Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

28 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Dotacja do metra kwadratowego

- Od kilku lat gmina przekazuje środki finansowe, które przeznaczamy na remonty budynków komunalnych, przede wszystkim remonty elewacji i dachów - mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Równolegle wspieramy Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez dotację przedmiotową do m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Od kilku lat jest to kwota 100 tys. zł i również w budżecie na rok 2017 taka kwota jest zaplanowana. Chcielibyśmy przekazać to do ZGK, aby te kwoty zainwestował w remonty lokali, którymi dysponuje. Mamy dwa tory finansowania remontów budynków komunalnych. Są to duże zadania wykonywane przez gminę oraz dotacja przedmiotowa, czyli kwota 100 tys. zł. W 2017 roku na remonty budynków komunalnych zabezpieczyliśmy kwotę prawie 0,5 mln zł - mówi burmistrz.

Radni zatwierdzili stawki jednogłośnie.

Dopłaty do ścieków nie będzie

- Od kilku lat z budżetu gminy dopłacamy do każdego m³ odebranych ścieków od mieszkańców – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Kilka lat temu ustaliliśmy, że ta dopłata co roku ma być zmniejszana. W roku 2016 wynosiła 25 gr, a co roku o tę kwotę zmniejszaliśmy dopłatę. W związku z tym za rok 2017 ta dopłata byłaby zmniejszona do zera. Taryfa na wodę i ścieki jest liczona od 1 marca do 1 marca, dlatego musimy podjąć uchwałę, która przewiduje dopłatę 25 gr do każdego m³ ścieków do końca lutego 2017 roku. Od pierwszego marca już tej dopłaty nie będzie.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Burmistrz wylicza zadania

- Złożyliśmy wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi polnej między Lichynią a Łąkami Kozielskimi (od granicy między dwoma miejscowościami aż do Łąk Kozielskich) – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Całkowity koszt tej inwestycji to około 900 tys. złotych, a możliwe dofinansowanie to 330 tys. złotych. Jeśli chodzi o budowę kolejnego odcinka kanalizacji w Zalesiu Śl., to złożyliśmy wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ponad trzydzieści złożonych wniosków, nasz uplasował się na siódmej pozycji, co daje nam spore szanse na uzyskanie dofinansowania w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł. Całkowity koszt zadania to 4 mln i na dzień dzisiejszy mamy całą kwotę zabezpieczoną w budżecie. Otrzymaliśmy z powiatu, do uzgodnienia, projekt oświetlenia ledowego i przesunięcia słupów w Zalesiu Śl., aby nie występowały kolizje ze ścieżką rowerową. Opracowywany przez gminę Lokalny Program Rewitalizacji został złożony do urzędu marszałkowskiego w Opolu. Wykonano monitoring wizyjny na terenie rynku w Leśnicy. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 460 tys. zł ze zrealizowanej inwestycji sportowej przy SP Leśnica.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wspólna inwestycja z powiatem
Tańcz razem z nami
Koncert kolęd
Zacne jubilatki

Odpowiedz