fbpx Ujazd | Page 9 | Strzelec Opolski

Ujazd

Ujazd

Komu śmieci przeszkadzały w domu?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Porządni ludzie śmieci wyrzucają do śmietnika - nie pod krzak. Niektórzy dodatkowo je segregują. Każdy bez wyjątku powinien płacić tzw. podatek śmieciowy, a w zamian oddawać taką ilość śmieci, jaką tylko zdoła wyprodukować w swoim domu.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Spacer na szczudłach i nauka
Drudzy na podium
Dym w Ujeździe
Znów do związku?
Jajka z pomysłem

Świetlica dla Nogowczyc

Artykuły : 
Numer wydania: 

To na razie propozycja. Jednak nie jest wykluczone, że obiekt podobny do tego ze zdjęcia stanie w najbliższych latach w Nogowczycach. Mieszkańcy tej wioski od bardzo dawna zabiegają o swoją świetlicę. Nie mają u siebie budynku publicznego, w którym mogliby swobodnie się spotykać. Muszą korzystać z pomieszczeń prywatnych. Nic dziwnego, że zależy im na wybudowaniu świetlicy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Święto pań
Wszystkiego najlepszego!
Pomóż Lenie
Warsztaty i konkurs

Oto nowi sołtysi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W miniony czwartek na sali posiedzeń urzędu miejskiego w Ujeździe odbyło się pierwsze spotkanie burmistrza z nowo wybranymi sołtysami. Najpierw wzięli oni udział w szkoleniu związanym z prowadzeniem zbiórki podatków, ponieważ wszyscy sołtysi (prócz przewodniczącej samorządu mieszkańców miasta Ujazd) są równocześnie inkasentami.

Wokół funduszu sołeckiego

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Biesiada emerytów
O opłacie adiacenckiej
Dla pań z Nogowczyc
Łowcy kabaretu

Radni podzieleni w sprawie diet dla sołtysów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Ujazd podjęli uchwałę w sprawie nowych diet dla sołtysów. Dotychczas za pełnienie swojej funkcji gospodarze wiosek otrzymywali co miesiąc po 200 zł. Radni rozważyli propozycję burmistrza, by podnieść tę stawkę. Większość z nich zdecydowała, że od 1 marca dieta dla sołtysa będzie o 50 zł wyższa niż dotychczas, czyli wyniesie 250 zł miesięcznie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wysłuchał ludzi, teraz walczy
Lekcje malowania
Świętuj Dzień Kobiet
Mieszkańcy wybrali
Podwyżka dla inkasentów
Dużo wiedzą o pożarach
Gmina chce być liderem

Comber w Jaryszowie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ostatki w Jaryszowie przebiegły w bardzo wesołej atmosferze. Odbył się tu babski comber zorganizowany przez zarząd koła mniejszości niemieckiej.

- Dawno nie widziałam tak rozbawionej grupy ludzi - przyznaje Maria Krupa, przewodnicząca jaryszowskiego koła DFK. - Na sali obecne były pszczółki, kocice, Cyganki, kowbojki, a nawet księżna Józefina na szczudłach, która tańczyła i opowiadała kawały - relacjonuje.

Na comber zjechało 51 pań, niektóre aż z Kędzierzyna. Przygrywał zespół Return.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Poznaj swoich dzielnicowych
Tutaj też wodzili bera
Pączki i bal
Nowy sołtys Nogowczyc
Powtórka zebrań

Dwie wioski bez sołtysa, gdzie indziej - zmiany

Artykuły : 
Numer wydania: 

W minionym tygodniu odbyły się kolejne zebrania wiejskie, na których przeprowadzono wybory sołtysów.

Zimna Wódka

Dotychczasowy sołtys Krystian Muszkiet nie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję. Na sali znalazła się tylko jedna kandydatka na stanowisko sołtysa - Magdalena Ogaza. W tajnych wyborach 35 mieszkańców zagłosowało za jej kandydaturą, 28 było przeciw.

Nowej pani sołtys w kierowaniu sołectwem pomoże rada sołecka w składzie: Jerzy Fogel, Norbert Ignatzek, Tomasz Ogaza, Arkadiusz Umlauf, Jan Daniel, Piotr Michalski.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gmina się wyludnia?
Kaczki barierek nie potrzebują. A ludzie?
Życzenia w tłusty czwartek

Nowi gospodarze sołectw

Artykuły : 
Numer wydania: 

W minionym tygodniu odbyły się zebrania wiejskie w części gminnych miejscowości. Mieszkańcy wybierali na nich sołtysów oraz - w przypadku miasta Ujazd - szefa samorządu. Oto, jakie zmiany zaszły w sołectwach...

