fbpx Remonty i nowy inkasent | Strzelec Opolski

Remonty i nowy inkasent

Remonty i nowy inkasent

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego ósmego sierpnia w sali posiedzeń urzędu miejskiego w Leśnicy odbyła się sesja rady miejskiej.

Podczas obrad burmistrz Łukasz Jastrzembski poinformował radnych o tym, że jest gotowy projekt przebudowy kąpieliska miejskiego w Leśnicy.

- Mam nadzieję, że na jego realizację uda nam się uzyskać dofinansowanie - mówił burmistrz. - Zlecono również wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kąpieliska.

Zrelacjonował też przebieg prac remontowych w gminie:

- Zakończony został remont budynku komunalnego na ul. Góry Św. Anny 2. W trakcie prac doszło tam do pożaru. Dwa mieszkania zostały już wyremontowane i kończy się remont trzeciego mieszkania. Trzy rodziny zostały ewakuowane. Jedna już wróciła do swojego mieszkania, a dwie są w trakcie przeprowadzki. Trwa też remont budynku na Placu Narutowicza 12, gdzie mieścił się były sklep obuwniczy. Została podpisana umowa na przebudowę remizy OSP w Raszowej. Termin zakończenia przypada latem przyszłego roku. Mocno zaawansowane są prace związane z budową drogi transportu rolnego między Lichynią a Łąkami Kozielskimi. Przebiegają one zgodnie z harmonogramem. W ostatnim czasie zakończył się remont ulicy Bocznej w Górze Św. Anny. Trwają prace budowlane w klubie wiejskim w Dolnej. Rozpoczął się też remont ulicy Kościelnej w Raszowej.

Radni w trakcie obrad zmienili uchwałę o wyznaczeniu inkasentów dla poszczególnych sołectw oraz wysokości prowizji.

- W naszej gminie podatki można płacić przelewem na konto, można płacić w kasie urzędu, ale również u sołtysa - mówi burmistrz. – W związku z tym, że w ostatnich tygodniach został wybrany nowy sołtys we wsi Kadłubiec - Sebastian Polewka, zaistniała potrzeba zamiany uchwały. Mamy jeszcze jedną miejscowość – Czarnocin, gdzie do dnia dzisiejszego sołtysa nie wybrano.

Radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie.

uj

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Leki nie z tej apteki?
Taneczne zakończenie wakacji
Sołtys zaprasza na dożynki
Wszystkie Anny do św. Anny

Odpowiedz