fbpx Zawadzkie | Page 9 | Strzelec Opolski

Zawadzkie

Zawadzkie

Bezgranicznie oddany szkole

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem - Ryszard Pagacz kończy swoją wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora. W zawodzie jako nauczyciel matematyki przepracował 41 lat. Najpierw dwa lata we Wrocławiu, później w Zawadzkiem. Funkcję dyrektora zaczął pełnić w 1991 roku i stawił czoła reformom ustrojowym, prawnym i ekonomicznym.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gimnazjaliści dzieciom
Bezpłatna mammografia
Łowili ryby nad stawem
Spotkanie z folklorem

Cyrk na kółkach

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, która odbyła się 25 maja, rozmawiano na temat poprawy bezpieczeństwa w gminie Zawadzkie i w tym kontekście został poruszony problem rowerzystów i ich zachowania na drodze. Temat ten poruszano również na forum internetowym „Strzelca”.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rodzinnie w Żędowicach
Primavera na mistrzostwach
Dla nich to koniec szkoły

Nowy sposób na powódź

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mija pięć lat, odkąd gminę Zawadzkie nawiedziła ostatnia powódź. Od tamtego czasu władze gminne prowadzą starania, aby skutecznie zapobiegać tego typu zdarzeniom w przyszłości. Obecny burmistrz Mariusz Stachowski rozpoczął swoje działania od ustalania, kto jest właścicielem kanału hutniczego, który należy oczyścić i utrzymywać. Rozmowy z urzędem marszałkowskim i starostwem powiatowym w tym temacie są już bardzo zaawansowane.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Kto wyjechał spod namiotu na rowerze?
Jeden na jeden z niepełnosprawnym
Bałagan w Kielczy

Na co stać Zaw-Kom?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W 2012 roku uchwałą Rady Miejkiej w gminie Zawadzkie zatwierdzono „Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gminie Zawadzkie”. Wskazuje on, jakie inwestycje w zakresie dostępu do obu sieci ma do końca 2016 roku wykonać gminna spółka komunalna - Zaw-Kom. Wiele zadań udało się zrealizować.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rękodzieło, musical i rajd
Czy zostawią dopłaty?
Kandydatów dwóch
Pierwszy raz po wojnie

Przewodniczący jednym głosem z opozycją

Artykuły : 
Numer wydania: 

Sesja rady miejskiej

 

Podczas kwietniowego posiedzenia rady miejskiej na nowo rozgorzała dyskusja na temat budowy łącznika pomiędzy ulicami Paderewskiego a Handlową oraz uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną na tym terenie. Burmistrz ponownie zaproponował w budżecie stworzenie projektu tego przedsięwzięcia za 30 tysięcy złotych. Radni klubu Przyszłość Zawadzkiego (PZ) ponownie wystąpili z wnioskiem o usunięcie tej pozycji.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zmęczeni, ale szczęśliwi
Talent i praca dają efekty
To już po raz 10.!
Praca dla ludzi z sercem

Kto zapanuje nad kulturą, turystyką i sportem?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Do 17 kwietnia można było w urzędzie gminy w Zawadzkiem aplikować na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki. Swoją kandydaturę zgłosiły cztery osoby, niestety żadna nie spełniła wymogów formalnych, stawianych w konkursie.

Obecny dyrektor jednostki, Mateusz Ochlust, swoją funkcję będzie pełnił do 30 kwietnia. Ochlust nie starał się o ponowny wybór w konkursie. Zgłoszeni kandydaci przede wszystkim nie spełnili wymogów związanych ze stażem pracy, nie posiadali też odpowiedniego wykształcenia.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świeże spojrzenie na otoczenie
Tak brzmi młodość
Rodziny zapłacą jak wszyscy
Odwiedzili dwie stolice
W hali, kinoteatrze czy na Orliku?

Nowe osiedle?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na ostatniej sesji rady miejskiej przedstawiony został radnym projekt utworzenia nowej strefy, w której wybudowane miałyby zostać domki jednorodzinne. Osiedle powstać ma w sąsiedztwie kanału hutniczego, między ulicą Paderewskiego a Handlową.

