fbpx Skarga na dyrektorkę | Strzelec Opolski

Skarga na dyrektorkę

Skarga na dyrektorkę

Numer wydania: 

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 7 czerwca radni zajęli się skargą  jaka wpłynęła do nich od rodzica jednego z uczniów SP im. Gustawa Morcinka w Toszku na działania dyrektor tejże jednostki.

W sali sesyjnej urzędu miejskiego na zaproszenie radnych, pojawiły się strony konfliktu tj. osoba, która skierowała skargę oraz dyrektorka. Obecni na spotkaniu byli również wiceburmistrz Piotr Kunce, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek Agnieszka Szalińska oraz osoby pełniące funkcje w radzie rodziców przy SP im Gustawa Morcinka.

Na wstępie odczytano treść pisma, w którym skarżąca strona zarzuciła obecnie pełniącej funkcję dyrektorki Agacie Zawadzkiej, iż nie bierze pod uwagę zdania rodziców w zakresie organizowanego festynu szkolnego. Narzekała również na złą atmosferę panującą w placówce, zarówno wśród dzieci, jak również nauczycieli.

W odpowiedzi pani dyrektor stwierdziła, iż nie słyszała od innych rodziców żadnych zarzutów, a sprawy organizacji festynu były uzgadniane z całą radą rodziców.

-Dzisiejsze spotkanie nie jest zorganizowane wyłącznie z powodu tej jednej skargi- mówił przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Klonek. Dodał, iż w poprzednich latach wpływały już skargi na pracę pani dyrektor, zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli. Pisma te, jako że były anonimowe, z mocy prawa nie mogły być jednak rozpatrywane. 

Krzysztof Klonek zadał dyrektor Zawadzkiej kilka pytań odnośnie funkcjonowania szkoły oraz jej relacji z rodzicami uczniów, a także pracownikami szkoły, na które dyrektor udzieliła wyjaśnień. 

Po rozmowach z obecnymi, radni wstępnie uznali przedmiotową skargę za bezzasadną, ale uchwałę w takiej formie  muszą oficjalnie przegłosować. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji rady miejskiej. 

Komentarze

Odpowiedz