fbpx Historia | Page 2 | Strzelec Opolski

Historia

Powstanie - agitacja i ofiary

Artykuły : 
Numer wydania: 
Plebiscyt z 20 marca 1921 roku miał zdecydować, do jakiego państwa przynależeć będą bogate ziemie śląskie. Sytuacja była skomplikowana. Śląsk od ponad półtora wieku należał do Prus, a potem Cesarstwa Niemieckiego. Praktycznie cała administracja, szkolnictwo, inteligencja i wyższe warstwy społeczne były zgermanizowane lub przyjechały tutaj z głębi Niemiec. Z kolei na wsi nadal mówiono po śląsku. Ostoją polskości był też w dużej mierze Kościół. Było oczywiste, że jakakolwiek decyzja o przynależności Śląska spowoduje wewnętrzne walki.

Śmierć Wielkiej Armii

Artykuły : 
Numer wydania: 
Jestem tu, aby raz na zawsze skończyć z tym barbarzyńskim kolosem Północy. Szpada została już dobyta. Trzeba ich zapędzić jak najdalej w ich lody, aby przez najbliższe 25 lat nie byli w stanie mieszać się w sprawy cywilizowanej Europy. Rosjanie z cywilizacją zetknęli się dopiero przez rozbiór Polski. Nadszedł więc teraz czas, aby Polacy pokazali im, gdzie ich miejsce...

Słodki przedmiot pożądania

Artykuły : 
Numer wydania: 

Odkąd tylko ludzie rozsmakowali się w miodzie stał się on nadzwyczaj poszukiwanym daniem na stołach. Pożądanym i luksusowym, bo aby zdobyć porcję miodu należało się nieźle nagimnastykować. Wpierw błąkając się po lasach ludzie zorientowali się, że niektóre stare drzewa pszczoły wybierają na swoje siedziby. Zaczęto więc wybierać im miód, często z narażeniem życia. Pszczoły nie oddawały swojego skarbu bez walki. Ponieważ dziuple, w których gromadziły miód znajdowały się 6 metrów nad ziemią i wyżej, pokąsanie dla niejednego zakończyło się przykrym w skutkach twardym lądowaniem.

Szlakiem cysterskich karczm

Artykuły : 
Numer wydania: 
Cystersi nie musieli starać się o nowe siedziby dla swoich zakonów. Władcy i szlachta sami ubiegali się o to, by mnisi osiedlili się właśnie na ich ziemiach. Ofiarowywali im dobra i przywileje. Powód tej dobroczynności był bardzo prosty - tam gdzie pojawiali się cystersi natychmiast rozkwitała cała okolica. Zakonnicy przynosili ze sobą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie upraw roślin i hodowli. Zakładali stawy rybne. Cysterskie opactwa oferowały pomoc medyczną na najwyższym ówcześnie poziomie. W krótkim czasie klasztory stawały się mecenasami kultury i sztuki.

Kamień milowy

Artykuły : 
Numer wydania: 
O istnieniu tego pomnika przeszłości wiemy właściwie tylko dzięki zachowanej pocztówce. Tkwił on w Strzelcach Opolskich przy głównej drodze prowadzącej w kierunku Opola, oddalony nieco od dawnego kościoła ewangelickiego. Kamień milowy zrósł się z pejzażem miasta i znikł po roku 1945.

Krwawy styczeń cd.

Artykuły : 
Numer wydania: 

OTMICE
Na początku lat 30. zaczęto w Niemczech wdrażać szeroko zakrojone plany rozbudowy infrastruktury wojskowej. W związku z tym rodzina Strachwitz musiała oddać państwu spory teren pod budowę lotniska. Wykorzystano je później do startu maszyn, które jako jedne z pierwszych zaatakowały teren Polski. Lotnisko działało nieprzerwanie do czasu wkroczenia Armii Czerwonej.

Czasy świetności powiatu

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gdybyśmy przespacerowali się po Strzelcach i okolicach ze 300 lat temu, ujrzelibyśmy typowo rolniczą okolicę. Żadnych zakładów przemysłowych. Polne drogi i tylko gdzieniegdzie lokalna kuźnia stanowiąca jedyny przejaw nowoczesnej myśli technicznej. Takie kuźnie znajdowały się w Boryczy, Kadłubie czy nad brzegiem rzeki Jemielnica w Osieku, a także nad Małą Panwią. Dopiero w XVIII wieku rozpoczyna się era szybkiego rozwoju przemysłu na naszych ziemiach.

