fbpx Rozmowy o śmieciach | Strzelec Opolski

Rozmowy o śmieciach

Rozmowy o śmieciach

Artykuły : 
Numer wydania: 
Mieszkańcu, to dotyczy Ciebie!

W minionym tygodniu sołtysi spotkali się z przedstawicielami firmy Remondis, która wygrała w gminie przetarg na odbiór śmieci. Wypytywali, jak będzie wyglądał odbiór odpadów. Wspólnie ustalono, że zapasy worków na poszczególne rodzaje śmieci zostaną w najbliższym czasie zdeponowane u sołtysów. Każdy sołtys będzie dysponował pulą kilkuset worków. Mieszkańcy będą mogli je dobierać według potrzeby.

Inne sprawy organizacyjne - związane z opłatami za śmieci nie leżą w gestii Remondisu. Obsługą systemu zajmuje się Związek Międzygminny Czysty Region, do którego należy gmina Ujazd. Mieszkańcy mają płacić za śmieci przelewem na konto. Numer dostaną w liście od Związku Czysty Region. Sołtysi zastanawiali się, jak można uniknąć prowizji za przelew bankowy. Otóż, rozwiązaniem jest opłacenie usługi odbioru śmieci jednorazowo za kilka miesięcy z góry (wtedy prowizja pobrana zostanie raz). Od Doroty Stanek ze Związku Czysty Region wiemy, że banki spółdzielcze zadeklarowały, że za jednorazowy przelew związany z opłatą za śmieci będą pobierać 1,5 zł prowizji - zamiast 2,70 zł. Osoby, które posiadają konta w bankach internetowych i sami je obsługują, zwykle przelewy mają darmowe.

Sołtysi sugerowali też, żeby rozdać mieszkańcom książeczki opłat albo blankiety. Jednak takie rozwiązanie najprawdopodobniej nie zostanie wprowadzone. Jak poinformowali nas pracownicy Związku Czysty Region, ustawa nie nakłada takiego obowiązku, poza tym, oni sami nie są w stanie przygotować książeczek dla mieszkańców wszystkich gmin, które podlegają pod Związek. Każdy mieszkaniec powinien wpłacić na podane mu konto taką kwotę za miesiąc, jaką podał w złożonej deklaracji.

Firma Remondis zadeklarowała, że w gminie Ujazd wybuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Będzie to inwestycja o wartości ok. 300 tys. zł. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy pozwala na ustawienie takiej instalacji m.in. na terenie przy oczyszczalni - między Ujazdem a Sławięcicami. Wstępnie wiadomo, że właśnie tam ulokowany zostanie PSZOK. Zanim to jednak nastąpi, mieszkańcy będą korzystać z mobilnego punktu - ustawianego w różnych miejscach gmin Ujazd i Leśnica.

JL

Odpowiedz