fbpx Radni utworzyli żłobek | Strzelec Opolski

Radni utworzyli żłobek

Radni utworzyli żłobek

Artykuły : 
Numer wydania: 

Dwudziestego piątego kwietnia na sesji radni utworzyli żłobek w Ujeździe. Choć fizycznie taka placówka jeszcze nie istnieje, to uchwałą rady miejskiej już została powołana do życia. Jej siedziba znajduje się przy ul. Strzeleckiej 6 w Ujeździe, w wydzielonej części budynku szkoły podstawowej. Przez wakacje ta część szkoły zostanie przebudowana na potrzeby żłobka. Placówka ma oficjalnie zacząć działać od września.

 

Przy podejmowaniu uchwały jednocześnie nadano żłobkowi statut. Zgodnie z tym dokumentem, żłobek w pierwszej kolejności będzie świadczył usługi na rzecz dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie gminy Ujazd. Będzie czynny 10 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

W placówce znajdą opiekę dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W uzasadnionych przypadkach będą mogły uczęszczać tu dzieci do 4. roku życia. Placówka ma jednocześnie wspomagać rodziny w wychowywaniu dziecka oraz wpływać na wyrabianie u maluchów umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie - zgodnie z wiekiem i poziomem rozwoju.

 

Rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w prowadzonych zajęciach, w tym adaptacyjnych i otwartych, w uroczystościach z okazji świąt oraz w innych wydarzeniach, w dniach i godzinach określonych przez dyrektora żłobka.

 

Dzieci spoza gminy będą przyjmowane do żłobka tylko wtedy, gdy zostaną wolne miejsca. Rekrutacja będzie stała, prowadzona przez cały rok, ale jej zasady określi dopiero nowo powołany dyrektor żłobka. Przy czym, już wiadomo, że pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje małoletnich dzieci; dzieci niepełnosprawne, z orzeczeniem o niepełnosprawności; dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub rodzica pracującego zawodowo i samotnie wychowującego dziecko.

 

Pobyt dziecka w żłobku będzie płatny. Radni w osobnej uchwale zatwierdzili opłatę w wysokości 12 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Za wyżywienie trzeba będzie zapłacić maksymalnie 10 zł dziennie. Ta stawka może ulec zmianie po rzeczywistej analizie kosztów, jednak nie może być wyższa niż ustalona w uchwale. Ponadto, jeśli rodzic spóźni się po dziecko, odbierze je po przeszło 10 godzinach, będzie musiał dopłacić 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin.

 

Pracą żłobka ma kierować dyrektor. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.

 

Żłobek w Ujeździe ma być czynny przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w okresie lipiec-sierpień, trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc. Termin tej przerwy co roku będzie ustalać dyrektor.

 

Jak zapewniają władze gminy, uruchomienie pierwszego w gminie Ujazd żłobka umożliwi rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Rodzice będą mogli połączyć wykonywanie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi.

 

Przypomnijmy, że na utworzenie żłobka gmina otrzymała 400 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ edycja 2018”.

 

JK

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Wojewoda w szkole
Nowe harmonogramy
Wycięto za mało
Gradobicie...
Poczta z ziemi

Odpowiedz