fbpx Remonty i wiejskie imprezy | Strzelec Opolski

Remonty i wiejskie imprezy

Remonty i wiejskie imprezy

Artykuły : 
Numer wydania: 

We wszystkich wsiach gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których dyskutowano o kształcie funduszu sołeckiego na następny rok. Na spotkaniach nie było tłumów, a wsie podtrzymały dotychczasowe schematy przeznaczania środków.

W Spóroku planowana jest jedna inwestycja - remont kapliczki przy ul. Guznera za 5 400 zł.

- Chodzi o kapliczkę nieopodal wyjazdu ze wsi w kierunku Kadłuba - tłumaczy sołtyska, Janina Urbańczyk. - To kwota niezbędna do przygotowania dokumentacji, same prace wyceniono na 30 tysięcy złotych. Wsi na to nie stać, ale wystosowaliśmy pismo do burmistrza o pomoc. Jesteśmy w stanie wykonać część prac we własnym zakresie - podkreśla.

Poza tym wieś przeznacza 10 000 zł na organizację gminnych dożynek, których będzie gospodarzem w 2015 r.

W budżecie Staniszcz Wielkich znalazły się jak co roku utrzymanie strony internetowej, zieleni na Placu Targowym oraz oświetlenie choinki. Najwięcej wieś chce przeznaczyć na doposażenie remizy strażackiej, bo 8 500 zł. Za nieco ponad cztery tysiące ma zostać doposażona świetlica wiejska, a za 2600 zł - plac zabaw przy boisku.

- W remizie trzeba wymienić podłogę, bo jest w tragicznym stanie - mówi sołtyska, Krystyna Bajsarowicz-Spałek. - Do świetlicy chcemy zakupić stoły, a na plac zabaw jedno lub dwa urządzenia zabawowe, w zależności od cen.

W Staniszczach Małych główna inwestycja to poprawa zagospodarowania terenu przy Wiejskim Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym za 7,5 tys. zł.

- Chcemy kupić stanowisko dla sędziego oraz profesjonalne słupki do montażu siatki do siatkówki, aby można było regulować wysokość - mówi Barbara Musioł, liderka odnowy wsi. - Dokupimy też parę ławek i naprawimy wiatę stojącą przy centrum.

Poza tym wieś chce inwestować w kulturę. Ponad 15 tysięcy przeznaczono na gminne imprezy oraz działania takie jak doposażenie szkolnej biblioteki.

Wszystkie wsie będą wspierały finansowo stowarzyszenia w przygotowaniu takich spotkań jak Dzień Seniora, spotkania opłatkowe, obchody św. Marcina czy mikołajki.

MM

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Rockowe brzmienia w Kolonowskiem
Nowa świetlicowa
Krócej do Jemielnicy i Strzelec
Tak się żyje na wsi

Odpowiedz