Leśnica

Leśnica

Radosna niedziela

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1439|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=113]W niedzielę, 11 maja, mieszkańcy Lichyni i Zalesia przeżywali bardzo radosną uroczystość. To właśnie w tym dniu swoje prymicje miał ksiądz Łukasz Szablicki z Lichynii. Mieszkańcy obu miejscowości specjalnie na tę okazję przystroili pięknie swoje domy i obejścia. – Cała nasza wspólnota bardzo się zaangażowała – mówi proboszcz Teodor Smiatek. Ksiądz Łukasz bardzo głęboko i radośnie przeżywał dzisiejszą uroczystość.

Z pieniędzmi i z pasją

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1286|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=113]W szkołach i przedszkolach gminy
Szkoły i przedszkola w gminie Leśnica prowadzą pozalekcyjne formy kształcenia również dzięki wsparciu gminnego budżetu. W ubiegłym roku dofinansowano w ten sposób wiele przedsięwzięć. 4 000 zł otrzymali uczniowie leśnickiej podstawówki na pięciodniową „Zieloną szkołę” w Srebrnej Górze, a 9 tys. zł na podobny wyjazd do Gródka nad Dunajcem uczniowie szkół w Raszowej i Zalesiu Śl.

I jeszcze coraz nas mniej

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dane pomocy społecznej wskazują, że stajemy się bogatsi tylko statystycznie
[img_assist|nid=1219|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=88]W 2007 roku utrwaliły się widoczne od lat niekorzystne tendencje demograficzne: odnotowano dalszy spadek ludności gminy. Na koniec roku liczba mieszkańców wyniosła 8348 osób (w tym 3988 mężczyzn) i była o 116 mniejsza niż w roku 2006. Ilość zameldowanych na pobyt stały osób nie obniżyła się jedynie w Raszowej. W okresie 2003-2007 w gminie ubyło 360 mieszkańców.

Niczyja, ale święta własność

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1194|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=112]Bezpańskie domy straszą w centrum Leśnicy
Zatelefonował anonimowy czytelnik. Powiedział, że jest sensacja. W samym środku Leśnicy, przy drodze wylotowej w kierunku na Górę św. Anny. Sensacja ma kształt zegara, nieczynnego od paru lat i straszącego ze ściany kamienicy, która też popada w ruinę. Informator dodał ściszonym głosem: warto się tym zająć. Zabrzmiało przynajmniej jak lokalna afera budowlana albo i korupcja, a może jedno i drugie.

Spod pędzla pani Teresy

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1089|title=|desc=|link=popup|align=left|width=122|height=150]Na ścianie sali katechetycznej w Zalesiu Śląskim wykonano mapę Ziemi Świętej z czasów Jezusa Chrystusa. – Mapa została namalowana w celach dydaktycznych – mówi ksiądz Teodor Smiatek. proboszcz parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej. – Na moją prośbę podjęła się tego szlachetnego zadania nasza parafianka Teresa Tiszbierek, za co składam jej wyrazy wdzięczności.

Stosunki sąsiedzkie

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=1053|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=100]Hubert Kampa z Raszowej twierdzi, że jeszcze nie zwariował, ale jest na właściwej drodze
Burmistrz Hubert Kurzał mówi, że nie ma już sił wałkować bez końca tę sprawę. Starostwa Józef Swaczyna też rozkłada bezradnie ręce: – Jeśli sami się nie pogodzą, to nikt ich nie pogodzi.

Sukcesy uczniów

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=896|title=|desc=|link=popup|align=left|width=100]Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnicy odnoszą sukcesy w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Wzięli między innymi udział w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Pierwsze miejsce zajęła Martina Lissok kwalifikując się do etapu wojewódzkiego.

Seminarium i doświadczenia

Artykuły : 
Numer wydania: 

Poznawali niemiecki z bliska
Dwudziestu pięciu nauczycieli języka niemieckiego z gimnazjów województwa opolskiego oraz Nauczycielskiego [img_assist|nid=635|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=99]Kolegium Języków Obcych uczestniczyło w seminarium „Schlesische Begegnungen” („Śląskie spotkania”) w Königswinter.

Strony