fbpx Woda i ścieki droższe | Strzelec Opolski

Woda i ścieki droższe

Woda i ścieki droższe

Artykuły : 
Numer wydania: 

Pierwszego stycznia weszła w życie ustawa Prawo wodne, która zmieniła zasady gospodarowania wodami. Na podstawie nowej ustawy znacząco zmieniono Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Powołano również do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Teraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą przedkładać nowo powstałemu urzędowi do zatwierdzenia stawki za wodę i odbiór ścieków. Muszą w tym celu złożyć stosowny wniosek o m.in. zatwierdzenie nowych taryf, które będą obowiązywać mieszkańców.

Spółka Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja złożyła takie wnioski dla dwóch gmin - Strzelce Opolskie i Jemielnica i dostała pozwolenie na wdrożenie nowych stawek. Weszły one w życie 23 maja.

- Organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w toku postępowania administracyjnego stwierdził zgodność taryfy z przepisami prawnymi. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania działalności gospodarczej, w tym marży zysku – informuje Tomasz Gibki, wiceprezes SWiK. - Dokonał on również weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony interesu odbiorców usług – dodaje.  

Zgodnie z nowymi taryfami odbiorcy indywidualni w gminie Strzelce Opolskie przez najbliższy rok za metr sześcienny wody będą płacić 4,18 zł, a za odbiór metra sześciennego ścieków 6,77 zł. Stawki będą powoli wzrastać. Od 23 maja 2019 roku za metr sześcienny wody mieszkańcy zapłacą 4,34 zł, a za ścieki 7,06 zł. Od 23 maja 2020 roku opłaty będą wynosić kolejno 4,47 zł za wodę i 7,38 zł za odbiór ścieków.

- Nowe taryfy na okres 3 lat uwzględniają planowane inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, w tym realizację drugiego dużego projektu z udziałem blisko 37 mln dotacji z UE, którego trzonem jest modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – dodaje Gibki.

Odpowiedz