka policja 27-1 [ skad my to znamy?]

 

9. Wynik ''meczu'' sasza - h.g. 4-0

 

10. Wojewoda Opolski wydał negatywną decyzję w sprawie proby obejścia prawa przez strzeleckich urzędnikow . Próba ta sfinansowana z pieniędzy strzeleckich podatnikow miala na celu usankcjonowanie dokumentacji dotyczacej starego młyna ktora została stworz ona wydanej z razacym naruszeniem prawa

 

11. Rozpuściłem wici we Wrocławiu i w Krakowie w celu zaangażowania renomowanej kancelarii prawnej która ...WYLICZY I WYEGZEKWUJE 10 LETNIE KOSZT TEGO BAJZLU


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 13 luty, 2018 - 16:56

   Burmistrz  Miasta i Gminy  Strzelce Opolskie   podał  Wojewodę Opolskiego  do sądu  . Powodem tego pozwu jest   zgodnie z trybem nadzorczym   zakwestionowanie  przea  Wojewodę  próby   zalegalizowania   strzeleckiego bezprawia   [  meliny stary mlyn]   które to bezprawie  potwierdza  kilkanaście prawomocnych wyroków sądowych  , prawomocna decyzja Wojewody Opolskiego  oraz prawomocna decyzja Glównego Inspektora Ndzoru Budowlanego.                                                Pytanie  brzmi  .. dlaczego w Polsce   sądy są  przeladowane ? 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 13 luty, 2018 - 21:31

Pieniądze dla  policji ?     

Będąc bbbaaarrrdzo   czestym gościem   w strzeleckiej komendzie  widzę w jak spartańskich  warunkach  i na jakim  prymitywnym sprzęcie  pracują strzeleccy  policjanci . Dlatego   pieniądze   zapewne bardzo się  przydadzą  . Ale rodzi się pytanie    dlaczego nie ma pieniędzy na  odnowienie miejsc pracy  , dlaczego nie ma pieniędzy na   zakup    nowoczesnych środków  komunikacji  , dlaczego nie ma pieniędzy na  100  innych    niezbednych  zakupów    a    znajdują się pieniądze na bezsensowne  wielokrotne  interwencje w  melinie stary młyn    a nastepnie  prowadzenie  bezsensownych    sledztw i dochodzeń    aby udowodnić że  wesele na 100  osób nie  generuje hałasu   ,   ogródek piwny w którym   kibole  wyśpiewują    wulgarne sztamowe przyspiewki   o 2 w nocy    nie zakłóca ciszy nocnej    , parking na 47 samochodow nie generuje hałasu  a  impreza   urodzinowa    gospodarza  z udzialem burmistrza    nie jest objęta  zapisami  polskiego prawodawstwa . Jeden z policjantów    na jednej z kilkudziesięciu rozpraw sądowych  chcąc błysnać  intelektem  zeznał że taka   jedna interwencja w starym mlynie generuje koszty w wysokości ok 1000 zł   a ten wstrętny sasza vel wieslaw  w ostatnim czaokresie   wzywał nas   ok 600  razy . =   ok  600000 zł  słownie  sześćset tysiecy . Okazuje się że   dotacje  idą  właśnie na takie  bezsensowne wydatki    zwlaszcza że   policja   doskonale zdaje sobie z tego sprawe  ponieważ  kolejne   uzasadnienia do  prawomocnych  wyroków wskazują  jakie błędy  popełniają strzeleccy  policjanci . Ale  policja nie przyjmuje do wiadomości  prawomocnych wyroków sądowych  i za pieniądze z dotacji  walczy z ... polskimi sędziami   kierując kolejne sprawy   z tego samego paragrafu KW  na wokandę    oraz  z dotacji  pieniędzy    społeczenstwa  zwracane są koszy   pełnomocników prawnych i  koszty postępowania .  Tak się bawi   strzelecka policja  pieniędzmi   ktore otrzymała w formie dotacji   na którą składa sie  strzelecki podatnik . Najgorsze jak  komukolwiek pomaga się w formie  gotówki . Prosze bardzo  w ramach dotacji  zakupić  strzeleckim policjantom    100 nowoczesnych laptopow ,  200 nowoczesnych krótkofalówek   , 50  szybkich drukarek  , odremantować  nory w ktiorych przyjmują petentów   i   zakupić nowoczesne exppresy do kawy .  Dotacja gotówkowa zostanie przeznaczona na  zakup benzyny i  prowadzenie postępowań sądowych   dotyczących  ogolnie rzecz ujmując  na   ochronie dupska   hg i   niezgodnie z prawem działającej meliny  stary młyn .  Tak sobie myslę że  gdyby tak  strzeleccy  policjanci  w czasie   nocnej slużby  kilka razy  PRZESPACEROWALI    się   z Piłsudskiego na Mickiewicza  to być może  nabrali by innego   spojrzenia na temat     bezprawia panujacego przy ul , Mickiewicza 17 i 19.   P.S.  Zaraz  zaraz   .. dotację     przekazali    strzeleckiej  policji    ..kolesie hg  ....aaaa  to zmienia  postać rzeczy   . W mniemaniu  kolesi  hg  pomagamy  strzeleckiej policji  aby ta  mogła   podkręcić tempo związane w  kierowaniem   wniosków o ukaranie   tego  paskudnego   saszy vel wieslawa.    O tym jakie zdanie na ten temat mają strzeleccy radni    nie zapytam   poniewaz na temat  strzeleckich radnych  prowadzonych na króciutkiej smyczy   zdanie mam  [ i nie tylko  ja ]   wyrobione od   dawien dawna . 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 14 luty, 2018 - 13:42

Gratuluję forumowiczom zdrowego rozsądku, który wyraża się ignorowaniem wpisów tego durnia od młynarstwa. Niech błazen pisze sam ze sobą. Na razie napisał do siebie, w tym wydaniu tygodnika, pięć razy. Lekceważmy go gremialnie! Nie jest godzien odrobiny szacunku. Teraz chce cymbał uzdrawiać policję. Niech najpierw uzdrowi siebie.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 14 luty, 2018 - 18:35

   Wiesz ..powiem ci  ..tak w tajemnicy .  Twój  ulubiony  dureń  ,  zwiazku z prawomocnym wyrokiem sadowym  przeciwko  hg  w dniu dzisiejszym  złożył    u  komornika   kolejny  wniosek egzekucyjny . Po raz kolejny  Pani Komornik  '''  zapuka  rankiem do  drzwi ''    uwielbianego  przez wszystkich strzelczan ..strzeleckiego człowieka roku . W zwiazku  z którąś już tam  kolejna egzekucja  Pani  Komornik  pod   adres  dłuznika  trafi z zamkniętymi  oczami . Popatrz jakiż ten świat jest niesprawiedliwy    cymbal- błazen  ustawił do  pionu     nienaruszalnego   od  dekad  hg . Ale  to   dopiero  poczatek .. Teraz  ..to  dopiero  zacznie się .. muzyczna jazda bez   trzymanki ..  To   ładnie.                                                                                                                              Pozdrawiam i całuję  cymbał - błazen-idiota .. i co tam jeszcze  sobie  życzysz 

Odpowiedz