fbpx Zawadzkie | Page 7 | Strzelec Opolski

Zawadzkie

Zawadzkie

Dziękowali za owoce ciężkiej pracy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz przyjezdni goście w ubiegły weekend dziękowali za zebrane plony. W tym roku dożynki odbyły się w Kielczy. Święto plonów trwało dwa dni, ale przygotowania do obchodów trwały od bardzo dawna, co było widać po pięknych koronach żniwnych. W Kielczy plecenie koron to już długoletnia tradycja - ponad trzydzieści lat w gospodarstwie u państwa Świtałów kobiety tworzą piękne żniwne korony.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Zmiany w placówkach oświatowych
Wyjątkowa pielgrzymka już 9 września

Do Strzelec przez Żędowice i Barut

Artykuły : 
Numer wydania: 

Według listy remontów zaplanowanych na bieżący rok przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, od 1 września rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka-Zawadzkie. Na ten czas droga będzie wyłączona z ruchu na odcinku od przejazdu kolejowego w Zawadzkiem (ul. Strzelecka) do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Piotrówce - w sumie około 8 km.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Pierwszy taki zlot w gminie
Plastyczne popołudnie
Żegnali lato na Liszczoku
Sezon na grzyby rozpoczęty
Tylko w dni nauki szkolnej

Po jednej stronie chodnik

Artykuły : 
Numer wydania: 

O tym, że podjęto decyzję o remoncie drogi wojewódzkiej 901 na terenie gminy Zawadzkie, poinformowaliśmy naszych Czytelników już na początku czerwca. Mieszkańcom najbardziej zależy na powstaniu chodnika i ścieżki rowerowej, które poprawią ich bezpieczeństwo. Według ustaleń, pierwszy planowany remont to rozbudowa drogi na odcinku: Kielcza - do granicy województwa, a przewidywany termin realizacji to lata 2017-2018.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
O wakacyjnych atrakcjach
Regaty kajakowe
Dyskoteka na koniec wakacji
Trzeba jeździć!
Paliło się ściernisko
Pielgrzymi w Zawadzkiem

Na remont czekał 6 lat

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Kielczy prowadzony jest remont mostu znajdującego się w ciągu ul. Mostowej na rzece Mała Panew, który ucierpiał podczas powodzi w 2010 roku. Stan techniczny mostu został określony jako dostateczny.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
O budżecie i tablicach dwujęzycznych
Upamiętnili rocznicę powstania
Potrzebne miejsca na zabawę
Pomagają Afryce
Gdzie na kawę?

Uwaga na fałszywe zawiadomienia!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Do Urzędu Miasta i Gminy w Zawadzkiem dotarły sygnały, że ktoś podszywa się pod urząd i wysyła do mieszkańców zawiadomienia. Osoba ta powołuje się na uchwałę rady miasta związaną z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. Zobowiązuje odbiorców pisma do utrzymywania porządku zarówno na posesji, jak i przylegającego do niej chodnika. Informuje, że tereny te będą kontrolowane przez specjalną komisję, a osoby, które będą uchylały się od obowiązku utrzymania czystości, mogą otrzymać karę grzywny w wysokości od 500 zł wzwyż.

Spotkania, które jednoczą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas Światowych Dni Młodzieży parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem i parafia św. Bartłomieja w Kielczy gościła grupy młodzieży z Czech, w sumie 71 osób, ale pozostałe dwie parafie dołożyły wszelkich starań, żeby jak najlepiej ugościć przyjezdnych. Pielgrzymi podczas swojego pobytu w gminie Zawadzkiem zwiedzili tutejsze zabytki, uczestniczyli w spływach kajakowych rajdach rowerowych Doliną Małej Panwi, odwiedzili również Nadleśnictwo Zawadzkie.

Pojedzie pociąg do Kielczy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Po pięciu latach
 

Dziesiątego grudnia 2011 roku był ostatnim dniem, w którym kursowały pociągi na trasie Zawadzkie - Tarnowskie Góry. Powodem likwidacji przejazdów było wycofanie się województwa śląskiego z organizacji przewozów na tej linii, co tłumaczono niską frekwencją w pociągach. Wszyscy jednak mieli nadzieję, że jest to tylko sytuacja przejściowa a  samorządowcy znajdą pieniądze na obsługę tego odcinka.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Czy skatepark odżyje?
Na szyi srebro a w ręku rakieta
Surowe kryteria dla dotacji
Remonty w gminie
Będzie się działo

Miarki doczekała się remontu

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy ulicy Miarki długo czekali na remont swojej ulicy. Gdy tylko rozpoczęły się prace remontowe, odetchnęli z ulgą, że w końcu będą poruszać się po nowych chodnikach i drodze.

