fbpx Ścieki lepszej jakości | Strzelec Opolski

Ścieki lepszej jakości

Ścieki lepszej jakości

Artykuły : 
Numer wydania: 

Do końca lutego 2019 roku ma zostać rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Ujeździe. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji w grudniu 2016 roku. Wsparcie otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Ogólna wartość wydatków, które mogą być pokryte z dotacji, wynosi 4 413 589,43 zł. Dofinansowanie stanowi 79,99% tej kwoty.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane oraz remontowe na terenie oczyszczalni ścieków w Ujeździe. Zadanie ma polegać na modernizacji istniejących obiektów oraz budowie nowych elementów i pomieszczeń w obrębie zakładu.

 

- Dzięki tej inwestycji nastąpi podniesienie efektywności procesu oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie przepustowości dostosowanej do ilości ścieków i wielkości powstających ładunków zanieczyszczeń; nastąpi też wzrost stopnia wydajności oczyszczalni oraz poprawa jakości ścieków poprzez założony w procesie ich oczyszczania etap usuwania biogenów - informują gminni urzędnicy z referatu inwestycyjnego.

 

Zmianie ulegnie układ technologiczny w oczyszczalni. Zwiększy się ilość ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Na początku był bal
Gdy ludziom się podoba...
Wodzili bera po Nogowczycach
Comber w Jaryszowie
Prezent dla dziadków