Ujazd

Ujazd

Świetlica już otwarta

Artykuły : 
Numer wydania: 
Kolejna unijna inwestycja w gminie

Niedawno świętował Stary Ujazd. Oddano tu do użytku nową świetlicę wiejską wraz z drewnianą wiatą i placem zabaw. W minioną sobotę miało miejsce otwarcie kolejnej nowej świetlicy wiejskiej - tym razem w Sieroniowicach. O szczegółach tej inwestycji pisaliśmy w lipcu. Przypomnijmy tylko, że obejmowała zarówno budowę obiektu na potrzeby spotkań wiejskich, jak i modernizację boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zainstalowanie nowego placu zabaw. Zadanie kosztowało 950 tys. zł, z tego 500 tys. zł gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nad inwestycją z ramienia urzędu miejskiego czuwała Monika Jastrzembska.

Rozmowy o śmieciach

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkańcu, to dotyczy Ciebie!

W minionym tygodniu sołtysi spotkali się z przedstawicielami firmy Remondis, która wygrała w gminie przetarg na odbiór śmieci. Wypytywali, jak będzie wyglądał odbiór odpadów. Wspólnie ustalono, że zapasy worków na poszczególne rodzaje śmieci zostaną w najbliższym czasie zdeponowane u sołtysów. Każdy sołtys będzie dysponował pulą kilkuset worków. Mieszkańcy będą mogli je dobierać według potrzeby.

Nagrody dla zdolnych

Artykuły : 
Numer wydania: 
Czwartkowa sesja rady miejskiej w Ujeździe miała uroczystą oprawę. Odbyła się nietypowo - w sali ośrodka kultury, gdzie zeszli się nie tylko radni z burmistrzem i urzędnikami, ale także uczniowie i ich rodzice. Zaproszono najzdolniejszych uczniów z gminy Ujazd.

Feta w Nogowczycach

Artykuły : 
Numer wydania: 
Udała się pogoda i organizacja festynu rodzinnego w Nogowczycach. Wioska pokazała się z jak najlepszej strony. Darmowe ciasto i kawa dla gości, namioty w razie deszczu, ciekawe występy, grill, konkursy z nagrodami (m.in. baranem i indykiem) - to tylko niektóre atrakcje minionej soboty. W przygotowania zaangażowali się solidarnie starsi i młodsi. Młodzież z powodzeniem zajęła się częścią sportową. Oby takich imprez więcej! JL

Starosto, tłumacz się!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Od stycznia 2013 roku podczas comiesięcznych sesji rady miejskiej w Ujeździe informujemy o złym stanie dróg powiatowych w gminie Ujazd. Do najgorszych odcinków należy droga powiatowa pomiędzy Zimną Wódką a Starym Ujazdem. Niektóre dziury sięgają 30 cm głębokości, a ich rozmieszczenie jest tak gęste, że miejscami kierowca jest zmuszony wjechać w dziurę - napisali w liście do starosty Józefa Swaczyny radni: Magdalena Ogaza, Waldemar Fogel i Sebastian Golec.

Prześwietlamy urząd miejski

Artykuły : 
Numer wydania: 
Kto komu podlega?

Na czele urzędu stoi burmistrz (Tadeusz Kauch), któremu podlegają bezpośrednio skarbnik i sekretarz gminy oraz wszyscy kierownicy referatów, a pośrednio - wszyscy pracownicy. Sekretarz (Roman Więcek), jako kierownik urzędu, jest przełożonym wszystkich pracowników, a dodatkowo bezpośrednio zarządza referatem organizacyjno-gospodarczym.

Zachowują tradycję

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ujejskim ośrodku kultury jak co roku odbyły się warsztaty kroszonkarskie.

- Warto je organizować, żeby podtrzymywać tradycję zdobienia jaj. Dzieci dużo wyniosły z lekcji kroszonkarskiej. Co roku chętnie w niej uczestniczą - ocenia Krystyna Kałużny z ośrodka kultury.

Śmieci - gorący temat

Artykuły : 
Numer wydania: 

W całej gminie odbyły się już zebrania informacyjne w sprawie nowych zasad oddawania śmieci. Odpadami od lipca będzie zarządzać gmina - a z jej ramienia - Związek Międzygminny „Czysty Region”. Przypominamy, że do końca marca należy wypowiedzieć aktualne umowy z firmą Remondis (ta firma odbiera śmieci z większości gospodarstw w gminie Ujazd. Mieszkańcy Księżego Lasu powinni wypowiedzieć umowy strzeleckiemu PUKiM-owi, bo z nim mają je zawarte). Wzory wypowiedzeń dostępne są u sołtysów i w urzędzie miejskim.

25 tysięcy na psy i koty

Artykuły : 
Numer wydania: 

W 2012 roku gmina wydała 23 579 zł m.in. na wyłapanie bezpańskich psów, zapewnienie im opieki w schronisku, utylizację padłych zwierząt (np. zabitych pod kołami aut). Wszystko w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W tym roku radni również uchwalili podobny program. Na jego realizację zaplanowano 25 000 zł.

Strony