- Ulica jest w opłakanym stanie, ale najgorsze były chodniki - zbyt wąskie i nierówne - żali się pan Jan (nazwisko do wiadomości redakcji), mieszkaniec remontowanej ulicy. - Najgorzej miały osoby starsze i matki z wózkami. Niejednokrotnie widziałem, że zmuszone były iść ulicą, jak popadał deszcz, wtedy było naprawdę ciężko - opowiada mężczyzna.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Muzyka koi dusze
Rododendron po raz ósmy
Jakie atrakcje na wakacje?

Przebudują Tuwima

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego ósmego czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisano pierwsze umowy na budowę i modernizację dróg lokalnych, które zostaną dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania to 39,5 mln złotych. Z tego tytułu zostanie zwartych 36 umów, z czego dofinansowanych zostanie 57 projektów z 23 gmin i 3 powiatów województwa opolskiego. Dofinansowanie w tym naborze wyniosło od 160 tysięcy złotych do 2,7 mln złotych. Wśród gmin, które je otrzymały, znalazło się również Zawadzkie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przedsiębiorco, zgłoś swoją ofertę
Basen otwarty na czas
Życie, życie wiecznie trwaj!
Dyżury przedszkoli w czasie wakacji
Absolutorium dla burmistrza
Komisje wyjazdowe nic nie wnoszą
OSP Kielcza górą!

Tak zagłosowali mieszkańcy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwujęzyczne tablice. Tak czy nie?

W niedzielę, 26 czerwca, mieszkańcy gminy Zawadzkie brali udział w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim. Konsultacje społeczne odbywały się w formie pisemnej. Punkty konsultacyjne znajdowały się w każdej miejscowości na terenie gminy i były czynne od 7.00 do 13.00. Ogólnie w konsultacjach wzięło udział 469 osób.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Małymi krokami do mety
Jakie wnioski po komisjach wyjazdowych?
Piosenka poszła w las...

Tak będą wyglądać konsultacje

Artykuły : 
Numer wydania: 

Chcesz niemieckich tablic? Wypowiedz się!

W niedzielę, 26 czerwca, w godzinach od 7.00 do 13.00 mieszkańcy gminy Zawadzkie będą mogli wyrazić swoje zdanie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.

Przeprowadzenie konsultacji nastąpi w formie pisemnych ankiet zawierających pytania:

- dla miejscowości Zawadzkie: „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowości Zawadzkie w języku niemieckim o następującym brzmieniu Zawadzki?”

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jeden ośrodek - dwie księgowe
Dlaczego warto wybrać tę szkołę
Pomoc dla Natana

To pewne, 901 będzie robiona

Artykuły : 
Numer wydania: 

Przyszedł czas na remont dróg wschodniej części województwa opolskiego. Drogi te są w bardzo złym stanie, często bez chodników, a natężenie ruchu z każdym rokiem wzrasta i stanowi poważne zagrożenie szczególnie dla pieszych i rowerzystów - czego doświadczyli mieszkańcy gminy Zawadzkie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Spełniło się marzenie o wozie
Do trzech razy sztuka
Małe Kroki już w sobotę
Kolejne 81 tys. do zapłacenia?
Są mistrzami, prawie!

Zabierz śmieci z cmentarza do domu

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dotychczas w Żędowicach na cmentarzu parafialnym stały cztery kontenery na śmieci, od pewnego czasu proboszcz parafii w Żędowicach zarządził usunięcie kontenerów stojących przy nekropolii. Użytkownicy cmentarza są zobowiązani do zabierania odpadów do domowych śmietników.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
Nidan po raz kolejny górą!
Stypendium dla sportowca
Pasmo sukcesów

Co dalej z terenem pod cmentarz?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dziewiętnastego stycznia, po długoletnich procedurach, gmina Zawadzkie nabyła działkę przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem, która wcześniej była w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Zawadzkie. Zakup nieruchomości ma zapewnić dodatkowe miejsca grzebalne, a w przyszłości założenie cmentarza komunalnego. Teren został już wykarczowany, co dalej?

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Promowali nas na targach turystycznych
W rodzinnym gronie
W rodzinnym gronie
Oglądali irysy i nie tylko

Kanał pod kontrolą

Artykuły : 
Numer wydania: 

W dalszym ciągu nie wiadomo, jak rozwiąże się sprawa z Kanałem Hutniczym w Zawadzkiem. Przypomnijmy, że od sześciu lat nie można znaleźć jego zarządcy. Nawet w tym temacie wywiązał się spór o to, czy woda w kanale stoi czy płynie. Jeżeli woda płynie, odpowiedzialny za kanał byłby marszałek, jeżeli stoi - starosta. Spór trwa, a kanał zarasta.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Edukacja ważna sprawa!
Śladami dawnego hutnictwa
Wolne miejsca w urzędzie
Czy uda się otworzyć basen na czas?
Majówka z rodziną

