Leśnica

Leśnica

To drzewo przeszkadza!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Trzynastego maja w parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim rozpoczęto jedną z najpoważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji - całkowitą wymianę muru otaczającego plac kościelny. Liczy on około 170 m. Stary mur był w złym stanie technicznym i w każdej chwili mógł się zawalić. Jego estetyka również pozostawiała wiele do życzenia. Pomysłodawcą i zleceniodawcą koniecznych robót jest ks. Teodor Smiatek. Projektem zajął się architekt z Opola, Zdzisław Budziński. Inwestorami są parafianie z Zalesia Śląskiego i Popic wraz z księdzem proboszczem. Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy.

Festyn pod chmurką

Artykuły : 
Numer wydania: 
Sołtys Bernard Smandzich, rada sołecka, koło TSKN, OSP, Grupa Odnowy wsi Łąki Kozielskie oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji byli organizatorami festynu pod chmurką, który odbył się 27 lipca na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich. Dla mieszkańców i gości wystąpili: grupa śpiewacza Frohsinn działająca przy kole TSKN Leśnica, mażoretki z LOKiR-u oraz kabaret Ludziska z Grodziska. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem Kanon.

Walczą na olimpiadzie

Artykuły : 
Numer wydania: 
Drużyny z OSP Raszowa pojechały do Mulhousewe we Francji, gdzie do 21 lipca odbywa się Międzynarodowa Olimpiada Pożarnicza. Do zawodów zakwalifikowały się aż trzy raszowskie zespoły: Kobieca Drużyna Pożarnicza grupa „A”, Kobieca Drużyna Pożarnicza grupa „B” (czyli z zaliczeniem punktów za wiek) oraz sekcja czynna grupa „A”.

Siatkówka w Dolnej

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ubiegły weekend do Dolnej przyjechali zawodnicy i pasjonaci piłki siatkowej. Odbyły się tam dwa Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Leśnicy. W sobotę, w zmaganiach w ogrodzie plebanijnym udział wzięli mężczyźni. Organizatorem rozgrywek było Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna. W turnieju walczyło dziesięć drużyn: Dolna I, Dolna II, ZPrAE I, ZPrAE II, Szymiszów, Dziewkowice, Olszowa, Leśnica, Poręba i Czarnocin. Zespoły rywalizowały na dwóch boiskach do piłki siatkowej.

Absolutorium i jubileusz

Artykuły : 
Numer wydania: 
W poniedziałek, 24 czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Zastrzeżenia do protokołu

Na ogół radni są bardzo zgodni. Tym razem jednak przy punkcie o przyjęciu protokołu z sesji rady miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r. pojawił się zgrzyt. Radny Piotr Garbacz miał zastrzeżenia co do rzetelności protokołów.

Strażacy na starcie

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ubiegłą niedzielę na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Leśnica, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Leśnicy oraz burmistrz Leśnicy. Imprezę prowadził druh Jerzy Wojtala. W zawodach udział wzięły jednostki OSP: Czarnocin, Leśnica, Lichynia, Łąki Kozielskie, Raszowa, Wysoka i Zalesie Śląskie. Podczas zmagań strażaczka z OSP Raszowa upadła i uszkodziła sobie rękę.

Apel do śmiecących

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Lichyni przy boisku ktoś urządził sobie dzikie wysypisko śmieci.

- Zauważyliśmy, że ktoś wyrzuca w tym miejscu swoje śmieci - mówi sołtys wsi Andrzej Lesik. - Chcemy, aby nasza wieś była czysta, dlatego wraz z grupą mieszkańców posprzątaliśmy ten teren w czynie społecznym. Sprzątały zarówno, dzieci jak i dorośli. W pracach pomagali także strażacy.

Raszowianie nie narzekają

Artykuły : 
Numer wydania: 
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o złym stanie dróg powiatowych w gminie Leśnica. Mieszkańcy Raszowej nie mogą jednak narzekać w tej kwestii. W kwietniu zakończył się remont ulicy Kolejowej. Zakres prac obejmował częściową wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy tłuczniem kamiennym.

Dziurawych dróg coraz więcej

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dostaliśmy wiele zgłoszeń o fatalnym stanie dróg w gminie Leśnica. Są to głównie drogi powiatowe. Czytelnicy narzekają na stan nawierzchni pomiędzy Leśnicą a Raszową, Leśnicą a Krasową, Leśnicą a Zdzieszowicami (w tym miejscu dziury niedawno zostały zaklejone po naszej interwencji, a znowu powstały nowe), Dolną a Strzelcami Opolskimi. Ponadto w fatalnym stanie jest ulica Zdzieszowicka w Leśnicy (przed zakrętem na Zdzieszowice). Dziury są także na głównych drogach w Lichyni, Porębie i Górze św. Anny.

Sukcesy gimnazjalistów

Artykuły : 
Numer wydania: 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy są świetni z języka niemieckiego. W listopadzie ubiegłego roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, w którym udział wzięło 27 uczniów. Aż dziesięciu z nich zdobyło 75% możliwych do zdobycia punktów i zakwalifikowało się do eliminacji miejsko-gminnych.

25 lat działalności

Artykuły : 
Numer wydania: 
Z długoletnim działaczem samorządowym z Zalesia Śląskiego, Kazimierzem Mierzejewskim, rozmawia Urszula Janda.

Od kiedy jest Pan radnym?

- Nieprzerwanie od 25 lat. Po raz pierwszy wybrany zostałem 16 czerwca 1988 roku. Kadencja ta została skrócona na 2 lata, a od 1990 roku wybierany byłem przez 6 kolejnych 4-letnich kadencji.

Święto Józefa w...

Artykuły : 
Numer wydania: 
Zalesiu Śląskim

16 marca świętowali panowie z Zalesia Śl. Impreza odbyła się w domu spotkań. Jej organizatorami byli sołtyska Bożena Mróz i rada sołecka. Mężczyźni wzięli udział w kilku konkurencjach sprawnościowych. Przygotowano dla nich poczęstunek. W organizacji i przeprowadzeniu imprezy pomogły panie z Zalesia.

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

25 lutego odbyła się sesja rady miejskiej. Przedstawiamy kilka tematów poruszonych na sesji.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program opracowała Edyta Gola. Podczas sesji radni otrzymali broszury na ten temat.

W sprawie śmieci!

Artykuły : 
Numer wydania: 
WYPOWIEDZ UMOWĘ

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami każdy właściciel gospodarstwa domowego zobowiązany jest do złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy z firmą, która dotychczas świadczy usługi w zakresie wywozu odpadów stałych. Na terenie gminy Leśnica w większości jest to firma Remondis.

Strony