Cementownia Rozmierka

Artykuły : 
Numer wydania: 
To nie pomyłka w nazwie. Kiedy zapadła decyzja o wybudowaniu nowego zakładu, umiejscowiono go w pobliżu Rozmierki. Tak też zapewne by się nazywała cementowania, gdyby władze pobliskich Strzelec Opolskich w porę nie zorientowały się, że wymyka im się z rąk kura składająca złote jajka. W trakcie budowy przeprowadzono więc korektę granic i przesunięto je tak, by objęły nowy zakład. Dzięki temu ogromne podatki trafiły do miasta, a nie do o wiele mniejszej Rozmierki.

Osady, które zmiotła wojna

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zaginione wioski powiatu strzeleckiego
Przez trzy dziesięciolecia na znacznych obszarach Europy szalała wojna, która zmiotła niezliczoną liczbę ludzkich istnień i osad. Niektóre z krajów Rzeszy utraciły 50% mieszkańców. Zginęło około 8 milionów ludzi, głównie cywilów. Podobnie jak w wypadku wojen husyckich, tutaj także wszystko zaczęło się w sąsiednich Czechach, gdzie 23 maja 1618 roku w nietypowy sposób wykorzystano jedno z okien zamku na Hradczanach.

Świątynia śmierci

Artykuły : 
Numer wydania: 
Gotyckie kościoły z XV wieku w Wysokiej i Dolnej zbudowano z kamiennych bloków wydartych ziemi w masywie chełmskim. Na Górze św. Anny wydobycie tego surowca rozpoczęło się jednak znacznie później. Mapa z 1749 r. pokazuje, że nie istniały tutaj jeszcze wyrobiska, a do budowy klasztoru franciszkańskiego na szczycie wzniesienia w latach 1733-1749 użyto kamienia wydobywanego w odległym o 2,5 kilometra Kadłubcu.

Pani dobrej śmierci

Artykuły : 
Numer wydania: 

O święta Barbaro, zlituj się nade mną,
Żebym się nie został pod tą ziemią ciemną.
Żona by płakała, dzieci by płakały,
Boby ojca swego więcej nie widziały.

Tak już przed wiekami śpiewali podczas uroczystości ku czci swej patronki górnicy na całym Śląsku. Od czasu uznania jej za świętą, Barbara była czczona przez chrześcijański świat jako chroniąca przed nagłą i niespodziewaną śmiercią. Pracujący w ekstremalnie niebezpiecznym fachu górnicy, którzy każdego dnia narażali swoje życie na niebezpieczeństwo, uznali ją z czasem za swoją patronkę.

Złote czasy kolei

Artykuły : 
Numer wydania: 
Dziś, chcąc podróżować (jeżeli nie dysponujemy samochodem), możemy wybrać między pociągiem a autobusem. Pierwszy kojarzy się niestety głównie z opóźnieniami, niedogodnymi godzinami połączenia... Z dawnych linii kolejowych, oplatających ziemię strzelecką gęstą siecią, pozostało tylko ulotne wspomnienie. Z wielu nawet małych wiosek można było wybrać się w świat z miejscowej stacji kolejowej. Te czasy już minęły...

Ostatni strzeleccy Żydzi

Artykuły : 
Numer wydania: 
Doktor Sussman Koenig od 1925 roku mieszkał przy strzeleckim Rynku, w należącej do rodziny kamienicy pod nr. 25. Obecnie w miejscu tym stoi blok, postawiony już po wojnie, w którym znajduje się sklep 1001 drobiazgów. Doktor nie pochodził ze Śląska. Urodził się w 1888 r. w Fürst w głębi Niemiec. Ożenił się z urodzoną w Mikołowie Bertl Koenig z d. Wessler. (ur. 20 II 1905 r.). Małżeństwo dochowało się czwórki dzieci - Joachima (ur. 1926 r.), Hanny (1932 r.), Ruth (1933 r.) i Maxa (1935 r.).

