fbpx Ujazd | Page 6 | Strzelec Opolski

Ujazd

Ujazd

Odeszła pani Cecylia

Artykuły : 
Numer wydania: 

Drobna, uśmiechnięta osóbka, powszechnie szanowana - tak o Cecylii Sładek z Jaryszowa mówią mieszkańcy, którzy ją znali. 10 marca pani Cecylia skończyła 92 lata. Dzień później zmarła.

Z domu rodzinnego wyniosła zamiłowanie do muzyki. Jej ojciec był organistą. W latach 1995-2005 Cecylia Sładek przewodniczyła zespołowi Tęcza. Wraz z grupą śpiewaczą koncertowała w kraju i za granicą. Tęczę oklaskiwano między innymi na festiwalach chórów i zespołów śpiewaczych TSKN w Walcach. Cecylia Sładek potrafiła pozyskiwać do zespołu nie tylko osoby starsze, ale i młodzież, której przekazywała tradycyjne lubiane pieśni polskie, śląskie i niemieckie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Pomoc żywnościowa
Humory dopisały
Babskie ostatki
Dzień Kobiet w Nogowczycach
Przyrodniczy trip
Miły punkt programu

Tak ma wyglądać rynek

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ujazd zmieni się nie do poznania!
 

Gmina Ujazd na poważnie szykuje się do rewitalizacji rynku w Ujeździe. Od lat można słyszeć niepochlebne opinie o obecnym stanie skweru w centrum miasta. Jest to wielki parking. Do niedawna był zastawiony kramami, które jednak udało się przenieść do budynku dawnego spichlerza, gdzie utworzono targowisko miejskie.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Uzbierali na nowe drzwi do kaplicy
Inkubator do likwidacji?
Mubea ma swoją ulicę
Stopy w Nogowczycach
Zebrania mieszkańców
Odeszli...

To nie roztopy, to łzy rozpaczy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Tak wygląda droga powiatowa między Jaryszowem a Ujazdem, nie tylko w czasie roztopów, ale także podczas każdej większej ulewy - napisała w mailu do redakcji Czytelniczka i dołączyła zdjęcia drogi. - Dla kogoś, kto 12 razy w tygodniu musi tę drogę pokonać, to prawdziwe wyzwanie, a mijanie się z samochodami ciężarowymi graniczy praktycznie z cudem. Drugim problemem są dziury, które się na tej drodze znajdują, a których nie widać, gdyż są po prostu zalane, i oczywiście błoto naniesione na drogę.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Niezdrowice bawiły się dwa dni
Ber odwiedził burmistrza
Dzieci skorzystały z oferty
Dzień pań

Zmiany na Rynku

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rynek w Ujeździe bywa zatłoczony. W ciągu dnia parkuje na nim wiele samochodów, trudno niekiedy o miejsce. Kierowcy narzekają.

Projekt organizacji ruchu dla ujejskiego Rynku zatwierdzany był ostatnio w 2004 roku. Od tego czasu się zdezaktualizował.

- Opracowaliśmy nowy projekt organizacji ruchu - mówi burmistrz Tadeusz Kauch.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Cztery bery pod nóż
Przedszkolne zabawy
Te kursy znikną
Spotkali się seniorzy
Z serdecznościami
Odeszli...

Zamień stary piec na nowy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienie, w którym zawarte zostały zasady współpracy w realizacji programu ograniczenia niskiej emisji.

O szczegółach programu wdrażanego z udziałem środków WFOŚiGW w Opolu informowaliśmy na łamach „Strzelca” przed tygodniem. Przypomnijmy, że mieszkańcy mogą ubiegać się o pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach na:

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wodzili bera po Nogowczycach
Koncert z gratulacjami
Radni dali na chodniki
Zapraszamy do Jaryszowa
Szykują jubileusz

Pieniądze dla szkółek

Artykuły : 
Numer wydania: 

W tym roku gmina Ujazd przyznała 160 tys. zł na działania LZS-ów.

