Izbicko

Izbicko

Zmarł sołtys Sprzęcic

Artykuły : 
Numer wydania: 
Zawsze pomocny i gotowy do pracy, sumienny, a przy tym skromny i pogodny - tak opisują sołtysa Sprzęcic Franciszka Nieświeca ci, którzy go znali. Był jednym z najdłużej urzędujących sołtysów w gminie Izbicko. Zmarł w ubiegłym tygodniu. W czwartek, 26 czerwca, na cmentarzu w Poznowicach żegnali go rodzina, przyjaciele, znajomi.

Różne drogi do wolności

Artykuły : 
Numer wydania: 
Niełatwe zadanie przygotowali gimnazjaliści swoim dorosłym rozmówcom. W piątek zaprosili na debatę wójt gminy Izbicko - Brygidę Pytel, sekretarz gminy - Marzenę Sklorz, kierownik OPS – Teresę Koprek, radnych - Leona Kuczerę i Jerzego Czupryńskiego, przewodniczącego gminnego DFK - Huberta Grabowskiego, dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko - Jolantę Lamm, nauczycieli Marzenę Cygan, Sylwestra Kuczmę oraz proboszcza krośnickiej parafii - Zygmunta Czecha.

Mariaż z Tarnowem nam nie grozi?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Im mniejsza gmina, tym relatywnie więcej wydatkuje środków na utrzymanie swojej administracji. A to z kolei może skutkować ograniczeniem wydatków inwestycyjnych – zapisał rząd w strategii „Sprawne państwo 2011-2020”. Ministerstwo administracji i cyfryzacji przygotowało nowelizację do ustawy o samorządzie, która przewiduje dla jednostek samorządu terytorialnego zachętę finansową, gdy będą się one chciały łączyć w większe struktury. Te, które połączą się z innymi samorządami swojego szczebla, otrzymają od państwa wyższy udział w dochodach z PIT. Te, które się na to nie zdecydują, będą mogły tworzyć wspólną księgowość, np. dla placówek oświatowych czy OPS-ów.

Pochwaliliśmy się przed prezydentem

Artykuły : 
Numer wydania: 
W środę, 14 maja, do Opola zawitała prezydencka para: Bronisław i Anna Komorowscy, by wziąć udział w uroczystej inauguracji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Tuż przed przybyciem znamienitych gości wójt Brygida Pytel podpisała z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą porozumienie o przystąpieniu gminy Izbicko do działań związanych z Kartą. W tym dniu porozumienia podpisali jeszcze włodarze Prószkowa i Strzeleczek. Marszałek mógł więc przekazać prezydentowi Komorowskiemu, że spośród 72 opolskich gmin w programie są już 62 samorządy, a w ciągu 10 dni funkcjonowania Karty deklaracje ulg i zniżek zgłosiło 35 opolskich firm. Wnioski o wydanie Kart wpłynęły już od 300 rodzin. W sumie program adresowany będzie do ok. 480 tysięcy Opolan. Zarówno tych z dziećmi, jak i osób powyżej 65 roku życia.

Nasz język domowy

Artykuły : 
Numer wydania: 
W piątek, 9 maja, w szkole podstawowej w Izbicku odbył się XXI Konkurs Gawędziarski Śląskie Beranie.

Co tam się działo?! Trudno opisać! Było głośno, tłumnie i radośnie, a na dodatek po śląsku! Na boisku od rana grała muzyka z wozów transmisyjnych Radia Opole, w środku przewijali się artyści z rekwizytami: wózkami, maselnicami, tarami do prania, tobołkami, etc. W auli szkoły tłumy gości oglądały scenki rodzajowe przygotowane przez reprezentacje 22. szkół podstawowych z całego województwa. W małej sali było kameralniej, ale nie mniej interesująco - tu monologami w gwarze śląskiej popisywali się gimnazjaliści (z 10 gimnazjów) i, pierwszy raz w historii konkursu, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z Krapkowic i Komorna) oraz dorośli (razem 8 osób). Konkursowe zmagania oceniało dwunastoosobowe jury.

Teraz czekają na wyniki

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gimnazjaliści w całej Polsce 23, 24 i 25 kwietnia zdawali egzaminy gimnazjalne. To pierwszy poważny test sprawdzający ich wiedzę i kompetencje zdobyte w ciągu 9 lat nauki. W izbickim gimnazjum do egzaminu przystąpiło 52 uczniów klas trzecich. Pierwszego i drugiego dnia odbyła się część humanistyczna (historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski) oraz matematyczno-przyrodnicza (matematyka, fizyka, chemia, geografia i biologia), kilkustronicowe testy należało rozwiązać w ciągu 150 minut.

Z drogami wciąż źle!

Artykuły : 
Numer wydania: 
W Boryczy i Krośnicy trwają prace drogowe, kierowcy wciąż borykają się z niedogodnościami.