Jaryszów

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Miejsce w przedszkolu za punkty
Tu niedźwiedzie budzą się na zimę
Wybieramy sołtysów
Łowcy.B w Ujeździe
Dwa święta

Szykuje się kontrola w komunalce

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe dobrze zarządza pieniędzmi? Czy wydaje je zgodnie z przeznaczeniem? Na te pytania odpowiedzą radni z komisji rewizyjnej, którzy w lutym i marcu przeprowadzą w ujejskim ZGKiM kontrolę finansową.

W kwietniu i maju komisja rewizyjna weźmie pod lupę pracę burmistrza. Opracuje wniosek o udzielenie mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gmina dołoży powiatowi
Tak się bawią Niezdrowice
Być zdrowym w każdym wieku
Skarga na inspektora
Dyżur prawnika
Idziemy na zebranie!
Wycieczki, tańce i teatr

200 tysięcy euro dla jednej firmy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Niedawno radni gminy Ujazd przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie gminy Ujazd. Co oznacza dziwnie brzmiąca nazwa de minimis? Otóż, pochodzi ona od łacińskiego powiedzenia: de minimis non curat lex, co oznacza, że prawo nie troszczy się o drobiazgi. Pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej udzielanej przez dane państwo członkowskie Unii przedsiębiorcom.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ferie na pełnych obrotach
„Sto lat” i prezenty
Przyjdź na zebranie wiejskie
Karnawał trwa!
Babciom i dziadkom

Powiat poprawi swoje drogi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W budżecie powiatu strzeleckiego na rok 2015 znalazło się kilka inwestycji drogowych na terenie gminy Ujazd. Co konkretnie?

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z opracowaniem dokumentacji na to zadanie. Będzie ono polegało na wykonaniu przebudowy konstrukcji jezdni: wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowaniu i położeniu wyrównawczej warstwy asfaltowej), wykonaniu nowej warstwy ścieralnej grubości 4 cm, ścince i wykonaniu poboczy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Radny chce słuchać
Naturalnie się opłaca
Kurs dla seniorów
Grali, śpiewali i recytowali

Ujazd pobił rekord

Artykuły : 
Numer wydania: 

Tego roku mieszkańcy gminy byli wyjątkowo hojni. Z otwartymi sercami i portfelami wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Sztab WOŚP zarejestrowany był przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe. Do zbierania datków zgłosiło się 30 wolontariuszy - część z nich to absolwenci ujejskiej szkoły. W niedzielę w komplecie stawili się w sztabie, by stąd ruszyć z puszkami do mieszkańców. Od 16.00 na ujejskim rynku realizowano program artystyczny.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ratowali ludzi z pożaru
Wkrótce babski comber!
Ferie czas zacząć
Hucznie w Nogowczycach
Cały świat w Jaryszowie

Budżet na kanalizację i drogi

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trwają ostatnie dyskusje radnych na temat projektu budżetu gminy Ujazd na przyszły rok. Planowo ma on zostać uchwalony 29 grudnia. Wiadomo, że gminie zabraknie nieco pieniędzy na wszystkie wydatki, dlatego będzie musiała zaciągnąć pożyczkę...

- Dochody w przyszłorocznym budżecie szacujemy na poziomie 19,9 mln zł, wydatki wyniosą 20,5 mln zł - informuje burmistrz Tadeusz Kauch. - Różnica zostanie pokryta niskooprocentowaną pożyczką (2,5%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przy wspólnym stole
Nastrojeni świątecznie
Sztab WOŚP już działa
Pasowani na uczniów

Mostek się sypie

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Jaryszowie na ulicy Leśnej znajduje się mostek. Prowadzi tędy droga do lasu i kliku posesji. Otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie, że mostek jest w bardzo złym stanie technicznym. Pojechaliśmy na miejsce sprawdzić tę wiadomość.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Prezenty rozdane
Kto w jakiej komisji?
Radni uchwalili pensję burmistrza
Z kratek wystaje zielsko
Wróżby dla Krasnali

Kłopot na Ujazdowskiej

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkanki ulicy Ujazdowskiej w Jaryszowie zwracają uwagę na wąską drogę prowadzącą do ich domów i źle ustawioną latarnię.

- Tu jest całkiem ciemno - mówi Krystyna Broncel. - Wieczorem, szczególnie teraz, późną jesienią i zimą, bywa niebezpiecznie. Lampa powinna być skierowana w inną stronę niż jest obecnie - tak, aby oświetlała ulicę. Poza tym, droga jest wąska. Wzdłuż niej biegnie otwarty rów.

