fbpx Historia | Page 6 | Strzelec Opolski

Historia

Niszczejąca perełka

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4647|title=|desc=|link=none|align=left|width=120|height=120]Coraz częściej padają pytania o przyszłość dawnego hotelu Polonia, znajdującego się w samym sercu Strzelec Opolskich. Ten piękny budynek, będący obecnie w rękach prywatnych, zwraca na siebie uwagę mimo zaniedbania i postępującego zniszczenia. Jest to jedna z nielicznych budowli w mieście, która zachowała swój pierwotny, przedwojenny klimat.

Dymy nad miastem

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4647|title=|desc=|link=none|align=left|width=120|height=120]Historia kataklizmu
Największym w historii Strzelec był pożar wywołany przez żołnierzy radzieckich w styczniu 1945 roku. W historii miasta czerwony kur nie był jednak niczym wyjątkowym. Nieostrożność ludzka i przypadki losowe dawały regularne zajęcie strażakom. Także ulubionym zajęciem przetaczających się po okolicy najeźdźców było podpalenie wszystkiego, co nie dało się złupić czy zgwałcić.

Od lodowni do galerii

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5325|title=|desc=|link=popup|align=left|width=120|height=84]Około roku 1729 właściciel wójtostwa posiadał browar niedaleko potoku Padoł. Właściciele zmieniali się często. W powyższym okresie rezydowała na leśnickim zamku rodzina Strachwitz. Renata Strachwitz, wypełniając wolę zmarłego ojca (rycerz Schlewitza), odstąpiła browar burmistrzowi miasteczka.

Od zamku Wolnego Wójtostwa do Domu Spotkań

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5190|title=|desc=|link=popup|align=right|width=120|height=77]Budynek dzisiejszego Domu Spotkań i siedziby Koła TSKN w Leśnicy należy z pewnością do najstarszych w mieście. W trakcie swojej długoletniej historii zmieniał on wielokrotnie swoją funkcję i swoich właścicieli. Jego historia sięga samych początków naszego miasteczka czyli roku 1217. Wtedy to ustanowiono podwaliny pod dzisiejszą zabudowę: obok rynku usytuowano wówczas zamek i kościół, zaś w sąsiedztwie kościoła - karczmę.

Burmistrz zrujnowanego miasta

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5075|title=|desc=|link=popup|align=right|width=120|height=91]Pierwszym burmistrzem Strzelec po przejęciu miasta przez polską administrację był Tomasz Skowronek. Swój urząd objął jeszcze podczas działań wojennych – 17 marca 1945 roku. Przestał go pełnić 28 lutego 1947 roku. Jego rządy przypadły na najtrudniejszy okres w historii miasta.

Zbrodnie 1945 – nowe fakty

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rok temu na łamach Strzelca Opolskiego ukazał się artykuł opisujący wkroczenie wojsk sowieckich do miasta w styczniu 1945 roku. Od tego czasu światło dzienne ujrzały nowe relacje świadków i opisy tamtych wydarzeń. Przy dokładnej analizie ksiąg parafialnych ze Strzelec Opolskich okazało się, że księża zaznaczali ofiary żołnierzy sowieckich małymi krzyżykami. Oto niektóre wpisy:

Nieszczęścia w rodzinie

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4586|title=|desc=|link=popup|align=right|width=100|height=150]Ród Renardów cz. 2
Hrabia Andreas Renard urodził się 21 stycznia 1721 r. w Warszawie. Był synem hrabiego Jana Baptysty Renard i Marianny Teresy Dryan. Śladem ojca rozpoczął karierę wojskową. W armii saskiej dosłużył się stopnia generała porucznika i był adiutantem króla Augusta III (1696-1763). W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763), nazywaną także trzecią wojną śląską, pełnił funkcję dowódcy regimentu lekkiej jazdy, a za zasługi otrzymał Królewski Saski Order Wojskowy św. Henryka.

Pius X naszym rodakiem?

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4559|title=|desc=|link=popup|align=right|width=105|height=150]Pius X był jak dotąd ostatnim papieżem uznanym za świętego. Jego pontyfikat (1903–1914) odznaczał się bezkompromisową walką o zachowanie tradycyjnych wartości i zdecydowanym przeciwstawieniem się modernizmowi. Wiele wskazuje też na to, że pochodzi bezpośrednio z domu Krawiec, z Boguszyc obok Toszka

Ród Renardów...

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4392|title=|desc=|link=popup|align=right|width=132|height=150]W 1874 roku w jednej z gazet wrocławskich ukazał się artykuł, w którym można było przeczyć: Uważamy, że nie będzie za dużo powiedziane, że Johannes Graf Renard był jednym z bardziej znanych i popularnych osób w całej Rzeszy Niemieckiej.

