fbpx Jemielnica | Page 13 | Strzelec Opolski

Jemielnica

Jemielnica

Świąteczny bazar w szkole

Artykuły : 
Numer wydania: 
Jemielniccy gimnazjaliści przed świętami przygotowali coroczny kiermasz różności. Pomocą służyła rada rodziców. Kiermasz odbył się 17 marca. Jak zwykle towarzyszyły mu liczne imprezy: konkurs plastyczny, przedstawienie koła teatralnego zainspirowane refleksjami o życiu z „Małego Księcia”, popisy wokalne i instrumentalne szkolnych artystów. W sprzedaży były ciasta i świąteczne potrawy, dekoracje. Swoje prace wystawiali też lokalni artyści ludowi.

Mało czasu! Wypowiedz umowę

Artykuły : 
Numer wydania: 

Uwaga! Do końca marca należy wypowiadać aktualne umowy na wywóz śmieci z PUKiM-em. Wszystko dlatego, że od 1 lipca zacznie obowiązywać nowe prawo. Zgodnie z nim, odpady przejmie gmina i to ona w przetargu wyłoni firmę, która będzie odbierać śmieci od mieszkańców wszystkich wiosek. Wypowiedzenie aktualnych umów ma okres trzymiesięczny (przedłożone do końca marca, zacznie obowiązywać od 1 kwietnia - przez kolejne trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec).

Starostwo się ociąga?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na lutowej sesji gminni radni i sołtysi skarżyli się głównie na zły stan dróg i niepowycinane drzewa, zagrażające bezpieczeństwu ludzi.

Sołtys Gąsiorowic, Jan Kapuściński, nie może przeboleć, że powiat zignorował prośby mieszkańców i w styczniu nie posypał piaskiem skutej lodem drogi na czas odpustowej procesji ku czci św. Sebastiana.

Na te pensje wójt nie ma wpływu

Artykuły : 
Numer wydania: 
Niedawno ktoś zarzucił wójtowi, że przyzwala na zbyt wysokie zarobki nauczycieli, w czasie gdy gmina jest w kryzysie. Zarzut pojawił się w związku z informacją o dużych wydatkach gminy na oświatę. Postanowiliśmy sprostować pewne fakty. Otóż, wójt nie ma wpływu na wysokość zarobków nauczycielskich. Są one bowiem regulowane przez odgórne, ministerialne rozporządzenia i Kartę Nauczyciela.

Zdrowiu na ratunek

Artykuły : 
Numer wydania: 

Doczekaliśmy czasów, gdy ludzkie życie staje się coraz dłuższe. W krajach uprzemysłowionych wzrasta liczba osób starszych. W 1931 roku seniorzy (ludzie powyżej 65. lat) stanowili 4,8% ludności Polski. W 1999 roku - 12%. Szacuje się, że w 2050 będzie ich 21,2%, czyli co piąty Polak będzie seniorem. Z wiekiem obniża się potencjał biologiczny człowieka. Starsi ludzie nie są w pełni sprawni fizycznie, a to tylko zniechęca ich do ruchu.

Radni o podatkach

Artykuły : 
Numer wydania: 
W środę radni uchwalili stawki podatków. Jednogłośnie przyjęli podatek od nieruchomości. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy od 1 stycznia 0,76 zł za 1 m2 powierzchni; od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,18 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej; od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Będzie market w Jemielnicy?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Terenami przy ul. Strzeleckiej w Jemielnicy interesują się duże sieci handlowe. Łakomym kąskiem są zwłaszcza działki przy stacji paliw. Inwestorzy widzą bowiem możliwość połączenia zjazdu do marketu ze zjazdem na stację. W tym miejscu znajdują się jednak parcele należące do różnych właścicieli i potencjalny inwestor musiałby rozmawiać z każdym z nich osobno na temat zakupu jego działki. Właściciele są skłonni sprzedać swój teren.

Strony