fbpx Wieści z sesji | Strzelec Opolski

Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego czwartego kwietnia w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Na początku głos zabrał burmistrz Lesnicy Lukasz Jastrzembski:

- Mamy już prawie dopięty projekt przebudowy niecki basenowej i zabudowań na kąpielisku miejskim w Leśnicy - informował radnych burmistrz. - Kończy się realizacja tworzenia wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego. Są to środki przeznaczone na duże gminy miejskie i wiejsko-miejskie takie jak gmina Leśnica. Wskaźnikowy kosztorys na to zadanie plasuje się na poziomie 3 mln 800 tys. zł netto. Jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie na poziomie 65% - mówił Jastrzembski. Przedstawił też plan remontów:

- Rozpoczęły się już prace w budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia. Realizuje je firma Marka Izbickiego z Zalesia Śl. Rozpoczęto też procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia firmy, która wyremontuje budynek na Pl. Narutowicza nr 26. Na ten remont przewidziana jest kwota wyższa niż 150 tys. zł, w związku z tym potrzebna jest procedura przetargowa. Realizowane są też prace związane z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku komunalnego, w którym mieścił się sklep obuwniczy. Zakres inwestycji musi być uzgodniony z konserwatorem zabytków. Dopinamy szczegóły tak, aby ten budynek został także w tym roku wyremontowany. Co dwa tygodnie odbywają się spotkania ze strażakami z OSP Raszowa dotyczące projektu i zapisów przetargowych przebudowy remizy OSP. Chodzi o to, żeby maksymalnie dużo zapisać, żeby na etapie realizacji nie było jakichś niespodzianek lub elementów, które należałoby później wykonać. Realizowane są również przeglądy placów zabaw na terenie gminy Leśnica oraz remonty tych elementów, które są uszkodzone i wymagają wymiany. Jeśli chodzi o kanalizację w Zalesiu Śl. - w drugiej połowie maja mają być podpisywane umowy na dofinansowanie i dopiero wtedy możemy przystąpić do postępowania przetargowego. Zadanie inwestycyjne, które również czeka na rozstrzygnięcie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to przebudowa drogi transportu rolnego pomiędzy Lichynią a Łąkami Kozielskimi. Ruszyło zadanie realizowane przez powiat strzelecki, ale dofinansowane przez gminę Leśnica, czyli remont drogi powiatowej między Dolną a Strzelcami Opolskimi. Wyłoniliśmy również firmę, która będzie przeprowadzać remont ulicy Bocznej w Górze św. Anny. Jest to firma Grzegorza Kulpoka z Krępnej. Inwestycja ta rozpocznie się w najbliższym czasie. Przygotowujemy się do postępowania przetargowego na przebudowę klubu wiejskiego w Dolnej. Środki na ten cel mamy zabezpieczone w budżecie gminy.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

- Chciałbym powrócić do sprawy związanej z utrzymaniem zieleni na terenie gminy - mówił radny z Zalesia Śl. Kazimierz Mierzejewski. - Dziś podjęliśmy uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. Jest tam zabezpieczona kwota 10 tys. zł na utrzymanie zieleni, w tym koszenie. Już trzy miesiące temu sygnalizowałem, że będzie problem, by utrzymać boisko LZS w Zalesiu Śl. w należytym stanie - trzeba je kosić przynajmniej dwa razy w miesiącu. Młodzież nachodzi mnie od półtora tygodnia, żebym poszedł zobaczyć jak to boisko wygląda. Faktycznie trawa jest tam już powyżej kostek. Z tego boiska korzystają nasze dzieci i młodzież. Bardzo proszę, żeby zwiększyć częstotliwość koszenia. Bo za chwilę nic się na tym boisku nie będzie działo.

- Będziemy kosić w ramach możliwości - obiecywał burmistrz. - Jeśli nie będzie możliwości, to poprosimy sołectwo, żeby kosiło trawę w ramach funduszu sołeckiego.

- Trzeba to dograć organizacyjnie, bo dopóki był LZS, to kosili regularnie i tematu nie było, a teraz jest - mówił Kazimierz Mierzejewski.

- Gimnazjum ma być wygaszone w ciągu dwóch lat - przypominał radny z Leśnicy Piotr Garbacz. - Budynek szkoły ma być przeznaczony pod użytek urzędu gminy. Czy te instytucje, które obecnie działają w Centrum Edukacji Ekologicznej, np. LOKiR czy szkoła muzyczna będą dalej działać w tym miejscu? Czy zostaną przeniesione w inne miejsce?

- Wymienione instytucje będą działać dalej w tym samym miejscu - odpowiadał burmistrz.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Złote i diamentowe gody

Odpowiedz