Wieści z sesji

Wieści z sesji

Artykuły : 
Numer wydania: 

26 września w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Zasady nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości

- Każda gmina posiada taką uchwałę – mówi burmistrz Łukasz Jastrzembski. – Nasza podjęta została w roku 1994. Jeden z zapisów tej ponad 20-letniej uchwały utrudniał życie niektórym rolnikom. Musieliśmy co trzy lata ogłaszać przetarg na wydzierżawienie pól rolnikom z terenu gminy Leśnica. Czasami dochodziło do sytuacji, że inny rolnik za wyższą cenę przejmował pole dotychczasowego dzierżawcy. W proponowanej zmianie chodzi o to, żeby można było wydzierżawić pola na kolejne lata w trybie bezprzetargowym aktualnym dzierżawcom. Rolnicy będą bardziej związani z danym polem i rzeczywiście nakłady poniesione w poprzednich latach związane z nawożeniem się zwrócą.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Co się dzieje w gminie?

Burmistrz wymienił radnym w swoim sprawozdaniu o działalności między sesjami.

- Już od października nowy kompleks sportowy w Leśnicy będzie otwarty dla mieszkańców - mówił burmistrz. - 9 października o godz. 14.00 nastąpi oficjalne otwarcie kompleksu oraz szkółki piłkarskiej, która będzie tam działać. Tworzy się dokumentacja dotycząca przebudowy rynku w Górze św. Anny. Mamy już potrzebne zgody, aby móc dobrze tę dokumentację przygotować. Trwa remont dachu, elewacji i budynku na naszym rynku (nr 29). Przygotowywana jest także dokumentacja do wniosku aplikacyjnego na termomodernizację budynku przedszkola w Raszowej. Zakończyły się prace związane z przebudową pierwszego odcinka drogi transportu rolnego pomiędzy Wysoką a Niwkami. Kolejny odcinek ze względów proceduralnych nie będzie tak szybko realizowany. Do końca bieżącego roku wykonany zostanie rów aż do granicy gminy. Zakończono budowę drogi przy nowym kompleksie sportowym: wykonano nawierzchnię asfaltową oraz parking. Uzyskaliśmy uzgodnienia konserwatorskie na przeprowadzenie remontów elewacji i dachów kilku budynków zlokalizowanych przy leśnickim rynku. Mamy również zgody na wyburzenia zniszczonych zabudowań gospodarskich. Rozpoczęliśmy procedurę w sprawie ogłoszenia przetargu na wyłonienie nowego dostawcy energii elektrycznej.

W przyszłym roku czeka nas 800-lecie Leśnicy. W związku z tym warto byłoby ponownie wydać książkę „Osiem wieków Ziemi Leśnickiej”. Jej pierwsze wydanie ukazało się 15 lat temu. Wraz z autorem książki Albertem Lipnickim byliśmy we Wrocławiu, aby dotrzeć do osób, które mają prawa autorskie do druku. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby na nasz jubileusz ponownie wydano tę pozycję.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Warsztaty mażoretkowe
Życzenia dla jubilatki
Szkółka piłkarska niedługo zacznie działać

Odpowiedz