- Plany obejmują stworzenie ośmiu działek - opisuje swe zamiary Mariusz Stachowski, burmistrz gminy. - Poprowadzi do nich droga od ulicy Paderewskiego. W przyszłości planujemy jednak przedłużenie nowego odcinka i połączenie go z ulicą Handlową.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Poprawić pracę rady
Pierwszy maraton zumby w Zawadzkiem
W baśniowym ogrodzie

Burmistrz swoje, rada swoje

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy na temat decyzji komisji rewizyjnej, która zobligowała burmistrza Mariusza Stachowskiego do odzyskania 50% kary nałożonej przez urząd marszałkowski na naszą gminę w związku z uchybieniami w przetargach, jakie miały miejsce w latach 2009-2010. Przypominamy, w 2012 roku UMWO stwierdził, że w przetargach ogłaszanych przez gminę w związku projektem budowy Centrum Turystycznego Doliny Małej Panwi były nieścisłości.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Klasa na szóstkę
Oceń swojego urzędnika
Strażacy niczym żołnierze
Pieszy w niebezpieczeństwie

Czy urzędy spotkają się w sądzie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Marcową sesję rady miejskiej w Zawadzkiem rozpoczęto podziękowaniami dla Zdzisława Siewiery za jego długoletnią pracę na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie i dobrą współpracę z gminą. Niestety, na tym pozytywne akcenty się skończyły. W toku obrad doszło do przepychanek słownych pomiędzy radnymi a burmistrzem.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Inwestycja w przyszłość
Biznes czy służba?
Lekcja w laboratorium
Obejrzyj jednostkę

Źle segregujemy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Minęło ponad półtora roku od momentu, kiedy obowiązuje ustawa śmieciowa. Zadnia związane z administrowaniem opłatami za wywóz śmieci na terenie gminy Zawadzkie na mocy umowy z gminą przejęła spółka ZawKom.

Pod koniec grudnia 2014 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami gminę zamieszkiwało 8427 osób, których śmieci należy odbierać. W tym zdecydowana większość, bo 7742 mieszkańców chce segregować śmieci, 507 deklaruje droższą zbiórkę nieselektywną, a 178 osób objętych jest odrębną stawką w ramach programu „Rodzina 4+”.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Śląski na topie
Młodzi tworzą kulturę
Metr kwadratowy pyszności

Ponad 20 firm chce pomóc rodzinom

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na ostatniej sesji radna Beata Ibrom-Duda wyszła z propozycją, aby w gminie uruchomić program Rodzina 3+ oraz karty Senior 65+. Jej zdaniem koszty takich działań nie obciążyłyby znacznie gminnego budżetu, a byłyby realnym wsparciem dla mieszkańców.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
W Kielczy lepiej niż w Bierkowicach
Nadeszła godzina
Kino na czasie
Bronkobus w Zawadzkiem

Dni Miasta za 120 tysięcy?!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Takie pogłoski krążą po gminie, kilka wpisów na ten temat pojawiło się na forach internetowych. Jedni chwalą - że może wreszcie pojawi się jakaś gwiazda i impreza będzie atrakcyjną promocją gminy w całej okolicy. Inni ganią za niegospodarność i wydawanie pieniędzy na zabawy, zamiast na inwestycje.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Komu dają i ile?
Rekordowy turniej
Hiszpański czy photoshop?
Słychać wiosnę

Opuszczone budynki. Co z nimi będzie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W gminie Zawadzkie przybywa budynków, które kiedyś tętniły życiem, a obecnie pozostają zamknięte na cztery spusty. Dom kultury, gimnazjum, zespół szkół zawodowych... duże budowle, które nie są już gminie potrzebne. Co z nimi będzie?

Dom kultury

Przez dziesięciolecia służył mieszkańcom na dziesiątki sposobów. Budynek nie był jednak gruntownie remontowany i kiedy obok odnowiono kinoteatr – podupadł zupełnie. O ile mury trzymają się dobrze – stan dachu można określić tylko jednym słowem – tragiczny.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świerklańska do remontu
Zmiana na głównej?
Yanosik zamiast autobusu?

Strona bardziej interaktywna

Artykuły : 
Numer wydania: 

Strona internetowa gminy Zawadzkie odżyła dzięki odblokowaniu forum dyskusyjnego. Nowy burmistrz przywrócił możliwość komentowania działań władz samorządowych i, jak sam przyznaje, czerpie z niej garściami informacje o funkcjonowaniu urzędu.

- Bardzo często wpisy takie wpływają na nasze działania – mówi Mariusz Stachowski. – Nakłaniam kierowników działów, by regularnie sprawdzali forum i wyłapywali problemy, które dotyczą ich działalności.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Poezja lasu
Królewna Śnieżka inaczej
Śmieci z niewielkimi zmianami
Zawadzkie krwiodawstwem stoi
Wywalczyli brąz

Śmieci znów tematem do dyskusji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na poniedziałkowej sesji rady miejskiej (odbyła się ona 23 lutego, już po oddaniu „Strzelca Opolskiego” do druku) radni decydowali, ile mieszkańcy gminy zapłacą za śmieci. Przyczyną podejmowania uchwały jest zmiana ustawy, która od 1 lutego wymaga wprowadzenia poprawek w istniejących uchwałach poszczególnych gmin. Ustawa limituje w kraju górną granicę opłat za wywóz segregowanych nieczystości na 25,57 zł od osoby i 71,60 zł za gospodarstwo domowe. Na szczęście stawkom obowiązującym w Zawadzkiem daleko jeszcze do osiągnięcia tego pułapu.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dziołchy rządziły w Żędowicach
Sołtysi - po staremu
Czar wielkiego ekranu

