fbpx Ujazd ma nowego skarbnika | Strzelec Opolski

Ujazd ma nowego skarbnika

Ujazd ma nowego skarbnika

Artykuły : 
Numer wydania: 

O tym, jak dobrym skarbnikiem gminy była Helena Habrajska-Strycharz, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy przytoczyć opinię eksperta z branży finansowej, który w kwietniu na sesji rady miejskiej podkreślał, że gmina Ujazd ma świetnie zorganizowany budżet.

 

Pani Helena zrezygnowała jednak z pracy, nabyła prawa emerytalne. W związku z tym, na sesji 28 maja radni - na wniosek burmistrza - odwołali ją ze stanowiska skarbnika gminy i głównego księgowego budżetu gminy Ujazd (zgodnie z prawem skarbników gmin powołuje i odwołuje rada).

 

Jednocześnie burmistrz złożył do rady wniosek o powołanie nowego skarbnika i głównego księgowego budżetu gminy - Longiny Napieracz.

 

- Longina Napieracz spełnia wymagania formalne. Jest długoletnim pracownikiem urzędu miejskiego. Podczas 25-letniej pracy w referacie finansowo-budżetowym zdobyła doświadczenie i wiedzę, którą doskonaliła, uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu finansów publicznych. Od 4 miesięcy zatrudniona jest na stanowisku zastępcy skarbnika - uzasadniał burmistrz.

 

Radni przychylili się do tego wniosku jednomyślnie.

 

Prywatnie nowa pani skarbnik i jej mąż są mieszkańcami Ujazdu, mają dwóch dorosłych synów-bliźniaków, wnuczkę i wnuka. Pani Longinie życzymy sukcesów na nowym stanowisku.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wesołe Nogowczyce
Chcą być bliżej rodzin
Będzie świetlica!
Absolutorium dla burmistrza
Ubrania leżały na ziemi
Spotkania z psychologiem

Komentarze

Odpowiedz