fbpx Kolonowskie | Page 12 | Strzelec Opolski

Kolonowskie

Kolonowskie

Za głośno!

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ubiegłym roku przy ul. Prostej w Kolonowskiem ze środków unijnych powstało utwardzone i zadaszone targowisko, przy nim miejsca parkingowe i publiczne toalety. Handlowcy stają w tym miejscu dwa razy w tygodniu, gmina wpadła zatem na pomysł, aby na hali od czasu do czasu organizować festyny. Rozwiązanie daje duże oszczędności: nie trzeba wynajmować namiotu, toi-toi, starać się o prąd.

Potomni nam podziękują

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gmina Kolonowskie pozyskała środki na budowę wiaty, która ochroni stare urządzenia zgromadzone przy zabytkowej chacie w Kolonowskiem. W ramach polsko-czeskiego projektu powstaną dwa budynki, gdzie będą gromadzone pamiątki historii. Jeden w Polsce, w Kolonowskiem, a drugi w Czechach, w partnerskiej gminie Belotin.

Na ludową nutę

Artykuły : 
Numer wydania: 
Już po raz drugi w tym roku hala targowa w Kolonowskiem zmieniła swój charakter z handlowego na festynowy.

Tym razem, za sprawą współpracy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” i Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem, odbył się VI Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na Ludową Nutę”.

Gąsienice wizytują także Spórok...

Artykuły : 
Numer wydania: 
O problemie żarłocznych gąsienic w Grodzisku pisaliśmy w poprzednim numerze. Niestety, okazuje się, że z podobnym problemem musiał się zmierzyć także Spórok. Kuprówka rudnica zaatakowała bowiem drzewa i krzewy również w tej miejscowości.

- Mieszkańcy poinformowali mnie o problemie już jakiś czas temu - mówi Janina Urbańczyk, sołtys Spóroka. - Powiedzieli, że kontaktowali się w tej sprawie z Urzędem Miasta i Gminy w Kolonowskiem i starostwem powiatowym.

Przyjaźń po europejsku

Artykuły : 
Numer wydania: 
Tegoroczny maj obfituje we wszelkiego rodzaju wydarzenia, związane z 10. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie inaczej rzecz miała się w miniony weekend w Kolonowskiem. Z tej właśnie okazji Biblioteka i Centrum Kultury oraz gmina Kolonowskie zorganizowały dla mieszkańców festyn pn. „Europejskie Dni Przyjaźni”.

Dzieci bez opieki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Powtórzył się czarny scenariusz w związku z naborami do przedszkoli w gminie Kolonowskie. Wiele dzieci nie zostało przyjętych. Zdesperowani rodzice maluchów ze Staniszcz Małych i Spóroka, gdzie nie przyjęto 14 dzieci - ponad połowy spośród zgłoszonych, wystosowali petycję do burmistrza o otwarcie z powrotem przedszkola w Spóroku. Przekonują w niej, że liczba dzieci w naszej gminie rośnie i problem będzie się powtarzał w kolejnych latach.

Czy szóstoklasiści zdążą?

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Staniszczach Małych trwa remont boiska szkolnego. Do tej pory teren sportowy przy szkole pokryty był niebezpiecznym betonem, teraz w tym miejscu ma pojawić się nowoczesna nawierzchnia poliuretanowa. Do boiska będą prowadzić wybrukowane ścieżki. Z placu szkolnego zniknie budynek po dawnych toaletach, pojawią się za to wydzielone i utwardzone miejsca parkingowe.

W spółce nic złego się nie dzieje

Artykuły : 
Numer wydania: 

W komunalce problemy, a burmistrz uważa, że w spółce nic złego się nie dzieje.

Mieszkańcy gminy Kolonowskie mają wątpliwości w związku z problemami finansowymi gminnej spółki komunalnej KGK i usunięciem ze stanowiska jej prezesa, Janusza Jagiełło. Na naszym forum internetowym pojawił się wpis Czytelnika oburzonego brakiem odpowiedzialności za problemy KGK.

Każdy ma swój pomysł na meliorację

Artykuły : 
Numer wydania: 
W minionych dwóch tygodniach odbyły się zebrania wiejskie na terenie gminy. W spotkaniach uczestniczył starosta strzelecki Józef Swaczyna i Henryk Paluch, zajmujący się w powiecie melioracją. Głównym tematem zebrań było utworzenie spółki wodnej na terenie gminy. Zdaniem Palucha, specyfika naszej gminy nie pozwala na utworzenie jednej spółki wodnej. Powinny one powstać w każdej miejscowości. Pomysł ten nie podoba się sołtysom, zdaniem których powinna powstać jedna spółka, przy ścisłej współpracy gminy i z pomocą starostwa.

