fbpx Tylko Jaryszów bez sołtysa | Strzelec Opolski

Tylko Jaryszów bez sołtysa

Tylko Jaryszów bez sołtysa

Artykuły : 
Numer wydania: 

W ostatnim czasie w poszczególnych miejscowościach gminy Ujazd odbywały się zebrania, na których wybierano sołtysów i rady sołeckie.

 

Niezdrowice

Sołtysem Niezdrowic na nową kadencję została ponownie Ewa Mosler. Głosowało na nią 49 osób, 4 były przeciw. W skład rady sołeckiej weszli: Adrian Urbańczyk, Artur Kiowski, Monika Wientzek, Sebastian Twardowski, Rafał Urbańczyk, Magdalena Wojtyła-Kasprzak, Maria Gisman, Simon Szapoczka.

 

Klucz

W Kluczu również bez zmian. Ponownie na sołtysa wybrano Rajmunda Muskałę. Otrzymał 13 głosów poparcia, 3 mieszkańców było przeciw. Nową radę sołecką tworzą: Józef Wieczorek, Anita Klajner, Wioleta Nowara, Edmund Nowara, Ewa Piela, Halina Skrzydeł.

 

Olszowa

W Olszowej funkcję sołtysa pełnić będzie nadal Irena Podolska-Koziołek, która otrzymała 34 głosy poparcia, 3 osoby były przeciw jej kandydaturze. Do rady sołeckiej weszli: Dominika Podolski, Maria Borek, Łukasz Borek, Celina Borek, Henryk Blaszczyk, Joachim Sobota.

 

Balcarzowice

W Balcarzowicach było dwóch kandydatów na sołtysa: Klaudia Giemsa otrzymała 35 głosów poparcia, jej kontrkandydata Rafała Malcherka poparło 6 osób. W nowej kadencji sołtysować nadal będzie więc pani Klaudia, a w radzie sołeckiej zasiedli: Marcin Cwielong, Robert Mostowski, Marta Bieniek, Mariusz Krupa, Roman Kalisz, Patryk Pierończyk.

 

Nogowczyce

W Nogowczycach dotychczasowy sołtys Andrzej Grabiec był bezkonkurencyjny. Otrzymał 51 głosów poparcia, 1 - przeciw. Do rady sołeckiej weszli: Alicja Leszczyna, Mariusz Szmielew, Maria Osadnik, Oliwer Jokiel, Monika Rudner, Jan Konighaus.

 

Stary Ujazd

W Starym Ujeździe nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa. Po czterech latach pracy na rzecz sołectwa o ponowny wybór na gospodarza wioski nie ubiegał się Sebastian Golec. Podziękował mieszkańcom za owocną współpracę.

 

Podczas zebrania zgłoszono tylko jedną kandydatkę na sołtysa. Była to Izabela Bodynek. Otrzymała ona 64 głosy poparcia, 7 osób było przeciw. Pani Izabela została nową sołtyską Starego Ujazdu. Do rady sołeckiej weszli: Dawid Poplucz, Dariusz Paruzel, Natalia Kalka, Dariusz Łysoń, Irena Treffoń, Marzena Kaczmarczyk, Edward Kunce, Małgorzata Rekus, Rafał Hajduk.

 

Zimna Wódka

Nowego sołtysa ma też Zimna Wódka. Magdalenę Ogazę zastąpił Andrzej Sładek.

 

Podczas zebrania wiejskiego w Zimnej Wódce zgłoszono w sumie trzech kandydatów na sołtysa: Andrzej Sładek otrzymał 41 głosów poparcia, Magdalena Ogaza - 13, a Beata Steinert - 17. W radzie sołeckiej znaleźli się: Paweł Michalski, Waldemar Muszkiet, Waldemar Fogel, Krystyna Kotyrba, Beata Steinert, Lidia Misch Voigt.

 

Sieroniowice

Zmiany zaszły też w Sieroniowicach. Na sołtysa wsi kandydowały: dotychczasowa pani sołtys Joanna Lipok - otrzymała 24 głosy poparcia, oraz radna Małgorzata Michalska - uzyskała 39 głosów poparcia i to ona będzie gospodynią wsi w rozpoczętej kadencji. Do rady sołeckiej weszli: Jacek Nadziałek, Jacek Olszewski, Sylwia Wallus, Magdalena Bartodziej, Justyna Moskała, Marcin Sładek, Michał Wloka.

 

Ujazd

Miały również miejsce wybory przewodniczącego rady mieszkańców miasta Ujazd oraz nowej rady. Przewodniczącą na nową kadencję została Krystyna Wodniok (12 głosów „za”, 4 „przeciw”). Do rady mieszkańców należą: Agata Czupryn, Daniel Jan Hornung, Wiesław Trusz, Halina Kauch, Józef Wyleżoł, Piotr Krysiak.

 

Jaryszów

Nie udało się wybrać sołtysa Jaryszowa. Dotychczasowy gospodarz - Józef Duk - na zebraniu nie wyraził zgody na kandydowanie. Mieszkańcy mają nadzieję, że zmieni zdanie albo znajdzie się inny kandydat na sołtysa. Kolejne zebranie wyborcze w Jaryszowie odbędzie się w piątek, 22 lutego, o godz. 18.00 w hali sportowej.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Jak tędy przechodzić?
Gmina dołoży do chodników
Ognisko w Nogowczycach
Moc przeznaczenia
Śmieci przy Polskiej

Odpowiedz