Pociąg do Tarnowskich Gór nie pojedzie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Upadła pierwsza z obietnic wyborczych obecnego burmistrza. Zarząd Województwa Opolskiego przesłał do urzędu gminy w Zawadzkiem oficjalne pismo z informacją, iż nie przywróci połączenia kolejowego do Tarnowskich Gór, a nawet do Kielczy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Artyści z Wrocławia na deskach kinoteatru
Mam czas dla siebie
Gmina ma pomóc seniorom
Ada, to nie wypada...

Ile jest ścieków w ściekach?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy skarżą się na ceny za odbiór ścieków

Od 1 stycznia stawka za odbiór ścieków w gminie Zawadzkie wynosi 9,59 zł za kubik. To kwota po dopłacie gminy 1 zł do każdego kubika odprowadzonego do kanalizacji. Mieszkańcy nie mogą pogodzić się z tak wysoką stawką.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wow!
Ten problem trzeba rozwiązać
Uwaga, wybory sołtysów!
Kino wróciło!
Co na komisjach w tym miesiącu?

Sesja bez kontrowersji

Artykuły : 
Numer wydania: 

IV sesja rady miejskiej

Burmistrz ugiął się pod presją radnych i młodzieży i wycofał proponowany statut mającej powstać w gminie Młodzieżowej Rady Miejskiej. O tym, że projekt statutu młodzieżowej rady nie spodobał się samej młodzieży, pisaliśmy tydzień temu. Okazuje się, że temat wywołał także gorące dyskusje na komisjach problemowych rady miejskiej.

- Ta sprawa poróżniła nas na komisjach - mówił na sesji burmistrz Mariusz Stachowski. - Myślę, że będzie czas do tego wrócić.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Co dzieje się w hali o drugiej w nocy?
Poważne zmagania młodych szczypiornistów
Więcej miejsca, więcej jaj!
Rodzice nie nudzą się w ferie
Znaleziono psa!

Podpowiadają burmistrzowi, co ma robić

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mariusz Stachowski w kampanii wyborczej obiecał, że powoła w Zawadzkiem Młodzieżową Radę Gminy. Pierwszym krokiem w kierunku spełnienia obietnicy miało być spotkanie z młodymi ludźmi, jakie odbyło się w kinoteatrze 23 stycznia. Na sali zjawiło się około czterdziestu osób w wieku od 14. do 30. roku życia. Kilkoro zgromadzonych żywo dyskutowało z burmistrzem, przekazując swoje pomysły na funkcjonowanie gminy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rzucili nowe światło na sprawę
Dziesiątki imprez, tysiące uczestników
Z tego pieca będzie chleb
Wioślarze, jeźdźcy i surferzy w Zawadzkiem

Kasjerka okradała urząd?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem zwolniono kasjerkę. W listopadzie 2014 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli na stanowisku ds. rozliczeń kasowych wykryto nieprawidłowości związane z obsługą kasową podatników. Po szczegółowej weryfikacji okazało się, że kasjerka wyprowadziła z gminnej kasy około 35 tysięcy złotych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Urzędy się mylą i płacą kary
Jasełka w więzieniu, dwie Maryje i pomoc dla szkół
Młodzież ma głos
Obywatele pomóżcie!
Więcej dla stowarzyszeń

Piękne miejsca w każdej wsi

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wioski w gminie Zawadzkie starają się jak najlepiej zagospodarować pieniądze z funduszu sołeckiego, jakie daje im gmina. W Żędowicach w 2014 roku za te środki ogrodzono boisko za Małą Panwią, zakupiono dekoracje świąteczne na tak zwany rynek. Na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Miarki powstał skwer z ławeczkami. W tym miejscu przed laty znajdowała się studnia, z której wodę czerpali mieszkańcy wioski. Stoją tu niestety dość zaniedbane, jedne z najstarszych budynków w Żędowicach.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wędrówka z misją
Trzeba patrzeć w oczy
OPS czynny dłużej
Akcja odblaskowa
Nocą też widać piłkę

(R)ewolucja w gminie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Kończy się wyjątkowy rok - rok wyborczy. Święta to zawsze czas podsumowań, planów i postanowień. Na ich temat w gminie Zawadzkie rozmawiam z nowo wybranym, choć nie całkiem nowym burmistrzem, Mariuszem Stachowskim.

Jak to jest zostać ponownie burmistrzem po czteroletniej przerwie?

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przygotowani do zimy
Moc dawania
Konkurs talentów
Droższe ścieki

Strony