Leśnica

Leśnica

Strażacy na starcie

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ubiegłą niedzielę na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Leśnica, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy oraz burmistrz Leśnicy. Imprezę prowadził druh Jerzy Wojtala. W zawodach udział wzięły jednostki OSP: Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i Zalesie Śląskie. Podczas zmagań strażaczka z OSP Raszowa upadła i uszkodziła sobie rękę.

Apel do śmiecących

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Lichyni przy boisku ktoś urządził sobie dzikie wysypisko śmieci.

- Zauważyliśmy, że ktoś wyrzuca w tym miejscu swoje śmieci - mówi sołtys wsi Andrzej Lesik. - Chcemy, aby nasza wieś była czysta, dlatego wraz z grupą mieszkańców posprzątaliśmy ten teren w czynie społecznym. Sprzątały zarówno, dzieci jak i dorośli. W pracach pomagali także strażacy.

Raszowianie nie narzekają

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o złym stanie dróg powiatowych w gminie Leśnica. Mieszkańcy Raszowej nie mogą jednak narzekać w tej kwestii. W kwietniu zakończył się remont ulicy Kolejowej. Zakres prac obejmował częściową wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym.

Dziurawych dróg coraz więcej

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dostaliśmy wiele zgłoszeń o fatalnym stanie dróg w gminie Leśnica. Są to głównie drogi powiatowe. Czytelnicy narzekają na stan nawierzchni pomiędzy Leśnicą a Raszową, Leśnicą a Krasową, Leśnicą a Zdzieszowicami (w tym miejscu dziury niedawno zostały zaklejone po naszej interwencji, a znowu powstały nowe), Dolną a Strzelcami Opolskimi. Ponadto w fatalnym stanie jest ulica Zdzieszowicka w Leśnicy (przed zakrętem na Zdzieszowice). Dziury są także na głównych drogach w Lichyni, Porębie i Górze św. Anny.

Sukcesy gimnazjalistów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy są świetni z języka niemieckiego. W listopadzie ubiegłego roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, w którym udział wzięło 27 uczniów. Aż dziesięciu z nich zdobyło 75% możliwych do zdobycia punktów i zakwalifikowało się do eliminacji miejsko-gminnych.

25 lat działalności

Artykuły : 
Numer wydania: 
Z długoletnim działaczem samorządowym z Zalesia Śląskiego, Kazimierzem Mierzejewskim, rozmawia Urszula Janda.

Od kiedy jest Pan radnym?

- Nieprzerwanie od 25 lat. Po raz pierwszy wybrany zostałem 16 czerwca 1988 roku. Kadencja ta została skrócona na 2 lata, a od 1990 roku wybierany byłem przez 6 kolejnych 4-letnich kadencji.

Święto Józefa w...

Artykuły : 
Numer wydania: 
Zalesiu Śląskim

16 marca świętowali panowie z Zalesia Śl. Impreza odbyła się w domu spotkań. Jej organizatorami byli sołtyska Bożena Mróz i rada sołecka. Mężczyźni wzięli udział w kilku konkurencjach sprawnościowych. Przygotowano dla nich poczęstunek. W organizacji i przeprowadzeniu imprezy pomogły panie z Zalesia.

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

25 lutego odbyła się sesja rady miejskiej. Przedstawiamy kilka tematów poruszonych na sesji.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program opracowała Edyta Gola. Podczas sesji radni otrzymali broszury na ten temat.

W sprawie śmieci!

Artykuły : 
Numer wydania: 
WYPOWIEDZ UMOWĘ

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami każdy właściciel gospodarstwa domowego zobowiązany jest do złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy z firmą, która dotychczas świadczy usługi w zakresie wywozu odpadów stałych. Na terenie gminy Leśnica w większości jest to firma Remondis.

Problemy z oświetleniem

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkaniec Leśnicy poprosił nas o interwencję w następującej sprawie: „Chciałbym poruszyć kwestię oświetlenia rynku oraz placu targowego w Leśnicy. Odnośnie rynku: całość oświetlenia była czynna bardzo krótko. Z początku przestała działać część oświetlenia zamontowanego w kostkach brukowych. Nikt się tym za bardzo nie przejął - zarówno z władz gminy jak i z firmy, która to wykonywała. Do dziś nie działają lampki przed apteką czy w okolicach miejsc do rozgrywek w szachy.

Gala jak w Wiedniu!

Artykuły : 
Numer wydania: 
W sobotę, 19 stycznia, młodzi muzycy z Leśnicy zagrali w kinie „Odrodzenie” w Zdzieszowicach. W niedzielę, 20 stycznia, w sali widowiskowo-koncertowej Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbyła się Gala Noworoczna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy.

Strony