Izbicko

Izbicko

Z drogami wciąż źle!

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Boryczy i Krośnicy trwają prace drogowe, kierowcy wciąż borykają się z niedogodnościami.

- Firma remontowa przysypała rozkopane nawierzchnie tłuczniem, deszcz wypłukuje kamienie, jeżdżąc po takiej drodze można uszkodzić sobie auto. Codziennie mam skargi mieszkańców na stan dróg - mówi sołtys Boryczy Hubert Hendel.

12,50 zł za śmieci. Czy będzie drożej?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ustawa śmieciowa funkcjonuje już 8 miesięcy. Z końcem czerwca kończą się też umowy z obecnymi wykonawcami usługi odbioru i wywozu śmieci. Czy od pierwszego lipca powinniśmy się spodziewać zmian opłaty śmieciowej? Obecnie wynosi ona 12,50 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł – za niesegregowane. Czy opłaty te starczają na pokrycie kosztów funkcjonowania nowego systemu?

10 godzin dla gminy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku, którzy korzystają z pomocy społecznej, mogą być kierowani do tzw. prac społecznie użytecznych. Listę osób, które mogą wykonywać tego rodzaju prace, typuje kierownik OPS. Zatrudnieni są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wypadkowym. Muszą przestrzegać porządku, dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Za godzinę otrzymują 6,50 zł wynagrodzenia. Mogą pracować jednak tylko 10 godzin tygodniowo. Nie mają więc szans na zbyt duży zarobek. Czy w związku z tym są chętni do tego rodzaju pracy?

Włosi w Izbicku

Artykuły : 
Numer wydania: 
W poniedziałek, 10 marca, grupa 54 uczniów i 5 nauczycieli z Frascati we Włoszech odwiedziła gimnazjum w Izbicku w ramach partnerstwa szkół.

Uczniowie od dłuższego czasu przygotowywali się do tego spotkania poprzez rozmowy przez skype, opracowywali prezentacje i wykonywali plakaty. Przed przyjazdem gości szkołę przystrojono w polskie i włoskie flagi.

Spotkanie przyjaciół

Artykuły : 
Numer wydania: 
Imprez w karnawale nie brakuje. Są wśród nich spotkania szczególne - takie jak w Suchodańcu. Rada sołecka wsi zaprosiła na nie wszystkich seniorów.

Za stołami w świetlicy wiejskiej zasiadło prawie 60 osób. Występy dzieci przeplatano co rusz gromkim sto lat. Młodsi, którzy dopiero ukończyli 60 lat, musieli wkupić się w grono starszych obywateli tańcem. Był i śmiech, i łzy wzruszenia.

Gmina dopłaci do opieki nad dziećmi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W 2011 roku weszła w życie ustawa dotycząca tzw. dziennych opiekunów dzieci do lat 3. Powoływanie opiekunów jest zasadne zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie nie ma żłobków i brakuje miejsc w przedszkolach dla maluchów. Zorganizowanie przez gminę takiej opieki dla najmłodszych nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka odbywa się w warunkach domowych, a jej czas jest dopasowany do czasu pracy rodziców. Zgodnie z ustawą, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert. Może on zostać rozpisany jednak dopiero wtedy, gdy rodzice zgłoszą w gminie potrzebę zorganizowania opieki nad ich pociechami.

Mamy wyrobisko - będzie San Francisco?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wizja uruchomienia nowego złoża przez firmę Lhoist jednych przeraża - innych napawa optymizmem. Boją się okoliczni mieszkańcy w Otmicach czy Siedlcu, że uruchomienie wydobycia w nowym złożu wapienia utrudni życie. Zakłócą je między innymi wystrzały kruszące kamień. Czy hałas i drgania naprawdę będą uciążliwe? A może nowa kopalnia to szansa dla gminy? Nowe miejsca pracy i przede wszystkim pieniądze z podatku?

Bez wody nie da się żyć!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Po wodę 7 kilometrów w jedną stronę. To nie Afryka, taka sytuacja ma miejsce w naszej gminie!

Pani Ewa z Otmic ledwo wiąże koniec z końcem, a właściwie walczy o przetrwanie. Pracowała dorywczo, teraz być może dostanie prace społecznie-użyteczne zlecone przez gminę. Mąż pracuje na pół etatu. Na utrzymaniu mają trójkę dzieci.

Świnie na pięterku?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Poznowicach od kilku lat funkcjonuje świniarnia. Jej działanie pilnie monitorują mieszkańcy wioski. Kilka lat temu protestowali z powodu smrodu, który roznosił się po całej wiosce z budynków inwentarskich. Hodowca zmienił od tego czasu sposób hodowli ze ściółkowej (bardziej smrodliwej) na bezściółkową. Smrodu jest teraz mniej...

Miliony do wydania, na inwestycje prawie zero

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trzynaście milionów złotych - tyle gmina Izbicko planuje wydać w 2014 roku. Tegoroczne inwestycje będą niewielkie - ich koszt to zaledwie 620 tysięcy złotych. Kwotę tę rozdysponowano na: dotację dla starostwa powiatowego do remontu drogi powiatowej pomiędzy Otmicami a Siedlcem, wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza w Suchodańcu, coroczne udziały w spółce międzygminnej WIK, związane z budową kanalizacji w Krośnicy, Boryczy i Utracie oraz na budowę sceny wraz zadaszeniem na boisku w Izbicku - projekt ten uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Góry św. Anny w ramach programu Leader.

Drogi dalej złe!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Drogi rozkopane po budowie kanalizacji w Krośnicy i Boryczy miały być naprawione do końca roku. Niestety, na obietnicach się skończyło. Trudno wskazać winnego. Najpierw splajtowała firma budująca kanalizację. Potem rozpoczęły się procedury przetargowe na naprawę dróg.

Chodnik się kruszy...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Chodnik przy ulicy Mickiewicza w Suchodańcu został położony niedawno, rok temu. Inwestycja kosztowała prawie 200 tysięcy złotych. Już w trakcie budowy mieszkańcy narzekali między innymi na to, że jest za szeroki, a także, że nie łączy się z ciągiem pieszym wybudowanym przy drodze krajowej nr 94, przy przystanku PKS. Teraz okazało się, że część kostek brukowych się kruszy.

Strony