fbpx X Plebiscyt „Strzelca Opolskiego” | Strzelec Opolski

X Plebiscyt „Strzelca Opolskiego”

X Plebiscyt „Strzelca Opolskiego”

Artykuły : 
Numer wydania: 

 

Jak głosować?

Wypełniając kupon drukowany w tygodniku "Strzelec Opolski"

Należy zaznaczyć krzyżyk w okienku przy nazwisku swojej kandydatki. Wpisać swoje dane i dostarczyć wycięty kupon do naszej redakcji (ul. Piłsudskiego 9, 47-100 Strzelce Opolskie)

ODDAJĘ GŁOS NA:

Sylwia Czekala (Ujazd) so.perla.1

Aleksandra Garbal (Toszek) so.perla.2

Urszula Kałka (Jemielnica) so.perla.3

Teresa Niedziela (Izbicko) so.perla.4

Magdalena Pach (Jemielnica) so.perla.5

Urszula Piekacz (Zawadzkie) so.perla.6

Katarzyna Woźniak (Jemielnica) so.perla.7

Kazimiera Żukowska (Strzelce Opolskie) so.perla.8

SMS-em

Wystarczy wysłać wiadomość na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści so.perla.X dopisując po kropce numer swojej kandydatki (patrz kupon powyżej), po przerwie podając swoje imię nazwisko i miejscowość.

Na kupony i SMS-y czekamy do 8 marca 2018 roku do godz. 12:00 (o ważności głosu decyduje data jego wpływu do redakcji).

Biorący udział w plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Strzelcu Opolskim”, z tym, że na jednym kuponie powinno być zaznaczone nazwisko tylko jednej kandydatki.

Można także wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Głosować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

Głosuj! Masz szansę na atrakcyjną nagrodę!