W nowej szkole już zgrzyta

W nowej szkole już zgrzyta

Artykuły : 
Numer wydania: 

To już przesądzone - gimnazja będą wygaszane. Nie będą już prowadzone nabory do tych placówek. System szkolny w Polsce powraca do ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletnich liceów, pięcioletnich techników, a zawodówki zostaną zastąpione branżowymi szkołami pierwszego i drugiego stopnia.

Gmina Izbicko przygotowała już projekt funkcjonowania oświaty według nowych zasad.

- Został on skonsultowany z gminną komisją oświaty i przesłany do opolskiego kuratora - informuje wójt Brygida Pytel. - Kurator musi wydać opinię, czy jest on zgodny z rozporządzeniami ministerialnymi.

We wrześniu w gminie powstanie Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Klasy gimnazjalne przestaną istnieć w 2019 roku.

- Nadal będzie funkcjonował zespół szkół i przedszkoli. Nie mamy zamiaru likwidować żadnej placówki oświatowej. W planie na nowy rok szkolny zaproponowaliśmy, by uczniowie klas 7 i 8, tak jak obecni gimnazjaliści, dojeżdżali ze wszystkich wiosek do Izbicka. Mieliby lekcje w obecnym budynku gimnazjum, gdzie są wyposażone pracownie, tablice multimedialne, komputery, etc. - mówi wójt.

Pomysł ten nie spodobał się wielu rodzicom uczniów z Krośnicy. Wystosowali oni protest do kuratora. Nie zgadzają się na dowożenie najstarszych dzieci do Izbicka.

Przewodniczący rady gminy Henryk Zettelmann również uważa, że nigdzie nie trzeba dowozić siódmo- i ósmoklasistów, bo krośnicka placówka jest duża i pomieści wszystkich uczniów.

- Zanim wprowadzono gimnazja funkcjonowała tam szkoła ośmioklasowa, więc teraz też może - uzasadnia.

- Póki co, do gminy, jako organu prowadzącego szkołę, nie wpłynął list rodziców z Krośnicy - dziwi się wójt. - Nie zgłaszali do mnie żadnych uwag. Na razie kurator nie wydał opinii o naszym projekcie reorganizacji oświaty. Gdy ją otrzymamy (prawdopodobnie nastąpi to po 15 stycznia), zostaną zorganizowane spotkania z rodzicami - zapowiada Brygida Pytel.

bea

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Podróż przez Europę
Kolędujmy!
Pomogli kolędnicy
Zima zła?

Odpowiedz