Kolonowskie

Kolonowskie

Znów chaos z naborami

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trwa rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/15. W ostatnich latach w gminie Kolonowskie prowadzony był jeden nabór do wszystkich placówek. We wniosku o przyjęcie dziecka rodzic zaznaczał swoje przedszkole pierwszej i drugiej preferencji i na tej podstawie powoływana komisja decydowała o przyjęciu dzieci do wszystkich gminnych placówek, tak aby jak najefektywniej wykorzystać wszystkie wolne miejsca, których zawsze było za mało.

Trochę nowości i dyskusje o kasie

Artykuły : 
Numer wydania: 

BiCeK działa
W środę, 26 lutego, w Kolonowskiem obradowała komisja oświaty i spraw publicznych. Tematem spotkania było między innymi sprawozdanie z działalności Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Utworzenie instytucji budziło pewne kontrowersje, wielu mieszkańców do dziś ma wątpliwości co do celowości powstania BiCeK-u.

Scena z prawdziwego zdarzenia

Artykuły : 
Numer wydania: 
Kolonowskie od kilku lat ma wspaniałą halę sportową, w każdej miejscowości działają świetlice, ale wciąż brakowało w gminie pomieszczenia, gdzie mogłyby w odpowiednich warunkach odbywać się imprezy kulturalne. Do miana sali widowiskowej pretendował obiekt przy OSP w Kolonowskiem, ale miejsce to od lat wymagało remontu. Zmiany przeprowadzano stopniowo. Najpierw dokonano termomodernizacji obiektu, a w ubiegłym roku gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na stworzenie tu sali widowiskowej na potrzeby naszej niewielkiej wspólnoty.

Radni dowiadują się ostatni

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zmiany w KGK
Na sesji rady miejskiej 3 lutego burmistrz w swym sprawozdaniu poinformował radnych o kłopotach, jakie ma gminna spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie. Norbert Koston przekazał, że 30 stycznia odbyła się rada budowy inwestycji związanej z wymianą wodociągów, realizowaną przez KGK. Okazało się, że w projekcie nie zabezpieczono środków na wymianę przyłączy do wody oraz na odtworzenie nawierzchni części dróg po zakończeniu prac. Brakująca kwota to 1,2 mln złotych.

Regolowiec pod wodą

Artykuły : 
Numer wydania: 
W roku 2013 Nadleśnictwo Zawadzkie wybudowało dwa zbiorniki wodne o charakterze retencyjnym: „Liszczok” - na terenie gminy Dobrodzień oraz „Regolowiec” - na terenie gminy Kolonowskie. Na Regolowcu na przełomie XVIII i XIX wieku istniała huta i osada hutnicza, przy której, na rzece Bziniczka znajdował się zbiornik wodny wraz z zaporą wodną. Spiętrzenie wody było niezbędne dla procesu technologicznego w zakresie wytapiania żelaza z rudy darniowej pochodzącej z przyległych terenów leśnych. W drugiej połowie XIX wieku zapora wodna uległa zniszczeniu przez powódź, a huta została zlikwidowana ze względu na rozwój hutnictwa w Zawadzkiem. Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku podejmowano próby odbudowy zbiornika wodnego. W końcu doczekały sie realizacji.

Po raz drugi i aż trzeci!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Niedawno nagrali drugą płytę i wystąpili z serią koncertów w okolicznych kościołach. W niedzielę, 19 stycznia, zdobyli trzecie miejsce na jubileuszowym, XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Colnovica, bo o niej mowa, po raz kolejny gości (i to całkiem zasłużenie) na łamach naszego tygodnika.

Kiedy ten internet?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Mieszkańcy wsi, należących do gminy Kolonowskie, od dłuższego czasu nie mogą się doczekać dostępu do szybkich łączy internetowych.

- U nas można liczyć na zaledwie 512 Kb/s. A do tego połączenie często się zrywa – denerwuje się młoda mieszkanka Spóroka.

- U nas w ogóle nie ma internetu – mówi jeden z uczestników kursu komputerowego dla seniorów. - Dlatego mogę ćwiczyć tylko na zajęciach.

Światełko w tunelu dla niezadowolonych z tego stanu rzeczy użytkowników sieci rozbłysło w maju. Grupa Multiplay zaczęła wówczas realizować na terenie gminy projekt pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu”, współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Staniszcz Wielkich i Małych oraz Spóroka, którzy znajdują się w zasięgu sieci Multiplay, mieli mieć możliwość skorzystania z przyłączenia do sieci światłowodowej bez ponoszenia kosztów.

O to, czy projekt realizowany jest zgodnie z planem, zapytaliśmy Damiana Ciołkowskiego, specjalistę ds. marketingu i PR w Grupie Multiplay.

- Mieszkańców, którzy mieli okazję być na spotkaniu z Grupą Multiplay w maju, uspokajamy, zapewniając, że wszelkie prace związane z projektowaniem zostały już zakończone – twierdzi Damian Ciołkowski. - Obecnie projekt jest w fazie realizacji budowy infrastruktury światłowodowej – dodaje.

Koniec roku - piłka w grze!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Aż trzy duże turnieje odbywały się w ostatnim czasie w sali widowiskowo-sportowej w Kolonowskiem. Najpierw, 27 listopada, rozegrano tu jeden z półfinałów powiatowych w halowej piłce nożnej chłopców. O awans do dalszego etapu przystąpiły szkoły podstawowe z Zawadzkiego, Jemielnicy oraz zespół gospodarzy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem. W meczu otwarcia uczestniczyły drużyny z Kolonowskiego i Jemielnicy.

Co budzi w nas ludzi, czyli rzecz o jarmarku

Artykuły : 
Numer wydania: 
O 14.00 w namiocie na placu kościelnym w Kolonowskiem nie było już miejsca, choć w zabytkowej chacie i przy straganach kręciły się tylko niewielkie grupki ludzi. Ale to, co wydarzyło się potem, przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Takich tłumów w centrum miejscowości w niedzielne popołudnie nie widziano od dawna!

Wyrwy, dziury, zapadliska...

Artykuły : 
Numer wydania: 
Do naszej redakcji coraz częściej dochodzą głosy Czytelników, oburzonych fatalnym stanem jezdni w wielu miejscach gminy.

O tragicznym stanie drogi, łączącej Spórok ze Staniszczami Małymi, pisaliśmy już wielokrotnie. O ile odcinek od strony Staniszcz został naprawiony jakiś czas temu, o tyle sytuacja od strony Spóroka wciąż była co najmniej niewesoła.

Pomysł na nudę

Artykuły : 
Numer wydania: 
Swoje przedsięwzięcie, realizowane w ramach „Projektu Korba”, zatytułowały „Pomysł na... nudę każdego dnia”. Skierowane jest ono do społeczności gimnazjum i ma na celu integrację klas, nauczenie się współpracy w grupie, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. O planach dwu niebanalnych gimnazjalistek z Kolonowskiego pisaliśmy już przed wakacjami. Teraz nadszedł czas na sprawozdanie z realizowanych przez nie działań.

Popielów zdobyty!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Zespół Taneczny Figielek ze Staniszcz Wielkich reprezentował 21 września gminę Kolonowskie na pierwszej edycji Wojewódzkiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów”. Organizatorem konkursu było Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

Strony