Leśnica

Leśnica

Uzupełnią barierkę

Artykuły : 
Numer wydania: 
W numerze 740 (40) SO pisaliśmy o braku barierek ochronnych wzdłuż chodnika przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy. Przypomnijmy, że o pomoc poprosili nas rodzice uczniów miejscowej szkoły podstawowej, ponieważ tym chodnikiem dzieci chodzą do szkoły, a znajduje się on przy niebezpiecznym zakręcie, gdzie wydarzyło się już kilka wypadków.

Dyskutowali z burmistrzem

Artykuły : 
Numer wydania: 

Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Leśnicy gościli 25 marca w urzędzie miejskim w Leśnicy.

- Spotkanie odbyło się w ramach wiedzy o społeczeństwie oraz projektu „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów” – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. – Gościłem młodzież w sali posiedzeń, gdzie podejmowane są przez radę miejską najważniejsze decyzje dotyczące naszej gminy.

Nie mogą bezpiecznie wyjść z domu!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Niedawno czytałem, że dokończone zostaną rozpoczęte w ubiegłym roku prace na rzece Padół w Leśnicy, mające na celu umocnienie jej brzegów – mówi mieszkaniec tej miejscowości Piotr Koszucki. - Z tego, co się orientuję, wykonany zostanie remont tylko dolnej części rzeki. Po ubiegłorocznej powodzi koło mojego domu sytuacja wygląda fatalnie i nie możemy bezpiecznie wyjść z własnego podwórka. Są to zniszczenia na odcinku około 100 m.

Milion za gazociąg?

Artykuły : 
Numer wydania: 

24 lutego w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej

Przez gminę przebiegać będzie gazociąg
Podczas sesji obecni byli przedstawiciele firmy Gaz-System, którzy przedstawili informacje na temat budowy strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin – Czechy.

Karnawał w DPS-ie

Artykuły : 
Numer wydania: 
W leśnickiej filii Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich odbyła się 13 lutego impreza karnawałowa dla mieszkańców. Dla uczestników zaśpiewał zespół AleBabki. Seniorzy i personel świetnie się bawili i zarażali pozytywną energią wszystkich dookoła. W tym dniu mieszkańców leśnickiego DPS-u odwiedzili również goście ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w Warmątowicach, którzy także wzięli udział we wspólnej zabawie.

Gala zachwyciła

Artykuły : 
Numer wydania: 
W sali koncertowej Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny odbyła się V Gala Noworoczna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy. Organizatorami przedsięwzięcia byli Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA oraz Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leśnicy. Impreza odbyła się pod patronatem medialnym Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski” oraz Radia Opole. Patronat honorowy nad galą objął burmistrz Łukasz Jastrzembski.

Przyjazne miejsce w Zalesiu

Artykuły : 
Numer wydania: 
W bieżącym roku w Zalesiu Śląskim powstanie miejsce rekreacji i wypoczynku.

- Projekt przygotowany został przez Ilonę Giemzę, w uzgodnieniu z mieszkańcami wsi – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Koszt inwestycji to 100 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to czerwiec br. Przedmiotem robót budowlanych jest montaż elementów małej architektury, altanki i innych nowych urządzeń.

Kiedy zrobią remont?

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkańcy budynku komunalnego przy Pl. Marka w Leśnicy poprosili nas o interwencję:

- Leśnica zmienia się na lepsze i wokół rynku robi się coraz piękniej – mówią. – Szkoda tylko, że zapominają o nas, bo jesteśmy trochę na uboczu. W naszym budynku od 13. lat nie wykonano żadnego remontu i jest on w złym stanie. Jedynie 5 lat temu, dzięki interwencji straży pożarnej, zrobiono nam nowe schody, ponieważ groziły zawaleniem. Do dnia dzisiejszego nie zostały one jednak podmurowane, by poprawić ich stabilność.

Bieg sylwestrowy „Pielgrzym”

Artykuły : 
Numer wydania: 

Orian-Show serdecznie zaprasza na bieg sylwestrowy „Pielgrzym”, który odbędzie się w dniu 31 grudnia na Górze św. Anny o godz. 12.15. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” i KS „Koziołek” Kędzierzyn-Koźle. Partnerami imprezy są sołtys Góry św. Anny oraz gmina Leśnica. Głównym celem imprezy jest pomoc dla trzyletniego Maciusia.

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego piątego listopada w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej. Jednym z ważniejszych jej punktów było przyjęcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Kto wyrwał znak?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy Dolnej zgłosili nam, że ktoś wyrwał znak ograniczający ruch ciężkich pojazdów przez ich miejscowość.

- Znak nie stał przy drodze na Olszową nawet miesiąca - mówią Czytelnicy. – Ktoś go wyrwał i zabrał ze sobą. Teraz tiry i inne ciężkie samochody jeżdżą przez naszą wieś i niszczą drogę.

Sukcesy młodego fotografa

Artykuły : 
Numer wydania: 
Błażej Duk z Zalesia Śląskiego jest znanym w gminie Leśnica fotografem. Jego zdjęcia zamieszczane były nie tylko na stronach internetowych funkcjonujących w gminie, ale także w kalendarzach, materiałach promocyjnych czy na widokówkach. Często też na łamach naszego tygodnika. Młody fotograf odniósł w ostatnim czasie kolejne sukcesy w konkursach fotograficznych.

Radny do publicznej wiadomości

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego ósmego października odbyła się sesja rady miejskiej w Leśnicy.

Zmiany w budżecie
- Przy budowie kanalizacji w Zalesiu Śląskim wystąpiły dodatkowe koszty, dlatego proszę radnych o podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty 200 tysięcy złotych z budowy drogi w Czarnocinie na budowę kanalizacji w Zalesiu, abyśmy mogli zakończyć tę inwestycję w terminie – apelował od radnych burmistrz Łukasz Jastrzembski.

Strony