fbpx Spółka: tak czy nie? | Strzelec Opolski

Spółka: tak czy nie?

Spółka: tak czy nie?

Artykuły : 
Numer wydania: 

W poprzednim numerze podsumowaliśmy rok rządów burmistrza Huberta Ibroma. W szczerej rozmowie z naszą gazetą burmistrz mówił o sukcesach tego roku, wspomniał również o tym, co wciąż niedomaga...

 

Jednym z poruszonych tematów była forma funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. Padło dość obrazowe porównanie do dziecka na utrzymaniu rodziców. Odnosiło się ono wyłącznie do formy prawnej działania zakładu - w żadnym wypadku nie miało związku z ludźmi tam pracującymi ani z obowiązkami, jakie wykonują.

 

- Zakład wykonuje wszystkie obowiązki z należytą starannością w ramach obowiązujących przepisów prawa - podkreśla burmistrz Hubert Ibrom. - Pytanie, czy obecna forma funkcjonowania ZGKiM jest odpowiednia - zastanawia się. - Chcę je zadać radnym oraz mieszkańcom gminy na najbliższych spotkaniach sprawozdawczych.

 

Najpierw niezależna firma przeprowadzi analizę opłacalności przekształcenia jednostki budżetowej w spółkę. Należy ustalić, czy i jaki wpływ ewentualna zmiana będzie mieć na ceny wody i odbioru ścieków, tak aby były one akceptowalne przez społeczeństwo i pokrywały nakłady na utrzymanie infrastruktury.

 

- Obecnie ZGKiM jest jednostką budżetową i w swoich ramach prawnych i finansowych stara się funkcjonować jak najlepiej się da. Jednak ograniczenia nie pozwalają na jego większy rozwój i utrzymanie infrastruktury, którą zarządza na odpowiednim poziomie. W przypadku większych inwestycji zawsze musi liczyć na wsparcie finansowe ze strony gminy i tym samym jest od niej mocno zależny - wyjaśnia burmistrz.

 

Okazuje się, że dyrektor ZGKiM już w 2006 roku zwrócił się z pisemną prośbą do gminy o podjęcie decyzji w sprawie przyszłości zakładu. W analizie SWOT zostały wówczas przedstawione wszystkie plusy i minusy funkcjonowania tej jednostki jako zakładu budżetowego i spółki. Wtedy zdecydowano, że pozostanie to jednostka budżetowa.

 

- Od tego czasu ZGKiM robi co może, żeby komfort mieszkańców był na jak najwyższym poziomie. Tylko w ostatnim czasie udało się znaleźć najemcę na piętro w targowisku miejskim, gdzie powstanie rehabilitacja. Ważną inwestycją jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Ujeździe dozorowana przez ZGKiM - wymienia burmistrz.

 

Czy ostatecznie dojdzie do przekształcenia zakładu w spółkę - wyjaśni się w przyszłym roku.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Studzionka z nowym dachem
Jedni mają paczki, drudzy - andrzejki
Spotkanie z historią
Św. Marcin w Jaryszowie
Z serdecznościami!

Odpowiedz