Pieniądze na kafelki, dwie drogi i...

Artykuły : 
Numer wydania: 
Marcową sesję rady miejskiej w Kolonowskiem rozpoczęto od pozytywnego akcentu, jakim były życzenia urodzinowe dla burmistrza Norberta Kostona. Włodarz gminy Kolonowskie, jak sam powiedział, 50 razy okrążył już słońce. Z tej okazji otrzymał gratulacje i kwiaty od radnych i sołtysów. Pogodny nastrój utrzymał się podczas całych obrad. W powietrzu czuć wiosnę i zbliżające się wybory samorządowe...

Znów chaos z naborami

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trwa rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2014/15. W ostatnich latach w gminie Kolonowskie prowadzony był jeden nabór do wszystkich placówek. We wniosku o przyjęcie dziecka rodzic zaznaczał swoje przedszkole pierwszej i drugiej preferencji i na tej podstawie powoływana komisja decydowała o przyjęciu dzieci do wszystkich gminnych placówek, tak aby jak najefektywniej wykorzystać wszystkie wolne miejsca, których zawsze było za mało.

Trochę nowości i dyskusje o kasie

Artykuły : 
Numer wydania: 

BiCeK działa
W środę, 26 lutego, w Kolonowskiem obradowała komisja oświaty i spraw publicznych. Tematem spotkania było między innymi sprawozdanie z działalności Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem. Utworzenie instytucji budziło pewne kontrowersje, wielu mieszkańców do dziś ma wątpliwości co do celowości powstania BiCeK-u.

Scena z prawdziwego zdarzenia

Artykuły : 
Numer wydania: 
Kolonowskie od kilku lat ma wspaniałą halę sportową, w każdej miejscowości działają świetlice, ale wciąż brakowało w gminie pomieszczenia, gdzie mogłyby w odpowiednich warunkach odbywać się imprezy kulturalne. Do miana sali widowiskowej pretendował obiekt przy OSP w Kolonowskiem, ale miejsce to od lat wymagało remontu. Zmiany przeprowadzano stopniowo. Najpierw dokonano termomodernizacji obiektu, a w ubiegłym roku gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na stworzenie tu sali widowiskowej na potrzeby naszej niewielkiej wspólnoty.

Radni dowiadują się ostatni

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zmiany w KGK
Na sesji rady miejskiej 3 lutego burmistrz w swym sprawozdaniu poinformował radnych o kłopotach, jakie ma gminna spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie. Norbert Koston przekazał, że 30 stycznia odbyła się rada budowy inwestycji związanej z wymianą wodociągów, realizowaną przez KGK. Okazało się, że w projekcie nie zabezpieczono środków na wymianę przyłączy do wody oraz na odtworzenie nawierzchni części dróg po zakończeniu prac. Brakująca kwota to 1,2 mln złotych.

Regolowiec pod wodą

Artykuły : 
Numer wydania: 
W roku 2013 Nadleśnictwo Zawadzkie wybudowało dwa zbiorniki wodne o charakterze retencyjnym: „Liszczok” - na terenie gminy Dobrodzień oraz „Regolowiec” - na terenie gminy Kolonowskie. Na Regolowcu na przełomie XVIII i XIX wieku istniała huta i osada hutnicza, przy której, na rzece Bziniczka znajdował się zbiornik wodny wraz z zaporą wodną. Spiętrzenie wody było niezbędne dla procesu technologicznego w zakresie wytapiania żelaza z rudy darniowej pochodzącej z przyległych terenów leśnych. W drugiej połowie XIX wieku zapora wodna uległa zniszczeniu przez powódź, a huta została zlikwidowana ze względu na rozwój hutnictwa w Zawadzkiem. Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku podejmowano próby odbudowy zbiornika wodnego. W końcu doczekały sie realizacji.

Po raz drugi i aż trzeci!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Niedawno nagrali drugą płytę i wystąpili z serią koncertów w okolicznych kościołach. W niedzielę, 19 stycznia, zdobyli trzecie miejsce na jubileuszowym, XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Colnovica, bo o niej mowa, po raz kolejny gości (i to całkiem zasłużenie) na łamach naszego tygodnika.

Strony