fbpx Remont mostu w Lichyni | Strzelec Opolski

Remont mostu w Lichyni

Remont mostu w Lichyni

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dziewiętnastego lutego rozpoczął się remont mostu w Lichyni, który potrwa do 9 czerwca.

 

- Obiekt zagrażał bezpieczeństwu użytkowników - przyznaje wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka. - Koszt robót według umowy wyniesie 1 683 286,38 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 529 900 zł. Jest to obiekt zabytkowy. Zakres przebudowy sprowadza się do odtworzenia w formie żelbetowej sklepień łukowych i ścian czołowych przęseł wraz z częściową adaptacją istniejących fundamentów podpór. Zachowane zostaną cechy stylistyczne, architektoniczne i zabytkowe, takie jak: wygląd przęseł, kształt charakterystycznych elementów, pokrycie powierzchni ścian czołowych oraz wystających murków skrajnych i detali z okładziną z kamienia wapiennego. Wykonawcą inwestycji będzie Spółka Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej.

 

W związku z koniecznością wyłączenia z ruchu odcinka ul. Daszyńskiego w Lichyni został zaprojektowany objazd: z Zalesia Śląskiego prowadzi drogą wojewódzką 426 przez Olszową do Strzelec Opolskich, a następnie drogą powiatową 1805 O ze Strzelec Opolskich przez Dolną i Porębę do Leśnicy. Na obszarze objętym zmianą organizacji ruchu, dla dróg powiatowych 1412 O Dolna – Olszowa oraz 1439 Zalesie Śląskie – Olszowa (przez Czarnocin) na istniejących ograniczeniach tonażowych zostały wprowadzone wyłączenia: „nie dotyczy autobusów komunikacji publicznej”.

 

W celu umożliwienia pieszym i rowerzystom ominięcia placu budowy w okolicy mostu w Lichyni został wyznaczony i oznakowany ciąg komunikacyjny drogami wewnętrznymi gminy Leśnica.

 

uj

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Aktywny wypoczynek
Zapisz się do studia piosenki
Warsztaty akrobatyczne
Wystaw swoje rękodzieło
Zapraszamy na wykład
Zajęcia dla seniorów

Odpowiedz