fbpx Teren zagrożony suszą | Strzelec Opolski

Teren zagrożony suszą

Teren zagrożony suszą

Artykuły : 
Numer wydania: 

Wiosna nie obfitowała w deszcze. Rolnicy z niepokojem spoglądali w niebo, na darmo wypatrując kropel wody. Właśnie wtedy radna Ewa Ptok zgłosiła w gminie wniosek o rozpoczęcie starań o uznanie terenu gminy Jemielnica za obszar klęski żywiołowej - klęski suszy. Mimo że później opady wystąpiły - zgubnych skutków suchych tygodni w uprawach nie da się odwrócić.

 

Wicewójt Piotr Pyka wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej - stan klęski może wprowadzić Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody, a wcześniej wystąpienie suszy na terenie kraju musi potwierdzić Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

 

- Komunikat Instytutu za okres od 21 marca do 20 maja 2018 r. nie potwierdził występowania suszy na terenie kraju - mówi zastępca wójta. - Ostatnio na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach został opublikowany raport Nr 02 (na dzień 31 maja 2018 r., za okres od 1 kwietnia do 31 maja), który ujął gminę Jemielnica za teren zagrożony suszą - informuje.

 

Dla rolników, którzy ponieśli straty, to dobra wiadomość. Mogą oni składać do gminy wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych skutkiem suszy.

 

- Pisemne wnioski o szacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica (pokój nr 4, budynek nr 1) - informuje wójt Marcin Wycisło. - Na podstawie otrzymanych zgłoszeń komisja gminna dokona szacowania, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu szacowania szkód oraz wzór protokołu szacowania dostępne są na stronie internetowej gminy - www.jemielnica.pl.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Bezmyślność czy głupi żart?
Radni zmienili pensję...
Lada dzień załatają
Świętuj z OSP!
Wójt z absolutorium
Z serdecznościami
Diamentowe gody

Komentarze

Odpowiedz