- Firma remontowa przysypała rozkopane nawierzchnie tłuczniem, deszcz wypłukuje kamienie, jeżdżąc po takiej drodze można uszkodzić sobie auto. Codziennie mam skargi mieszkańców na stan dróg - mówi sołtys Boryczy Hubert Hendel.

12,50 zł za śmieci. Czy będzie drożej?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ustawa śmieciowa funkcjonuje już 8 miesięcy. Z końcem czerwca kończą się też umowy z obecnymi wykonawcami usługi odbioru i wywozu śmieci. Czy od pierwszego lipca powinniśmy się spodziewać zmian opłaty śmieciowej? Obecnie wynosi ona 12,50 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł – za niesegregowane. Czy opłaty te starczają na pokrycie kosztów funkcjonowania nowego systemu?

10 godzin dla gminy

Artykuły : 
Numer wydania: 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku, którzy korzystają z pomocy społecznej, mogą być kierowani do tzw. prac społecznie użytecznych. Listę osób, które mogą wykonywać tego rodzaju prace, typuje kierownik OPS. Zatrudnieni są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wypadkowym. Muszą przestrzegać porządku, dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Za godzinę otrzymują 6,50 zł wynagrodzenia. Mogą pracować jednak tylko 10 godzin tygodniowo. Nie mają więc szans na zbyt duży zarobek. Czy w związku z tym są chętni do tego rodzaju pracy?

Włosi w Izbicku

Artykuły : 
Numer wydania: 
W poniedziałek, 10 marca, grupa 54 uczniów i 5 nauczycieli z Frascati we Włoszech odwiedziła gimnazjum w Izbicku w ramach partnerstwa szkół.

Uczniowie od dłuższego czasu przygotowywali się do tego spotkania poprzez rozmowy przez skype, opracowywali prezentacje i wykonywali plakaty. Przed przyjazdem gości szkołę przystrojono w polskie i włoskie flagi.

Spotkanie przyjaciół

Artykuły : 
Numer wydania: 
Imprez w karnawale nie brakuje. Są wśród nich spotkania szczególne - takie jak w Suchodańcu. Rada sołecka wsi zaprosiła na nie wszystkich seniorów.

Za stołami w świetlicy wiejskiej zasiadło prawie 60 osób. Występy dzieci przeplatano co rusz gromkim sto lat. Młodsi, którzy dopiero ukończyli 60 lat, musieli wkupić się w grono starszych obywateli tańcem. Był i śmiech, i łzy wzruszenia.

Gmina dopłaci do opieki nad dziećmi

Artykuły : 
Numer wydania: 

W 2011 roku weszła w życie ustawa dotycząca tzw. dziennych opiekunów dzieci do lat 3. Powoływanie opiekunów jest zasadne zwłaszcza w gminach wiejskich, gdzie nie ma żłobków i brakuje miejsc w przedszkolach dla maluchów. Zorganizowanie przez gminę takiej opieki dla najmłodszych nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka odbywa się w warunkach domowych, a jej czas jest dopasowany do czasu pracy rodziców. Zgodnie z ustawą, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert. Może on zostać rozpisany jednak dopiero wtedy, gdy rodzice zgłoszą w gminie potrzebę zorganizowania opieki nad ich pociechami.

Mamy wyrobisko - będzie San Francisco?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wizja uruchomienia nowego złoża przez firmę Lhoist jednych przeraża - innych napawa optymizmem. Boją się okoliczni mieszkańcy w Otmicach czy Siedlcu, że uruchomienie wydobycia w nowym złożu wapienia utrudni życie. Zakłócą je między innymi wystrzały kruszące kamień. Czy hałas i drgania naprawdę będą uciążliwe? A może nowa kopalnia to szansa dla gminy? Nowe miejsca pracy i przede wszystkim pieniądze z podatku?

Bez wody nie da się żyć!

Artykuły : 
Numer wydania: 
Po wodę 7 kilometrów w jedną stronę. To nie Afryka, taka sytuacja ma miejsce w naszej gminie!

Pani Ewa z Otmic ledwo wiąże koniec z końcem, a właściwie walczy o przetrwanie. Pracowała dorywczo, teraz być może dostanie prace społecznie-użyteczne zlecone przez gminę. Mąż pracuje na pół etatu. Na utrzymaniu mają trójkę dzieci.

Świnie na pięterku?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W Poznowicach od kilku lat funkcjonuje świniarnia. Jej działanie pilnie monitorują mieszkańcy wioski. Kilka lat temu protestowali z powodu smrodu, który roznosił się po całej wiosce z budynków inwentarskich. Hodowca zmienił od tego czasu sposób hodowli ze ściółkowej (bardziej smrodliwej) na bezściółkową. Smrodu jest teraz mniej...

Strony