fbpx Historia | Page 5 | Strzelec Opolski

Historia

Nie tylko wydawcy

Artykuły : 
Numer wydania: 
Wydawnictwa Wielkich Strzelec cz. II

Miasto Strzelce Opolskie (albo jak lubię pisać - Wielkie Strzelce) mogło szczycić się sporą liczbą drukarń, wydawców i księgarń. Ich działalność nie była tak bogata, jak opisywana w poprzedniej części, lecz wnosiły one wiele w kulturalne życie miasta.

Miasto piwa cz. III

Artykuły : 
Numer wydania: 
Historia lokalna

BROWAR DIETRICH OK. 1840-1945

Powstał prawdopodobnie w połowie XIX wieku, około roku 1840. Znajdował się przy ulicy Krakowskiej 46 (Krakaustrasse, w XIX wieku było to Przedmieście Krakowskie) w pobliżu dzisiejszego Placu Targowego. Do browaru należało kilka budynków będących dziś własnością różnych osób.

Miasto piwa cz. II

Artykuły : 
Numer wydania: 
Historia lokalna

Tradycja warzenia piwa zakończyła się w Strzelcach w 1945 roku. W mieście, w którym przez wieki nie zaprzątano sobie głowy pytaniem „czy napić się piwa?”, a raczej „jakiego dzisiaj?”, dobry złocisty napój stał się towarem luksusowym. Umarła też kultura picia. To, co nabyć można było w sklepach, mocno odstawało od ideału.

Miasto piwa cz. I

Artykuły : 
Numer wydania: 
Piwo – napój złoty i pienisty. Od zamierzchłych czasów piła go gawiedź i pili go możni. Piwem stała też strzelecka ziemia, gdzie tradycja warzenia trwała nieprzerwanie przez wieki

Nie był to tylko napój wprawiający w dobry nastrój. Przez stulecia piwo uważane było za zdrowy zamiennik wody. Przodkowie nasi mieli mizerną wiedzę o podstawowych zasadach higieny. Pitna woda pochodziła często z zanieczyszczonych studni i nie zawsze była przegotowywana. Piwo było więc w miarę zdrowym zamiennikiem.

Młyny wodne na rzece Rozmierz cz. III

Artykuły : 
Numer wydania: 
MŁYN WODNY – MAZUR / PIERDOLLA / CZIOLEK / DOLNY

Być może istniał już w XVIII wieku. W 1807 roku występuje pod niewiele mówiącą nazwą Zeia Mühle. Nazwy nadawano przeważnie od nazwisk właścicieli. Następnie w 1827 roku młyn ten nazywał się Masselli Mühle – zapewnie od nazwiska młynarza. Młyn na mapach występował kolejno jako Mazur Mühle, Pierdolla Mühle i Cziolek Mühle.

Młyny wodne na rzece Rozmierz cz. II

Artykuły : 
Numer wydania: 
MŁYN BAŻANCI / PIOSSEK / GAWLIK / GÓRNY

Był jednym z najstarszych młynów w Grodzisku. Istniał prawdopodobnie już w wieku XVI lub XVII. W 1807 roku młyn nazywał się Koeka Mühle (co ta nazwa oznaczała – nie wiemy). Na późniejszych mapach z XIX i początku XX wieku młyn nazywano Fasan Mühle (bażanci, bo w pobliżu znajdowała się bażanciarnia) lub Piossek Mühle, później Gawlik Mühle. W latach 1936-1945 młyn nazywał się Ober Mühle – Młyn Górny.

Młyn Noconiów

Artykuły : 
Numer wydania: 
Młyny wodne na rzece Rozmierz cz. I W granicach wsi Grodzisko, na rzece Rozmierz, istniały trzy młyny wodne. Na tej samej rzece na południe od Grodziska stał młyn Noconia – jako pierwszy od strony źródeł rzeki. W sumie na tym krótkim odcinku cieku były aż cztery takie budowle.

Saga rodu Gomołów

Artykuły : 
Numer wydania: 
Rodzina Gomołów znana była już w XIX wieku ze swej jednoznacznej polskiej orientacji. Mimo że urodzony w cesarstwie niemieckim – senior rodu, Jan Gomoła, zawsze twierdził, że jest Polakiem. W pierwszej połowie XX wieku niemieckie władze nazywały Jana Gomołę „Królem Polskim”, a jego synów „Książętami Polskimi”.

Obóz pracy w Błotnicy Strzeleckiej

Artykuły : 
Numer wydania: 
Czy w domu mówiono po niemiecku? Czy członkowie rodziny uczestniczyli w zjazdach lub zebraniach NSDAP? Czy agitowali na rzecz władz niemieckich? To były główne kryteria wpisywania osób na listy do wysiedlenia, które tworzono niedługo po przejściu frontu. W 1945 zajęli się tym ówcześni, już polscy, sołtysi. Niekiedy listy tworzone były przez osoby wcześniej upokorzone przez władze niemieckie lub swoich niemieckich sąsiadów. Listy wędrowały do służby bezpieczeństwa i milicji.

