fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego siódmego listopada w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

 

Wygaśnięcie mandatu radnego

 

- Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przez Piotra Garbacza zostały podjęte działania mające na celu zweryfikowanie tych informacji - mówi przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń. - Zgodnie z artykułem 5 punkt 9 kodeksu wyborczego poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Dokonanie stałego zameldowania w gminie Zdzieszowice i wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie potwierdza przede wszystkim prawo wybierania oraz prawo wybieralności na terenie gminy Zdzieszowice. Te przesłanki powodują utratę wybieralności w gminie Leśnica, w związku z tym zgodnie z kodeksem wyborczym skutkuje to wygaśnięciem mandatu radnego.

 

- Wszystko, co przedstawił pan przewodniczący, się zgadza - mówił radny Garbacz. - Faktycznie zamieszkuję już obecnie w gminie Zdzieszowice, więc te dane są prawdziwe. W związku z powyższym moja sytuacja życiowa trochę się zmieniła. Nie przedkładam pracy w radzie miejskiej nad życie rodzinne. Pierwszeństwo ma rodzina i moje cele osobiste i prywatne. Pozostaje mi więc podziękować za dotychczasową współpracę i niespełna dwie kadencje, które było mi dane tutaj być. Dziękuję za to, że dyskusje, w których brałem udział, były zawsze podyktowane dobrem mieszkańców. Dziękuje im, że wybrali mnie na to stanowisko. Życzę wszystkim radnym i pracownikom urzędu, aby wasza praca była jak najbardziej owocna. Życzę wszystkiego dobrego mojemu następcy, który obejmie mandat. Przez te niespełna osiem lat poznałem funkcjonowanie rady i samorządu. Może nie tak dobrze, jak radni, którzy są tu już wiele kadencji - mówi ustępujący radny.

 

- Żegnamy bardzo aktywnego radnego i mam nadzieję, że nowo wybrany szybko zapozna się z pracą rady i stanie się równie aktywny jak kolega Garbacz – podkreślał radny z Raszowej Teodor Jahn.

 

Za siedem lat współpracy podziękowali radnemu Garbaczowi przewodniczący rady miejskiej Ryszard Froń oraz burmistrz Łukasz Jastrzembski.


 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Okazali serce
Aktywny rok emerytów
Nowe bramy w OSP Leśnica