- Są to pieniądze, które kluby piłkarskie rozdzielają między sobą, według własnych kryteriów - wyjaśnia burmistrz Tadeusz Kauch. - Gmina nie ma wpływu na sposób podziału tych środków.

Dodatkowo w budżecie gminy zabezpieczono 30 tys. zł na szkółki piłkarskie dla młodych sportowców. Są to środki, którymi nie będą zarządzały LZS-y, lecz rozliczy je gmina.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jubileuszowe wodzenie bera
Ferie z atrakcjami
Czarownice w Niezdrowicach
Wizyta w Wielkopolsce
Odeszli...

Przez gminę popłynie gaz?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd zamierza walczyć ze smogiem.

- Musimy znaleźć alternatywne sposoby ogrzewania domów - uważa burmistrz Tadeusz Kauch. - Widzę taką możliwość w gazyfikacji. Niechby 20% właścicieli posesji zdecydowało się na zamontowanie ogrzewania gazowego, wówczas znacząco zmalałaby ilość wyziewów z kominów - uważa.

Gmina poczyniła już pierwsze kroki w kierunku gazyfikacji.

- Podpisałem list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa, która być może w przyszłości doprowadzi gaz do posesji mieszkańców gminy Ujazd - mówi burmistrz.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dziadek odrobi zadanie, wnuk przygotuje śniadanie
Pobiegną pary młode
Najmilej w roku
Szykują się ciekawe zajęcia
Odeszli...

Co wyniknie ze współpracy?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd planuje inwestycje w strefie gospodarczej. Część z nich zostanie wykonana wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Oto najważniejsze przedsięwzięcia:

1. W ubiegłym roku KSSE z własnych środków wykonała dokumentację potrzebną do budowy kanalizacji burzowej, zbiornika retencyjnego i przepompowni w strefie gospodarczej gminy Ujazd. Koszt samej budowy ma pokryć gmina, ale nie wyłącznie ze środków budżetowych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
W ośrodku zdrowia go nie przyjęli...
Nowi przychodzą
Odkryj w sobie artystę
Nie przegap!

Złote i diamentowe gody

Artykuły : 
Numer wydania: 

W minioną sobotę, 14 stycznia, do urzędu miejskiego w Ujeździe zostali zaproszeni małżonkowie, którzy w 2016 roku obchodzili 50- i 60-lecie pożycia małżeńskiego. W imieniu prezydenta RP medale z tej okazji złotym jubilatom wręczył burmistrz Tadeusz Kauch w asyście Ireny Tiszbierek i Urszuli Stypy z urzędu stanu cywilnego. Diamentowi jubilaci otrzymali kwiaty i upominki od gminy, a medale prezydenckie noszą już od 10 lat.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Gimnazjum się przekształci...
Odeszli...
Będzie nowsza oczyszczalnia
Złotówka za godzinę
Macierzyństwo na obrazie

Nowy rok, nowy budżet

Artykuły : 
Numer wydania: 

W czwartek, 29 grudnia, odbyła się sesja rady miejskiej, na której radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2017 rok.

Dochody kształtują się na poziomie 33 080 767 zł. Wydatki to 37 171 722 zł. Deficyt zostanie pokryty z pożyczek, kredytów i wolnych środków.

Oto zadania inwestycyjne, które znalazły się w nowym budżecie:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sieroniowicach (ul. Ujazdowska), etap V - 65 000 zł;

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Świątecznie w przedszkolu
Zmiany w autobusach
Sylwester na zamku
Popiół wyrzuć do...
Wieczór życzeń

Nowy radny i moc życzeń

Artykuły : 
Numer wydania: 