- Kiedyś wpadło do niego auto - dodaje Waleska Warzecha.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świątecznie w Sieroniowicach
Projektowali szkolny ogródek
Zimą pomóż innym

Nowa rada już działa

Artykuły : 
Numer wydania: 

W piątek odbyła się pierwsza sesja nowej rady miejskiej w Ujeździe. Radni złożyli ślubowanie. Następnie wybrano nowego przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłoszono dwóch kandydatów: Tomasza Cichonia i Agatę Trusz, którzy otrzymali kolejno 7 i 6 głosów. Przewodniczącym został Tomasz Cichoń. Spośród trzech kandydatów: Magdaleny Bartodziej, Rajmunda Muskały i Dawida Buchty wybrano dwóch wiceprzewodniczących rady. Zgłoszeni kandydaci otrzymali kolejno 8, 9 i 6 głosów. Stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego pełnić będzie Rajmund Muskała, a drugiego - Magdalena Bartodziej.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Seniorzy przy wspólnym stole
Wielka zabawa pań
Porady za darmo
Spotkaj się ze świętym
Śpiewomy i beromy

Inny podatek dla rolników

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji, która odbyła się 30 października, radni przyjęli podstawę do obliczenia podatku rolnego na następny okres podatkowy. Każdego roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego podaje średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na następny rok podatkowy. Według najnowszego komunikatu kwota ta wynosi 61,37 zł za kwintal. Ujejscy radni większością głosów postanowili obniżyć ją do 58,30 zł. Oznacza to, że w porównaniu z bieżącym rokiem, podatek rolny w 2015 będzie niższy.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Na razie omijaj tę drogę
Mieszkańcy lubią się bawić
Kurs niemieckiego
Święty Marcin w Jaryszowie
Dyskoteka w Niezdrowicach

Potok w remoncie

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trwa remont potoku Jordan na odcinku między Starym Ujazdem a Ujazdem.

Jordan jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Kłodnicy. Od dawna wymagał regulacji. Był bowiem w nie najlepszym stanie. Oględziny wykazały, że miejscami koryto Jordanu jest rozmyte, porośnięte drzewami i krzakami, które przeszkadzają w przepływie wody - gdy było jej za dużo, opływała rośliny i powodowała wyrwy w gruncie sąsiadującym z potokiem. Ponadto, w korycie zaobserwowano zamuliska.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Modne ozdoby z kwiatów
Medale nie tylko dla nauczycieli
Sadzili w Nogowczycach
Wioski wokół urzędu
Odnowiona strona

Kto z kim powalczy?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wyklarowały się już listy kandydatów na radnych do nowej rady gminy. 16 listopada mieszkańcy będą głosować na nich w następujących okręgach wyborczych:

1. Ujazd: ulice Krzywa, Kwiatowa, Matejki, Plac Zamkowy, Powstańców Śląskich, Sławięcicka, Słoneczna, Starostrzelecka, Strzelecka, Żeromskiego.

2. Ujazd: ulice Damrota, Kościelna, Osiedle Goj, Pl. 1 Maja, Skargi, Staszica, Szkolna, Traugutta.

3. Ujazd: ulice Cicha, Gliwicka, Krótka, Piękna, Spacerowa, Wesoła.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jesień pełna atrakcji
Serdeczności dla jubilata

Gmina kupiła pojazd „księżycowy”

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ma opływowe „garbusowe” kształty, duże koła z dziurami o nieco kosmicznym wyglądzie i nazywa się Kret. Mowa o pojeździe do spulchniania i napowietrzania osadów ściekowych powstałych z oczyszczania ścieków. Został właśnie zamontowany w słonecznej suszarni osadów ściekowych w Ujeździe.

- Wyglądem przypomina pojazd używany na Księżycu - śmieją się urzędnicy i pracownicy ujejskiej oczyszczalni. - Nazwaliśmy go Kret, bo będzie wykonywał krecią robotę, tzn. będzie rył w... osadzie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dziura pod halą sportową
Sprzątanie świata i wykopki
Po co dzieciom szczotka?
Zimna wódka (i chleb) dla ministra

W domu przyjaciół

Artykuły : 
Numer wydania: 

Niespełna rok od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej firma Haba-Beton uruchomiła swoją fabrykę. Uroczyste i huczne otwarcie odbyło się 25 września. Do strefy gospodarczej gminy Ujazd, gdzie mieści się siedziba polskiego oddziału Haba-Beton, zaproszono gości z kraju i świata. Wśród nich znaleźli się kontrahenci, współpracownicy firmy, jej przyjaciele, władze gminy, powiatu, województwa, naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Dla wszystkich przygotowano pięknie udekorowany namiot z poczęstunkiem, czas umilała gościom m.in.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Serdeczności dla ołmy Marty
Problem ma zniknąć...
Skorzystaj z oferty
Wyścig parami

Strony