fbpx Wyciągasz miedź ze starych sprzętów? Grozi ci 500 000 zł kary! | Strzelec Opolski

Wyciągasz miedź ze starych sprzętów? Grozi ci 500 000 zł kary!

Wyciągasz miedź ze starych sprzętów? Grozi ci 500 000 zł kary!

Artykuły : 
Numer wydania: 

Po ostatniej zbiórce odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Kolonowskie zgłosił się do nas mieszkaniec, któremu odmówiono odebrania kilkudziesięciu sztuk obudów telewizorów. Związek Międzygminny Czysty Region tłumaczył, że obudowy to nie odpad z gospodarstwa domowego, a efekt działalności gospodarczej. Szary obywatel nie ma prawa rozebrać sprzętu elektrycznego na części, by je ponownie wykorzystywać.

 

Kiedyś robiono grille z bębnów pralek automatycznych, do dziś wiele osób wyciąga kable z urządzeń, żeby osobno sprzedać miedź. Okazuje się, że jest to nielegalne, a kary za takie działania wynoszą od 10 000 do 500 000 zł! To nie żarty, regulują to przepisy.

 

- Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym szczegółowo określa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informuje Anna Piróg ze Związku Międzygminnego Czysty Region.

 

Tak zwane „elektrośmieci” to specyficzna grupa odpadów, która wymaga specjalnego traktowania. W tego typu urządzeniach są zawarte niebezpieczne składniki, takie jak freon, kadm, rtęć, ołów, chrom czy związki bromu. Przy niewłaściwym postępowaniu związki te mogą przedostać się do środowiska i spowodować jego skażenie. Na przykład jedna bateria z telefonu może skazić 400 litrów wody. To m.in. z tego względu elektrośmieci nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci.

 

- Demontując „na własną rękę” lodówkę, możemy uwolnić do atmosfery substancje zubażające warstwę ozonową. Rozebrany telewizor czy monitor kineskopowy powoduje kontakt z metalami ciężkimi takimi jak arsen, kadm czy ołów - wylicza Piróg. - Zgodnie ze wspomnianą ustawą, demontaż zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładach przetwarzania. Kto wbrew ustawie prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje go do ponownego użycia poza zakładem przetwarzania, podlega administracyjnej karze pieniężnej o wysokości od 10 000 do 500 000 zł!

 

 

 

 

Odpowiedz