fbpx Trymestr zamiast semestru | Strzelec Opolski

Trymestr zamiast semestru

Trymestr zamiast semestru

Artykuły : 
Numer wydania: 

Taki podział od pierwszego września wprowadzono w Publicznym Gimnazjum numer 2 w Strzelcach Opolskich. To jedyne takie rozwiązanie organizacyjne w szkołach gimnazjalnych w skali województwa, nie naruszające ministerialnego kalendarza roku szkolnego – mówi Agnieszka Sobczyk, wicedyrektorka szkoły.
Co wniósł on nowego w życie uczniów i nauczycieli? – Przede wszystkim praca ucznia będzie podsumowywana nie dwa jak dotychczas, a trzy razy w roku – wyjaśnia dyrektorka gimnazjum, Krystyna Madej. – Oceny są nadal, tak jak były wcześniej, dalej mamy normalne lekcje, sprawdziany, tyle że zamiast semestrów są trymestry. Pierwszy z nich kończy się 30-go listopada, drugi – 14 marca, czyli niedługo po feriach zimowych, a ostatni będący jednocześnie końcem roku – tak jak w całym kraju – 20-go czerwca.
Co o nowym systemie sądzą uczniowie? Kasia Piontek i Ola Walasek z klasy IIb w zeszłym roku uczyły się w „starym” systemie, od września – w „nowym”. Podział roku szkolnego na trzy części ma ich zdaniem plusy i minusy – mamy więcej nauki, ale też więcej ocen – mówią. – Przy trymestrach, które są krótsze, łatwiej jest nam powalczyć o lepsze oceny na koniec – dodają gimnazjalistki.
Szerokim echem w województwie odbiła się sprawa sobót, w które uczniowie rzekomo mają przychodzić na lekcje. – To nieprawda – wyjaśnia Agnieszka Sobczyk. – Po przeanalizowaniu wyników egzaminów gimnazjalnych doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy dodatkowe zajęcia dla uczniów klas trzecich, które pomogą im przygotować się to tych testów. Już parę lat temu wypróbowaliśmy ten sposób, od września znów do niego wróciliśmy. Te zajęcia są dobrowolne, organizujemy je w dwie soboty w miesiącu – jedna z nich jest poświęcona na utrwalanie wiedzy i umiejętności z części matematyczno-przyrodniczej, druga – humanistycznej. Jak na razie zajęcia będą prowadzone tylko do końca grudnia, ponieważ na początku stycznia trzecioklasiści podejdą do próbnego egzaminu. Od jego wyników zależy, czy będziemy te zajęcia kontynuować czy nie.
Publiczne Gimnazjum numer 2 jest jedynym gimnazjum w powiecie, które wprowadziło podział roku szkolnego na trzy części, ale nie oznacza to, że to pierwsza tak zorganizowana placówka. Od paru lat tak zwany „amerykański” system obowiązuje w strzeleckim Liceum Ogólnokształcącym. Rok szkolny nie tylko podzielony jest na 3 części, ale dodatkowo zamiast ocen uczniowie otrzymują punkty. Od nich też zależy wybór nauczyciela i przedmiotu, oczywiście poza wymaganym minimum. Który z systemów – semestralny czy trymestralny – jest lepszy? – System trymestralny jest bardziej mobilizujący dla uczniów – mówi wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Wanda Trela. Czy inne szkoły zdecydują się na podobne rozwiązania? Czas pokarze. Na pewno doświadczenia liceum i gimnazjum, w których rok szkolny dzieli się na trzy części, będą dobrym przykładem.
Pos

Odpowiedz