fbpx Sołtysi wybrani | Strzelec Opolski

Sołtysi wybrani

Sołtysi wybrani

Artykuły : 
Numer wydania: 

W gminie Leśnica zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których wybrano nowych sołtysów, rady sołeckie oraz przewodniczących i zarządy osiedli w Leśnicy. Jedynie w sołectwie Kadłubiec nie udało się wybrać sołtysa i zarządzona została przerwa w zebraniu.

 

Sołtysem Poręby został ponownie Piotr Pisarski, a skład rady to: Alojzy Kwoczała, Henryk Mikołasz, Mateusz Tiszbirek, Aneta Dombrowska, Anna Kremser. Jakie plany ma sołectwo?

 

- Chcemy kontynuować remont chodnika, razem z gminą wyczyścić staw i stworzyć obok plac zabaw dla najmłodszych, a także zorganizować nasze imprezy cykliczne, które już na stałe wpisały się w sołecki kalendarz - wylicza sołtys.

 

W Lichyni nastąpiła zmiana sołtysa. Do tej pory był nim Andrzej Lesik, a obecnie Agnieszka Milicz. Radę sołecką tworzą: Jolanta Kroker, Klaudia Paczuła, Beata Warzecha, Jarosław Barteczko i Adrian Dado.

 

- W tym roku zostaną odmalowane pomieszczenia naszego klubu wiejskiego, zadbamy o tereny zielone, a zakończenie prac polowych będziemy świętować już tradycyjnie na dożynkach wiejskich - wymienia pani Agnieszka.

 

W Wysokiej stanowisko sołtysa objął Piotr Romanków, a rada sołecka to: Marian Skowronek, Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Romanków, Sylwester Spruch, Marcin Skowronek. Najważniejsze zadania na ten rok to: remont i doposażenie klubu, wykonanie chodnika na ulicy Leśnej 3 i utwardzenie miejsc parkingowych przy placu zabaw.

 

Kolejny młody przedstawiciel samorządu wiejskiego to Tobiasz Szendzielorz, który został sołtysem w Górze Św. Anny. W skład rady sołeckiej weszli: Krzysztof Walusz, Mateusz Żyłka, Dawid Guz, Rafael Migas, Gabriel Tworek. Zadania na ten rok to m.in. dokończenie remontu kapliczki przy ul. Wolności, zakup ławek na plac widokowy, rozpoczęcie budowy ścieżki Św. Józefa i kapliczki oraz organizacja stałych imprez, takich jak: spotkanie z okazji św. Józefa, Dzień Matki i Dziecka czy uroczystość św. Marcina.

 

Krasową nieprzerwanie będzie zarządzał Józef Szerlowski. Rada solecka to: Piotr Polewka, Mirosław Knet, Krzysztof Kubata, Monika Termin, Józef Gruszkowski.

 

- Ze względu na trwające prace przy budowie klubu wiejskiego imprezy kulturalne zostały na razie zawieszone, a środki finansowe chcemy przekazać na drogę transportu rolnego i doposażenie nowego klubu i terenu wokół - mówi Szerlowski.

 

Zarząd Osiedli w Leśnicy również wybrał swoich przedstawicieli. Na przewodniczącego Osiedla Nr 1 wybrano Rafała Wieczorka, a zarząd osiedla to: Barbara Gola, Ewelina Koppa, Hubert Mincer, Piotr Pixa, Piotr Paisdzior, Roland Reguła i Mateusz Mateja.

 

Przewodniczącą Osiedla Nr 2

 

została Agnieszka Kojs, zarząd tworzą: Józef Remet, Marek Nowak, Stanisława Glapa, Irena Hyclak i Iwona Niewiadomska.

 

JOK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wszyscy się angażują
Zapraszamy na bal karnawałowy
Dzień gier i zabaw
Czy znasz Górę Św. Anny?

Odpowiedz