Hodowla koni w Strzelcach Opolskich

Artykuły : 
Numer wydania: 
Strzelce słynęły w całej Europie ze swych koni. Zawdzięczają to pasji Andreasa Grafa Renard (1795-1874), który w 1825 roku założył stajnię w Olszowej. Hodowano tu ogiery pełnej krwi angielskiej oraz konie pociągowe. Najcenniejsze okazy hrabia Renard trzymał blisko siebie, w przypałacowej masztelarni, w której mieściło się 50 koni.

Poczta w Strzelcach Wielkich

Artykuły : 
Numer wydania: 

Pierwsza regularna poczta rozpoczęła działalność w Strzelcach Wielkich w czasach austriackich. Placówka działała jednak inaczej niż dzisiaj. Przesyłki wysyłane były jedynie przez najbogatszych mieszkańców grodu, gdyż tylko oni mogli sobie na nie pozwolić. Punkt pocztowy znajdował się najprawdopodobniej w ratuszu. Oprócz tego, miasto lub właściciel zamku posiadali własnych kurierów.

Barbórka

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=6544|title=|desc=|link=node|align=left|width=77|height=120]

Kościół świętej Barbary jest nieodłącznym elementem krajobrazu Strzelec Opolskich. Istniał zapewne już w XV wieku. Pierwsze wzmiankowanie pochodzi z 1505 roku. Z dokumentu z tego okresu wynika, że mieszkaniec Strzelec Jacob Kelka sprzedał Wazkowi Kobtia swój folwark leżący przed miastem. Patronka kościoła, święta Barbara, była w średniowieczu bardzo popularna i wiele świątyń przybierało jej imię. Wydaje się to zrozumiałe ze względu na burzliwe czasy. Święta Barbara była orędowniczką dobrej śmierci.

 

Mistrzowie płótna

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=6461|title=|desc=|link=node|align=left|width=120|height=110]

Jednym z zapomnianych skarbów Ziemi Strzeleckiej są słynne płótna i sukna swego czasu tutaj wyrabiane. Obok Prudnika, Głubczyc i Kietrza był to największy ośrodek wyrobu tych materiałów w regionie. Cechą charakterystyczną materiałów był wzór chabrów, którymi zdobiono tkaniny.

Kowale w Wielkich Strzelcach

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=6040|title=|desc=|link=popup|align=right|width=120|height=84]Kowalstwo było jednym z najstarszych i najbardziej poważanych zawodów wykonywanych przez człowieka. Bez metalowych narzędzi i broni niemożliwy byłby rozwój naszej cywilizacji. Przez wieki kowal był otoczony mgiełką tajemnicy. Człowiek, który z grudy ziemi potrafił stworzyć miecz lub podkowę, był w społeczeństwach pierwotnych niemal magiem. Wraz z rozwojem cywilizacji magiczna moc kowali przyblakła, lecz nadal były to niezwykle ważne w każdej społeczności osoby.

Strzeleckie kąpielisko

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5831|title=|desc=|link=popup|align=right|width=120|height=80]Wydawać by się mogło, że w Strzelcach kąpielisko istnieje od zawsze. Tak jednak nie jest. Władze miasta przez lata szukały najlepszego miejsca do jego ulokowania. Rozpatrywane było przebudowanie stawu Spallek (Spallekteich) tak, aby mógł pełnić rolę kąpieliska. Staw leży na terenie Rybaczówki.

Kina w Strzelcach Opolskich

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5802|title=|desc=|link=popup|align=left|width=120|height=77]Historia lokalna
Lata 20-te XX wieku były czasem szaleństw, które miały dać zapomnienie koszmaru wojny światowej. Jedną z ulubionych rozrywek były wyrastające jak grzyby po deszczu małe i wielkie kina. W ciężkich czasach pokazywały miejsca, których przeciętny śmiertelnik nie miał szans zobaczyć. Strzelce nie były wyjątkiem.

Prześcigał pociągi

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5770|title=|desc=|link=popup|align=left|width=120|height=85]Euzebiusz Fert (1919-1992), lekkoatleta – biegacz długodystansowy, maratończyk
Coroczne biegi sylwestrowe stały się tradycją Strzelec Opolskich. Impreza nosi imię Euzebiusza Ferta. Jednak niewielu mieszkańców miasta wie, kim był patron tych sportowych zmagań.

Wojna z Napoleonem

Artykuły : 
Numer wydania: 

[img_assist|nid=5633|title=|desc=|link=popup|align=right|width=80|height=120]Kiedy w 1793 roku młody francuski porucznik przepchnął swój plan odbicia Tulonu z rąk angielskich, nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Europy. Swój plan przeforsował, mimo że za niepowodzenie czekałaby go gilotyna. Nieustępliwość i bezgraniczna wiara we własne siły doprowadziły go na sam szczyt. 13 lat później Napoleon Bonaparte, już jako cesarz Francuzów, stanął oko w oko z niezwyciężoną armią pruską.

Strony