Piętnastego grudnia odbyła się sesja rady gminy, która miała świąteczną oprawę. Rajcy nietypowo - zamiast w urzędzie - spotkali się w świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach. Pierwsza część obrad miała charakter roboczy. Do składu rady przyjęto nowego członka - Adriana Urbańczyka z Niezdrowic, który był jedynym kandydatem na radnego z tego okręgu po rezygnacji Dawida Buchty. Adrian Urbańczyk złożył ślubowanie. Został też przyjęty do dwóch komisji: budżetu, finansów i gospodarki oraz kultury, oświaty i spraw społecznych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Mikołaje w akcji
Hodowcy w Kluczu
Pielgrzymka do Włoch
Sylwester na zamku
W Jaryszowie wianki plotły

Urzędnik na wychodnym

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czy urzędnik może opuszczać biuro w czasie pracy i załatwiać prywatne sprawy? Dziennikarze często słyszą takie pytanie od Czytelników. Zapytaliśmy, jak jest w Ujeździe. Czy tutejsi pracownicy urzędu miejskiego mogą wychodzić z biur w godzinach pracy?

- Tak, ale pod pewnymi warunkami - mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. - Musi być uzasadniony powód, np. wizyta u lekarza, badania, pilna sprawa rodzinna. Nie można natomiast zwalniać się z pracy po to, by iść na zakupy.

W sekretariacie prowadzony jest rejestr wyjść prywatnych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Ile gmina płaci za wyjazdy służbowe?
Trwa czas spotkań świątecznych
Ogień w roli głównej
Podatki w nowym roku

PSZOK i zamiana działek

Artykuły : 
Numer wydania: 

Związek Międzygminny „Czysty Region” szykuje się do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujeździe.

- Do połowy 2017 roku będzie gotowa dokumentacja - mówi Krzysztof Ważny, przewodniczący Związku. - W najlepszym scenariuszu latem lub jesienią ruszy budowa PSZOK-a.

Czysty Region zamierza pozyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego lub z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Śpiewomy i beromy
Rozdają jabłka
Wokół nas głodni i zmarznięci
Oddaj krew!
Pod lupą komisji

Miliony na oczyszczalnię

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu przyjął do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego osiem projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową w regionie. Beneficjenci otrzymają ponad 40,7 mln zł dotacji, a wartość całkowita ich projektów wyniesie niemal 69 mln zł.

Jak poinformował marszałek Andrzej Buła, pieniądze trafią do wszystkich, którzy złożyli wnioski w tym naborze.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Morsy, łączcie się!
Listopad w terenie
Bezpieczny senior!
Mikołaj w Ujeździe
Andrzejkowy szał
Zajrzyj tu przed świętami

Będzie to, na co da gmina

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd co roku dokłada do inwestycji powiatu strzeleckiego. Gdyby nie jej wsparcie, nie wiadomo, czy powstałyby chodniki m.in. w Sieroniowicach (do budowy odcinka od szkoły do skrzyżowania z drogą krajową nr 88 gmina dołożyła 100 tys. zł) czy w Starym Ujeździe (na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Czterdziestolecia od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Cmentarną do skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Młyńską gmina przeznaczyła 65 tys. zł). Wsparciem gminy objęte zostały też modernizacja muru oporowego w Starym Ujeździe i przebudowa ul.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Marcinowe święto jest popularne
Psy po drodze biegały
Babski zwyczaj...
Spotkanie z pisarką

18 milionów na inwestycje

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina Ujazd ma ambitne plany na przyszły rok. W projekcie nowego budżetu aż 18 milionów złotych zapisano na inwestycje.

- Priorytetowe są te zadania, na które gmina pozyska pieniądze zewnętrzne - zastrzega burmistrz Tadeusz Kauch.

W planach są:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe (wniosek o dotację już został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego);

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Seniorzy się bawili
Lokale w Komornikach
Fifty-fifty na murek
Już myślą o pierwszej Komunii
Odśnieżanie

Przedszkola do szkół

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Ujazd jednogłośnie przyjęli na ostatniej sesji (25 października) uchwałę dotyczącą przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Z blachą przez epoki
Gdzie szukać pracy?
Niezdrowice się bawią
Krawiectwo jest modne

Co będzie w 2023 roku...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Ujazd zagłosowali na ostatniej sesji za przyjęciem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023”.