Gęś świętego Marcina

Artykuły : 
Numer wydania: 

A było to tak: w 317 roku w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w żołnierskiej rodzinie na świat przyszedł Marcin. Wierny rodzinnej tradycji i on rozpoczął służbę w wieku lat 15. U bram miasta Amiens napotkał żebraka, który nie miał czym osłonić się przed chłodem. Odciął więc połowę swego płaszcza i odział go nim.

Kiedy zasnął, ukazał mu się Chrystus odziany właśnie w ten skrawek opończy. Marcin, wychowany w tradycji pogańskiej, nawrócił się na chrześcijaństwo, wystąpił z wojska i zaczął wieść życie pustelnicze.

Izbicki miecz

Artykuły : 
Numer wydania: 
Wegmeno Boha Otcze Syna y Ducha Swateho Amen. Ja Mikulass z Bozÿ milosti knÿzie w Slezy Oppolske a Horniho Hlohowa, Ucžinil sem Porzizenÿ w mogi Magetnosti a meho dobra w Autery po Swatym Janu Krztitelj Bozim, kdy se psalo po Narozenÿ Syna Božiho 1497. Roku w Nyse w Wieži dwie hodinie przed Poledniem...

Takimi słowy rozpoczyna się testament księcia opolskiego Mikołaja II spisany w ostatnich chwilach jego życia. Mimo że do stracenia Piasta doszło w Nysie, to niezwykłe historyczne wydarzenie ma też związek z naszą ziemią.

Nad Rio Paraná

Artykuły : 
Numer wydania: 
Franz Cedzich przyszedł na świat 25 września 1911 roku w Dolnej. Jego rodzicami byli Stanislaw (8 maja 1875 - 12 lutego 1965) i Anna z d. Roźetz (pisana też Roźec, 5 października 1883 - 7 czerwca 1938). Ojciec był rolnikiem i murarzem. Franz był czwartym wśród dziewięciorga rodzeństwa. W domu rodzinnym mówiono po niemiecku i śląsku. Wszyscy członkowie rodziny byli gorliwymi katolikami.

Wschodzące słońce

Artykuły : 
Numer wydania: 
Josef Nocon urodził się 18 lutego 1908 roku w rodzinie kowala na Suchych Łanach, jako jeden z sześciorga rodzeństwa. Jego rodzicami byli Amelia i Vincenty Nocon. Był to czas, gdy ziemia strzelecka należała do Cesarstwa Niemieckiego i wydaje się, że przyszły misjonarz do końca życia czuł się Niemcem.

Pierwsze nauki pobierał w miejscowej szkole podstawowej, w rodzinnej kuźni przyuczał się do zawodu kowala. Praca w metalu nie była jednak jego powołaniem. Szybko podjął decyzję o wstąpieniu do stanu duchownego. W 1923 roku, kiedy miał zaledwie 15 lat, zapukał do bram Zgromadzenia Ojców Werbistów w Nysie. Uczynił to wbrew woli ojca.

Święty tonących

Artykuły : 
Numer wydania: 

Gdy spaceruje się po Wiecznym Mieście i dojdzie do Placu św. Piotra, nad kolumnadą okalającą plac można zauważyć małe postacie. Dopiero kiedy wejdzie się na górę, okazują się one gigantycznymi figurami przedstawiającymi 140 świętych kościoła katolickiego. Zostały umieszczone tutaj w I połowie XVII wieku. Wśród 140 świętych znalazł się tylko jeden Polak - Jacek Odrowąż, urodzony w Kamieniu Śląskim.

Masakra ludzi Bartka

Artykuły : 
Numer wydania: 
Dwunastego lutego 1945 roku do rodzinnej miejscowości Bartka (właśc. Henryk Flame) - Czechowic-Dziedzic na Podbeskidziu - wkroczyli Sowieci. Dowódca partyzantów postanowił się ujawnić, lecz podziemne struktury oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, którym dowodził, zostały zachowane. Sam Bartek, wbrew woli większości miejscowych komunistów, został komendantem miejscowej Milicji Obywatelskiej, co wkrótce wykorzystał do walki z nowym okupantem. W szeregi MO wprowadził swoich ludzi. Ich poczynania szybko zostały zauważone i partyzanci znów musieli skryć się w lasach.

Strony