fbpx Ten dom jest potrzebny | Strzelec Opolski

Ten dom jest potrzebny

Ten dom jest potrzebny

Artykuły : 
Numer wydania: 

Minął rok, od kiedy otwarto Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Niezdrowicach. 9 lipca seniorzy i ich goście świętowali rocznicę otwarcia ośrodka. Wszyscy spotkali się na placu pod namiotem. Wśród gości byli m.in. burmistrz, radni i sołtysi, przyjechał kabareciarz Tolek, sami seniorzy przygotowali występ artystyczny. Były tort urodzinowy i loteria fantowa, w której nagrodami były rzeczy wykonane własnoręcznie przez seniorów.

 

Przypomnijmy, że gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, na projekt „Ujazd - gmina przyjazna seniorom”. Pilotuje go Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe.

 

- Ten rok pokazał, że utworzenie domu dla seniorów było bardzo potrzebne - przyznaje Danuta Ogaza, kierownik OPS-u. - Obecnie z domu korzysta 22 podopiecznych, troje oczekuje w kolejce.

 

Seniorzy codziennie są dowożeni do Niezdrowic z całej gminy. Plan dnia obejmuje śniadanie, zajęcia aktywizacyjne, gimnastykę, grę w karty, rozwiązywanie krzyżówek, zabawy, śpiew, malowanie itp. lub spacer, później obiad i oglądanie telewizji. Pobyt na razie jest darmowy.

 

Jak przyznają opiekunowie - specjalnie wyszkoleni w ramach projektu - najważniejsze to utrzymać dobry stan psychofizyczny seniorów. Cele założone przed rokiem udało się osiągnąć - starsi mieszkańcy z ochotą przyjeżdżają na zajęcia. Co więcej, zadeklarowali, że od stycznia, kiedy posiłki w domu dziennego pobytu będą odpłatne, również zamierzają korzystać z oferty.

 

- Planujemy wprowadzenie dziennej opłaty w wysokości 10 zł za śniadanie i dwudaniowy obiad - mówi Danuta Ogaza. - Dowóz seniorów na miejsce i koszty zatrudnienia personelu pokryje gmina.

 

Warunkami przyjęcia do niezdrowickiego ośrodka są zamieszkiwanie na terenie gminy Ujazd oraz ukończenie 60. roku życia. Preferowane są osoby, u których stwierdzono przynajmniej jeden problem w wykonaniu czynności dnia codziennego.

 

Od stycznia dom zostanie przekształcony w klub seniora. Liczba miejsc nie wzrośnie, ale w dniach, kiedy któryś z podopiecznych nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, w jego miejsce będzie mógł przyjechać kto inny. Obecnie to nie jest możliwe. Klub seniora na pewno będzie działał przez dwa lata - w 2020 i 2021 r. Później władze gminy zdecydują, co dalej.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Teatr i piraci
Groźne drzewa
Dbają o historię
Wakacje w mieście

Odpowiedz