fbpx Rusza rekrutacja do przedszkoli | Strzelec Opolski

Rusza rekrutacja do przedszkoli

Rusza rekrutacja do przedszkoli

Artykuły : 
Numer wydania: 

W poniedziałek, 25 lutego, w gminie Zawadzkie ruszy rekrutacja do przedszkoli dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do tych placówek.

 

Do dyspozycji będą miejsca, które zwolnią dzieci idące do szkół. Pozostałe miejsca w przedszkolach przysługują maluchom, które już wcześniej tu uczęszczały i których rodzice zadeklarują, że znów je tu poślą.

 

Na terenie gminy Zawadzkie działają cztery przedszkola. Są to: PP nr 2 w Zawadzkiem (będzie miało do rozdysponowania 44 wolne miejsca), PP nr 3 w Zawadzkiem (15 miejsc), PP w Kielczy (13 miejsc), PP w Żędowicach (18 miejsc). Łącznie wszystkie placówki będą mogły przyjąć 90 nowych dzieci.

 

Gmina stawia na swoich - pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola będą miały maluchy zamieszkujące na jej terenie. W rzeczywistości jednak liczba chętnych zawsze jest większa niż liczba wolnych miejsc, dlatego konieczne jest stosowanie dodatkowych kryteriów selekcji.

 

W pierwszym etapie rekrutacji, prócz miejsca zamieszkania, pod uwagę brane będą: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata przez rodzica, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Na styczniowej sesji radni przyjęli kryteria, które będą obowiązywać na dalszym etapie rekrutacji. Zgodnie z ich uchwałą, największe szanse na przyjęcie do przedszkola będą miały dzieci, których oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym (20 pkt.). W drugiej kolejności przyjmowane będą te dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru (10 pkt.). Na 3 pkt. mogą liczyć dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, na 2 pkt. - kandydaci, których rodzeństwo już uczęszcza do wskazanego przedszkola. Radni uwzględnili też nowe kryterium. Zdecydowali o przyznaniu 20 pkt. w rekrutacji również dzieciom, które rodzic wychowuje samotnie i jednocześnie pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą, albo uczy się w trybie dziennym.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać do 15 marca. Później, do 2 kwietnia potrwa ich weryfikacja. Do 4 kwietnia nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych będą musieli pisemnie oświadczyć, że ich pociechy skorzystają z miejsca w przedszkolu. Ostateczna lista przyjętych dzieci będzie podana do 16 kwietnia. Później ruszy postępowanie uzupełniające.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przetestują sprzęt
Budowali samoloty i tańczyli
Etatów tyle samo
Po co taki program?
Wsparcie dla krwiodawców

Odpowiedz