fbpx Sprawdź, co zamiast funduszu sołeckiego | Strzelec Opolski

Sprawdź, co zamiast funduszu sołeckiego

Sprawdź, co zamiast funduszu sołeckiego

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji, która odbyła się w miniony czwartek, radni przyjęli uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Sołtysi jednogłośnie opowiedzieli się, że nie chcą funduszu sołeckiego. Między innymi z powodu rozbudowanych procedur rozliczania pieniędzy, które mieliby dostać dla wiosek.

W czasie głosowania przeciwko funduszowi nie wszyscy radni podzielili zdanie sołtysów. Dwóch wstrzymało się od głosu, a jeden chciał, żeby fundusz jednak został wprowadzony. Ostatecznie funduszu nie będzie.

Co zamiast niego? Jak wyjaśnia burmistrz Tadeusz Kauch, co roku gmina przekazuje wioskom pieniądze za udział w dożynkach, za wykonanie korowodu dożynkowego oraz korony żniwnej. Wsie dostają zatem potrójną gratyfikację związaną ze świętem plonów i mogą ją dowolnie rozdysponować. Ponadto, sołtysom wydzielane są pieniądze na zorganizowanie Dnia Seniora. Burmistrz zaproponował, by w 2015 roku sołtysi otrzymali dodatkowe środki na przygotowanie obchodów Dnia Dziecka lub tego święta połączonego z Dniem Matki. Jego zdaniem, sołtysi nie musieliby zdobywać na ten cel pieniędzy od sponsorów, co bywa krępujące i czasochłonne.

Budżet na przyszły rok będzie przygotowywany jesienią. Wtedy okaże się, jakie ewentualnie środki gmina zabezpieczy na działania kulturalne w wioskach.

JK

Odpowiedz