fbpx Sesja ze smalcem | Strzelec Opolski

Sesja ze smalcem

Sesja ze smalcem

Artykuły : 
Numer wydania: 

Widać radni wczuli się już w klimat wakacji, bo na ostatniej sesji nie podejmowali zbyt wielu dyskusji, nie mieli też pytań ani interpelacji.
A sezon ogórkowy oficjalnie został otwarty. – Jedna z radnych przyniosła na sesję domowy smalec i ogórki. Letnie smakołyki rozeszły się w mig.
Ważnym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie . Ci przedsiębiorcy, którzy wybudują nowe obiekty w gminie mogą liczyć przez 5 lat na ulgi podatkowe.
Wysokość zwolnienia ustalono jako iloczyn kwoty podatku od nieruchomości za dany rok od budynków i budowli, i wskaźnika procentowego wynoszącego w kolejnych latach: 90% - w pierwszym roku zwolnienia, 70% - w drugim roku zwolnienia, 50% - w trzecim roku zwolnienia, 30% - w czwartym roku zwolnienia, 10% - w piątym roku zwolnienia. Uchwała nie wymaga od przedsiębiorcy wykazania przyrostu miejsc pracy.
Jednak jak przewiduje burmistrz Tadeusz Goc:
- Zwolnienie dotyczyć będzie obiektów nowo powstających, wobec czego wprowadzenie uchwały w życie nie spowoduje ubytku dochodów z podatku od nieruchomości od już istniejących substancji budowlanych, a będzie stanowiło zachętę do realizacji nowych inwestycji na terenie gminy. Tym samym przyczyni się do zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, co w przyszłości może skutkować powstaniem nowych miejsc pracy.
Pomoc dla powiatu
Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi strzeleckiemu na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O przy ulicy Mickiewicza. Gmina przekaże na ten remont 25 tysięcy złotych w formie dotacji celowej.
Jeszcze w maju radni zdecydowali o konieczności szczepień dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej. Wtedy to zabezpieczono na ten cel 150 tysięcy. Zakład Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich dopiero w ubiegłym tygodniu rozstrzygnął przetarg na zakup szczepionek, cena jednostkowa szczepionki wynosi 54,88 zł – pomoc dla powiatu przeznaczoną na zakup szczepionek dla 2908 dzieci z terenu gminy - radni musieli zwiększyć o 10 tysięcy złotych.
Goszczący na sesji starosta Józef Swaczyna dziękował członkom rady i burmistrzowi za współpracę, jaka zaczęła się rozwijać pomiędzy powiatem a gminą. Złożył też deklarację, że zarówno on jak i podległe mu instytucje, dołożą wszelkich starań przy uruchomianiu planowanej inwestycji Kronospanu.
Nowa ulica i nowy zapis uchwały
Droga łącząca ulicę Fabryczną z Gogolińską za zgodą strzeleckich radnych będzie nosić teraz nazwę Braci Prankel. Zabiegał o to Rajmund Adamietz – nowy inwestor na terenach po hali, czyli w miejscu, gdzie w lipcu 1870 roku powstała fabryka Braci Prankel, która po wojnie przekształciła się w Pioniera.
Rajcy miejscy zdecydowali o nowelizacji uchwały z kwietnia 2001 roku, dotyczącej preferencyjnej sprzedaży mieszkań z zasobów gminy. Do tej pory obecni lokatorzy mogli je nabywać z dużą bonifikatą. Wiele budynków komunalnych zostało w między-czasie wyremontowanych – zrobiono dachy, termomodernizację, elewacje. Zgodnie z nowelą uchwały, nabywcy lokali w budynkach, w których w ciągu ostatnich lat przeprowadzane były gruntowne remonty, poniosą koszty tych inwestycji (tak jak wspólnoty mieszkaniowe). Kupujący mieszkanie od gminy zobowiązani będą do zwrotu kosztów remontu, w wysokości proporcjonalnej do nabytego udziału w nieruchomości.
bea

Odpowiedz