fbpx W jakiej kondycji jest gmina? | Strzelec Opolski

W jakiej kondycji jest gmina?

W jakiej kondycji jest gmina?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas sesji, która odbyła się 29 maja, burmistrz Strzelec przedstawił radzie miejskiej „Raport o stanie gminy za rok 2018”. W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. stanu mienia komunalnego gminy, zrealizowanych inwestycji i remontów, usług komunalnych, pomocy społecznej, oświaty, kultury, programów polityk i strategii. Oto kilka danych zawartych w raporcie.

 

W ciągu ubiegłego roku budżet gminy podlegał zmianom, dzięki czemu na dzień 31 grudnia nastąpiło jego zwiększenie o kwotę blisko 5 milionów złotych. Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego 2018 wynosi 6 512 260,75 zł, co stanowi ok. 5% dochodu. W gminie działa 1 732 mikroprzedsiębiorstw, czyli firm, które zatrudniają do 9 pracowników. Według stanu na koniec października, w gminie było 563 osób bezrobotnych, czyli o 29 mniej niż w październiku 2017.

 

Nieruchomości zagospodarowane przez gminę pod koniec ubiegłego roku wyniosły 665,51 ha, z czego ponad połowę stanowią drogi i rowy gminne. W ubiegłym roku dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany powyżej zakładanego i wyniósł 174%. Największy dochód, czyli 1 212 000 zł netto gmina osiągnęła ze sprzedaży nieruchomości, która przeznaczona jest pod usługi i znajduje się pomiędzy ulicami Moniuszki i Stawową w Strzelcach. Chodzi o tzw. dziki parking w pobliżu targowiska, gdzie powstanie centrum handlowe. W 2018 roku radni podjęli łącznie 140 uchwał.

 

Zgodnie z przepisami, w debacie nad raportem udział mogli wziąć mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili to przewodniczącej rady miejskiej. Nikt jednak się nie zgłosił, obecni na sali radni również nie zabrali głosu w dyskusji.

 

Cała treść raportu dostępna jest na stronie bip.strzelceopolskie.pl w zakładce „Gmina”. Dokument można również zobaczyć w Urzędzie Miejskim w Strzelcach (pokój nr 27).

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jubileusz święceń
Rzeźba i tablica na jubileusz
Jeden się wstrzymał
Z zapałem i uśmiechem

Odpowiedz