fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Trzydziestego października w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

 

Lokalny program dla młodzieży

 

Powstał projekt uchwały Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, aby te dzieci, które zdobywają najlepsze wyniki edukacyjne, sportowe i artystyczne, mogły uzyskać od samorządu leśnickiego ekstra wsparcie i nagrody.

 

Zgodnie z uchwałą wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez radę miejską w Leśnicy. Radni przyjęli program jednogłośnie.

 

Co robił burmistrz między sesjami?

 

- Jesteśmy na końcowym etapie oceny wniosku w sprawie kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy - poinformował radnych burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski. - Pod koniec roku mają zostać ogłoszone ostateczne wyniki list projektów, które uzyskają dofinansowanie lub nie. Obyśmy byli w tej pierwszej grupie.

 

Burmistrz wymienił też kolejne inwestycje:

 

- Niedawno wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku komunalnego sąsiadującego z urzędem z przeznaczeniem pod cztery mieszkania oraz poddasza użytkowego, ale niemieszkalnego. Trwają też prace związane z przebudową remizy OSP w Raszowej. Po początkowych problemach związanych ze stabilnością gruntu i napływającymi wodami gruntowymi - udało się opanować sytuację i powoli wychodzimy na poziom zero. Do 15 listopada mają zakończyć się prace budowlane i porządkowe związane z budową drogi transportu rolnego między Łąkami Kozielskimi a Lichynią. Trwa przebudowa klubu wiejskiego w Dolnej. Wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne, prace elektryczne i wodociągowe. Trwają prace związane z budową ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych dla budynku SOSW i naszego gimnazjum. Tam zaistniała potrzeba wycinki drzew i wystosowaliśmy wniosek do powiatu strzeleckiego, który został pozytywnie zaopiniowany. W związku z tym wydłuża się termin realizacji tego zadania - wymieniał burmistrz i dodał: Został podpisany aneks na budowę kanalizacji w Zalesiu Śl. i przesunięcie terminów: etap I - do końca 2018 roku, etap II - w roku 2019.

 

Jastrzembski na zakończenie swojego sprawozdania podziękował za zaangażowanie w organizację jubileuszu Leśnicy.

 

- Nie spłynęły do mnie żadne negatywne opinie na temat tej uroczystości. Przeciwnie - wszyscy byli pod wrażeniem - podkreślał.

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Bal Wszystkich Świętych
Zapraszamy na święto Marcina
Pożegnanie pani sekretarz

Odpowiedz