fbpx Strzelce Opolskie | Page 43 | Strzelec Opolski

Strzelce Opolskie

25 lat kaplicy w Jędryniach

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3399|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=100]Choć Jędrnie to mała wioska – liczy zaledwie 120 osób – to jej mieszkańcy w czynie społecznym potrafią dokonać wielkich rzeczy. 25 lat temu postawili kaplicę, w tym roku skończą budowę świetlicy wiejskiej.
Wierni z Jędryń od zawsze należeli do parafii Rozmierz. Pierwsza próba wybudowania kaplicy miała miejsce w latach 30-tych XX wieku.

Dom dziecka czy muzeum?

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3397|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=100]Czy budynek, w którym obecnie są klasy szkolne, będzie stał od września pusty? Co właściciel zamierza z nim zrobić?
Kilka tygodni temu informowaliśmy na naszych łamach o inwestycji realizowanej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Wandalizm w Błotnicy

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3366|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=100]Gdy w ciągu paru chwil ktoś zniszczy efekt kilkudniowej pracy, to się wszystkiego odechciewa – skarży się sołtys Błotnicy Strzeleckiej, Edyta Janota. Jej żal wywołany został przez nieznanych sprawców, którzy wyrwali kilkanaście nowo zasadzonych drzewek.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom?

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3364|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=100]Pan Grzegorz pracuje w firmie transportowej. Niedawno miał dostarczyć przesyłkę do kobiety mieszkającej na ulicy Brzezińskiej w Brzezinie, w gminie Strzelce Opolskie.
- Gdy wpisałem adres w GPS, maszynka zgłupiała – opowiada. – Wyświetliła, że nie ma takiej ulicy. Czasami tak się zdarza. Pojechałem więc od Strzelec przez Mokre Łany w stronę Brzeziny.

Absolutorium przyznane

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ostatnią środę kwietnia (29-go) odbyła się XXXV sesja rady miejskiej. Rozpoczęła się ona dosyć burzliwie. Najpierw radna Danuta Foryt wytknęła błędy językowe w projekcie uchwały, która miała być tego dnia głosowana. Później radny Stanisław Skubis odczytał list M. Kanturskiego, A. Chwiłowicza i P. Pospiszyla. Za pośrednictwem radnego złożyli oni wniosek do przewodniczącej rady o wyjaśnienie wypowiedzi burmistrza na ostatniej sesji, dotyczącej składania kłamliwych oświadczeń przed urzędnikami starostwa oraz rzekomych działań na niekorzyść gminy.

Bezkrólewie w Kadłubie-Piecu

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czy będzie likwidowane sołectwo?
W Kadłubie-Piecu od początku kwietnia panuje bezkrólewie. Sołectwo nie ma ani sołtysa, ani rady sołeckiej. Na zebraniu wiejskim, które odbyło się pod koniec marca, doszło pomiędzy mieszkańcami, sołtysem a dwoma członkami rady sołeckiej (pozostali zrezygnowali w ubiegłym roku z pełnienia tej funkcji) do ostrej wymiany zdań.

Sesja pełna sporów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Piątkowa (17 kwietnia) sesja nadzwyczajna była wyjątkowo burzliwa. Zanim radni pochylili się nad projektami uchwał, sprawozdanie z działalności między sesjami zdał burmistrz Tadeusz Goc. Spora jego część (podobnie jak wypowiedź burmistrza pod koniec sesji) była poświęcona działalności „niektórych grup”, które narażają na szwank dobre imię gminy.

Księgarnia przy Rynku zostaje

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3245|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=102]Regina Imbor prowadząca działającą od lat 60-tych księgarnię przy strzeleckim Rynku, wygrała spór z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych. Jej firma może dalej tam działać.
Od marca ubiegłego roku trwał spór pomiędzy PUKiM-em, który zarządzał lokalami należącymi do gminy, a Reginą Imbor. Prezes PUKiM zarzucał jej, że nielegalnie podnajmuje lokal firmie Matras, ogólnopolskiej sieci księgarskiej.

Problemowy chodnik

Artykuły : 
Numer wydania: 

Cmentarz komunalny działa od 2000 roku. I od tego samego roku jest problem z bezpiecznym dotarciem tam przez pieszych i rowerzystów, ponieważ nie ma przy tej drodze chodnika czy ścieżki rowerowej. A raczej jest, ale tylko w części. Parę lat temu ułożono nowy chodnik z kostki brukowej na długości byłej fabryki Agromet.

Gimnazjum ze sztandarem

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3211|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=106]Czwartek, 2 kwietnia 2009 roku, to jeden z ważniejszych dni dla społeczności Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie. W tym właśnie dniu szkoła otrzymała sztandar. Wybór daty tej uroczystości nie był przypadkowy – 2 kwietnia to rocznica śmierci papieża Jana Pawła II – patrona szkoły. Szkoła od 25 października 2003 roku nosi właśnie jego imię.

Urodziny świetlicy

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3209|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=113]Świetlica wiejska w Błotnicy Strzeleckiej działa od 15 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu na zabawie urodzinowej spotkali się wszyscy ci, którzy w jakiś sposób są lub byli z nią związani, czyli… niemal wszyscy mieszkańcy wsi. Motto tego spotkania brzmiało „15 lat minęło - wspomnienia pozostaną”.

Nie chcą fabryki asfaltu

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3186|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=115]Ponad miesiąc temu informowaliśmy na naszych łamach o tym, że przy ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich – na tyłach Nowej Wsi – powstaje fabryka mas bitumicznych. Mieszkańcy dzielnicy są oburzeni tym, że o inwestycji nic nie wiedzieli. – Czujemy się oszukani przez władze – mówią.

Cyber-przetarg

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gmina ogłasza przetarg, firmy składają w zamkniętych kopertach oferty. Koperty są komisyjnie otwierane. Wygrywa ta firma, która złożyła najniższą propozycję i spełniła wszystkie wymogi techniczne. Tak było do tej pory. Od niedawna niektóre przetargi ogłaszane przez gminę Strzelce mają jeszcze dalszy ciąg.

Kamień pod salą

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3125|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=100]W środę, 11 marca, uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej. Na uroczystości spotkali się uczniowie szkoły, mieszkańcy wsi, sołtysi okolicznych miejscowości z których dzieci uczą się w tej placówce.

Kolejny bój o kasę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Po raz kolejny porażką zakończyły się starania burmistrza o odzyskanie ponad 1,2 miliona zł od Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych. Przypomnijmy, w 2001 roku firma Krukowiak kupiła w Strzelcach halę 56 na terenie po byłym Agromecie. Ówczesna rada przyznała przedsiębiorcy ulgę, która wyniosła ponad milion złotych.

Za nic mają zakaz

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3089|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=105]Mieszkańcy Farskiej Kolonii mają dość. Dość ciężarówek, które przejeżdżają ulicą Osiecką, prowadzącą z centrum miasta do ich sołectwa. Problem rozpoczął się kilka lat temu, gdy ponownie zaczęto eksploatować wyrobisko kamienia wapiennego. Ciężarówki wypełnione kamieniem zaczęły jeździć po starej drodze przemysłowej, żeby za chwilę skręcić w ulicę Osiecką

Konflikt przed bramą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Czy konflikt pomiędzy sołtys Gabrielą Puzik, dyrektor szkoły Wiolettą Myśliwy, a zarządem OSP w Kadłubie doprowadzi do zlikwidowania jednostki i podzieli społeczność wsi?
W niedzielę, 1 marca, odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie. W czasie tego spotkania 10-osobowy zarząd podał się do dymisji.

Strony