fbpx Toszek ma szansę wejść do metropolii | Strzelec Opolski

Toszek ma szansę wejść do metropolii

Toszek ma szansę wejść do metropolii

Artykuły : 
Numer wydania: 

Podczas sesji rady miasta, 20 kwietnia, burmistrz Grzegorz Kupczyk poinformował zebranych, iż pojawiła się możliwość, aby nasza gmina mogła starać się o wejście w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami naszej gminy. Rozpoczęły się one 23 kwietnia i potrwają do 4 maja 2018 r.

 

Jak tłumaczył na sesji burmistrz, po przeprowadzonych konsultacjach, rada gminy ma czas do 17 maja na podjęcie uchwały wyrażającej chęć przystąpienia do metropolii. Wtedy będzie można rozpocząć oficjalną procedurę. Zarząd metropolii musi taką uchwałę poprzeć oraz wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie wniosek jest opiniowany przez sejmik wojewódzki i wojewodę i dopiero po uzyskaniu tych opinii, minister może wydać decyzję o rozszerzeniu metropolii.

 

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, gmina ma szansę wejść w skład metropolii od stycznia przyszłego roku.

 

Przystąpienie do metropolii daje możliwość uporządkowania zasad organizacji transportu pasażerskiego. Chodzi o rozwiązanie trudności w organizacji transportu przez związki komunikacyjne (np. MZKP), które swoim zasięgiem częściowo obejmują gminy w ramach metropolii, a częściowo gminy, które do metropolii nie należą. Burmistrz zaznaczył, że dla naszej gminy ewentualny udział w GZM oznacza zarówno korzyści, jak i obowiązki.

 

MR

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Agata żyje muzyką...
Zmiany w okręgach wyborczych
Ciekawy maj
Na majówkę objazdem

Odpowiedz