Niemieckie tablice? Wypowiedzą się mieszkańcy!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego piątego kwietnia odbyła się XVIII sesja rady miejskiej w Zawadzkiem. Przebiegała dość sprawnie i spokojnie. Rajcy uchwalili dziewięć uchwał, m.in. w sprawie zawarcia porozumienia z wojewodą opolskim w celu powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nasi górą!
Telewizor i inne śmieci
Dla ugruntowania wolności
Nie mają boiska, a i tak odnoszą sukcesy

Byłam gotowa na zamieszanie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Minął pierwszy miesiąc funkcjonowania programu „Rodzina 500 +”. Zgodnie z jego zapisami, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Wnioski można składać m.in. w urzędach i przez internet. W gminie Zawadzkie do realizacji ustawy wyznaczony został Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Na dzień 26 kwietnia złożono łącznie 447 wniosków w tym 74 w formie elektronicznej.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Pogotowie dla seniorów
Prezentowali swoje talenty
Majówka z rodziną
Kto skorzysta na rewitalizacji?
Nie ma ról ważnych i mniej ważnych

Zabrakło 34 miejsc dla maluchów!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zniesienie obowiązku szkolnego to spory problem dla samorządów. W przedszkolach brakuje miejsc, a w szkołach nie zostaną utworzone pierwsze klasy. Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego, komisje rekrutacyjne w przedszkolach podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dnia 27 kwietnia. Na chwilę obecną w gminie zabrakło miejsc dla 34 maluchów. W Kielczy było tylko jedno wolne miejsce na 10 wniosków, w Zawadzkiem w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałem Żłobkowym miejsc było 8, podań wpłynęło 14.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Kto wystąpi na Dniach Gminy?
Reprezentowali Zawadzkie
Konsultacje społeczne
Młodzi chcą zadbać o boisko
Jakie atrakcje na majówkę?

Organizacje zmieniają lokal

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rozpoczęły się przygotowania do zmiany przeznaczenia budynku socjalno-biurowego mieszczącego się przy Orliku przy ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Przypomnijmy, że w tym budynku planuje się utworzenie żłobka, którego bardzo brakuje w gminie. Obecnie istnieje tylko oddział żłobkowy mieszczący się przy Przedszkolu Publicznym nr 3 na ulicy Harcerskiej. W związku z planowanym remontem, organizacje dotąd działające w budynku muszą do końca kwietnia opuścić swoje lokale.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dzień bez matematyki to dzień stracony
Recytowali po niemiecku
Przypominamy
Sprzątanie miasta czyli roboty publiczne
Targi pracy i edukacji

Zamknąć przejście z osiedla na działki?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy Nowego Osiedla dzięki przejściu pieszo-rowerowym przez tory kolejowe mogą w sposób bezpieczny i szybki dostać się do ogródków działkowych, które spora część posiada, a także wykorzystywać tamtejsze tereny na aktywny wypoczynek jazdę, rowerem czy bieganie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ło Maryjce, utopcu i Eciku
Targi pracy
O gospodarzu wsi
Aktywne dziś i jutro

Czy będą niemieckie tablice?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Powrócenie do pomysłu przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Zawadzkie w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej, tj. niemieckim, wywołało sporą dyskusję zarówno na forum „Strzelca”, jak i innych portalach społecznościowych.

Przypomnijmy, że wniosek został złożony przez trzy koła DFK. Przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wniosek swój argumentowali faktem częstego zgłaszania przez mieszkańców Żędowic, Zawadzkiego i Kielczy potrzeby wprowadzenia dwujęzycznych nazw.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Lekarstwo bez recepty
Kawalkada ruszyła po raz trzydziesty
Nie tylko w OPS-ie
Zwierzęciu trzeba pomóc
Kwiecień pełen atrakcji

O zadaniach, inwestycjach i kosztach

Artykuły : 
Numer wydania: 

W poniedziałek, 21 marca, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Zawadzkiem odbyła się XVI sesja rady gminy. Rajcy spotkali się w celu zatwierdzenia siedmiu uchwał i poruszenia spraw bieżących gminy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
OSP Zawadzkie wybrało nowe władze
Mówili o rozwoju i funduszach
Nocny turniej
Wiadomo, kto poleci samolotem
Sztuka przenosi w świat fantazji

Przesyłki doręczą skutecznie, ale drożej

Artykuły : 
Numer wydania: 

Minął czas roznoszenia decyzji dotyczących podatku od nieruchomości. W latach ubiegłych decyzje podatkowe roznoszone były na terenie gminy Zawadzkie przez pracowników UMiG Zawadzkie. W tym roku, ku zdumieniu mieszkańców, zostały dostarczane przez listonoszów.

- Zastanawiam się, czy nasza gmina ma tyle pieniędzy? - dziwi się mieszkanka Zawadzkiego. - W innych gminach takimi sprawami zajmują się urzędnicy, sołtysi czy osoby bezrobotne, a poczta to już ostateczność - wyjaśnia.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Porządki w parku
Rządzili regenci!
Zajączki i inne atrakcje

Strony