- Jest to dokument, który umożliwi gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji - wyjaśnia burmistrz Tadeusz Kauch. - Program umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków zewnętrznych, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Oto wybrane zadania, na które gmina zamierza pozyskać dotacje:

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Tańcz jesienią
Wyjazd do opery
Dlaczego Naprzód nie gra w Ujeździe?
Mundurowi w przedszkolu
Zareklamuj książkę
Odeszli...

Co dalej ze świetlicą?

Artykuły : 
Numer wydania: 

O planach budowy świetlicy wiejskiej w Nogowczycach już informowaliśmy. Dokumentacja na jej budowę jest już gotowa.

- Obecnie szukamy programu, z którego moglibyśmy otrzymać dofinansowanie na wybudowanie obiektu - mówi burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. - Myślę, że jesienią uda się złożyć wniosek o takie wsparcie.

Mieszkańcy starali się o świetlicę od dawna. Jednak inwestycja może być realizowana dopiero teraz. Z czego to wynika?

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Piękny złoty jubileusz
Święto nauczycieli
Przyszedł czas na...
Plan na niedzielę
Nowa grupa taneczna
Warsztaty florystyczne

Wieś jak z obrazka

Artykuły : 
Numer wydania: 

O mobilnym magazynie z Nogowczyc już raz pisaliśmy. Mieszkańcy, nie dysponując wiejską świetlicą, ustawili na placu rekreacyjnym kontener i trzymają w nim ławki i sprzęty na imprezy plenerowe. Dominika Leszczyna namalowała na jednej ze ścian magazynu mapę wsi, z przysiółkami i zapomnianymi zakątkami.

- Przyszedł czas na kolejną ściankę - cieszy się sołtys Andrzej Grabiec. - Zajęła się nią nasza młodzież - chwali.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Kto zostanie radnym?
Darmowe jabłka. Dla kogo?
Inspektor odpowiada
Mierzyli sygnał
Uszyj własną torebkę!
Odeszli...

Mandat na dożynkach

Artykuły : 
Numer wydania: 

Nie chcę się żalić, ale emocje każą mi powiedzieć o tym głośno - mówi sołtys jednej z wiosek w gminie Ujazd. - Dwa tygodnie po dożynkach wojewódzkich zapukał do mojego domu policjant. Szukał właściciela traktora, którym jechaliśmy na dożynki. Okazało się, że traktor był pożyczony, prowadził go kto inny. Na przyczepie siedzieli nasi mieszkańcy. Gdy wracali z Ujazdu, po zakończonym korowodzie, udzielała im się jeszcze wesoła atmosfera dożynkowa. Jeden z mieszkańców, z głupot, chwycił za butelkę z wodą, którą wcześniej polewał gości dożynkowych.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Biesiada w Zimnej Wódce
Zamiast kosić, lepiej zasadzić
Popiół do czarnego!
Radny z wnioskiem
Jak chodzić, starosto?

Nie mamy Opola w telewizorze

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy Jaryszowa skarżyli się niedawno na brak sygnału TVP Opole w ich miejscowości.

- Odbyły się piękne dożynki wojewódzkie w Ujeździe - mówi sołtys Jaryszowa, Józef Duk. - Program nagrywała TVP Opole. Tymczasem nasza wioska nie będzie mogła zobaczyć relacji w telewizji, bo zamiast Opola odbieramy Katowice.

Podobnie jest w Nogowczycach i Sieroniowicach. Od niektórych mieszkańców tamtych wiosek też usłyszeliśmy, że w ich odbiornikach próżno szukać regionalnej TVP.

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przyrodniczy trip
Oferta dla przedsiębiorców
Mapa strefy
Niemiecki dla każdego
Co z ruderą?

Strony