Szewskie Strzelce

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4341|title=|desc=|link=popup|align=right|width=112|height=150]Cechy strzeleckie cz. 3
Na początku XVIII wieku znacznie wzrosła liczba ludności w miastach. W ślad za tym wzrosło też znaczenie rzemiosła i liczba rzemieślników. W 1733 roku odnotowano, iż w Strzelcach było: 3 sukienników, 6 kowali, 12 rzeźników, 26 szewców, 15 tkaczy, 9 kuśnierzy, 6 krawców, 3 bednarzy, 2 cieśli – stolarzy, 4 garncarzy i 1 kołodziej. Wszyscy należeli do cechu w Strzelcach Wielkich.

Cechy rzemieślnicze w Strzelcach

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4257|title=|desc=|link=popup|align=left|width=149|height=150]Prawdziwą siłą miasta byli rzemieślnicy. Byli świetnie przygotowanymi do zawodu i wybitnie wyspecjalizowanymi fachowcami. Oblicza się, że w XVII wieku, w liczących 600 mieszkańców Strzelcach rzemieślników było około setki. Zanim wgłębimy się w historię strzeleckich cechów, musimy najpierw zrozumieć, czym był cech i dlaczego w ogóle zaistniał.

Targi strzeleckie

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4223|title=|desc=|link=popup|align=left|width=107|height=150]We wtorki i piątki Strzelce zapełniają się ludźmi zmierzającymi na targ. W ten sposób kontynuowana jest ponad 700-letnia tradycja handlowa, dzięki której Strzelce w ogóle powstały.

Miasto Strzelce lokowane zostało pod koniec XIII wieku przez księcia opolskiego Bolka I. Nie oznacza to, że nie istniała już wcześniej tutaj osada - miała ona jednak pecha i padała ofiarą konfliktów.

Plackorze i Moczydoły

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=4081|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=110]Patrząc oczami naszych dziadów, to nie Zawadzkie a Żędowice powinny być stolicą gminy. Los chciał jednak inaczej…
Rozwój regionu wiąże się z przejęciem tych ziem przez hrabiowski ród Collona w II połowie XVII wieku. Wtedy to, wywodzący się z Włoch arystokraci, postanowili wykorzystać bogactwo rud darniowych i wybudowali w Żędowicach dwie dymarki, dwie fryszerki (piec, w którym surówka wielkopiecowa przerabiana była na stal) i kuźnię.

Ksiądz miażdżył kciuki

Artykuły : 
Numer wydania: 
Strzeleckie spory cz.II

W XVII-wiecznych Strzelcach nie było spokojnie. Wiemy o tym dzięki przedwojennemu dodatkowi do Gross Strehlitzer Zeitung, w którym opowiadano historię miasta. W sierpniu opisaliśmy losy strzeleckiego proboszcza, dr. Martina Kaniowitz, wchodzącego w nieustanne spory z panem tych ziem, hrabią Karlem Samuelem von Collona. Śmierć księdza nie przyniosła jednak pokoju.

Bombowce nad Gross Strehlitz

Artykuły : 
Numer wydania: 

13 września mija 65 rocznica zestrzelenia i runięcia na Strzelce Opolskie 3 bombowców amerykańskich

[img_assist|nid=3972|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=120]Śląsk nie zaznał wojny aż do lipca roku 1944. Odkąd wyruszyły stąd na Polskę skoncentrowane armie niemieckie, o tym, że na świecie trwa wojna, przypominała wszechobecna propaganda i rodzinne tragedie, gdy ktoś bliski ginął lub został ranny na odległym froncie. Położenie Śląska powodowało, że były to tereny praktycznie nieosiągalne dla lotnictwa alianckiego.

Wojna zaczęła się w Ligocie

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3928|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=103]Pierwszego września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Dobrze znane są relacje opisujące początek wojny po stronie polskiej. Zupełnie inną perspektywę na wypadki tamtych dni mieli jednak mieszkańcy Strzelec i okolicznych miejscowości. Trzeba pamiętać, że ze względu na swoje położenie na samej granicy Rzeszy, ziemia strzelecka służyła za punkt wypadowy niemieckich armii.

Wiemy jak powstał pomnik

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3588|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=111]Nie było żadnych „towarzyszy z machorką”
Po ukazaniu się artykułu o powstaniu pomników lotników polskich na strzeleckim cmentarzu, do redakcji Strzelca Opolskiego zgłosił się komandor podporucznik Stanisław Dziasek, emerytowany oficer marynarki, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Klubu Oficerów Rezerwy w Strzelcach Opolskich.

Lotnicy, których nie było

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3520|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=101]Tajemnice strzeleckiego cmentarza (cz. II)
Zapewne było tak: Zebrała się sama wierchuszka lokalnych działaczy i zaczęła radzić, jakby tu uczcić kolejną wielką rocznicę albo robotnicze święto. Przewodniczący wstał, zaciągnął się machorką i zagaił:

Epidemia

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=3528|title=|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=101]Tajemnice strzeleckiego cmentarza Spacerując po strzeleckim cmentarzu niełatwo znaleźć trzy rosyjskie groby ukryte wśród innych nagrobków. Niełatwo na nie natrafić, nawet jeżeli się wie, gdzie ich szukać. Groby Rosjan nie pochodzą – jak można by przypuszczać – z okresu ostatniej wojny, lecz są o ponad ćwierć wieku starsze.

Strony